Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kwiecień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1011/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2013 roku zmieniające zarządzenie Nr 980/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2013-05-22 08:28:19
dokument Zarządzenie Nr 1010/2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2013-05-07 13:07:28
dokument Zarządzenie Nr 1009/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce. 2013-05-14 10:03:18
dokument Zarządzenie Nr 1008/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-05-07 13:06:47
dokument Zarządzenie Nr 1007/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce 2013-04-29 15:53:52
dokument ZARZĄDZENIE nr 1006/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 kwiecień 2013r. w sprawie ogłoszenia piątych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu. 2013-05-06 14:27:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 1005/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 kwiecień 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę niezabudowaną nr 126/12 o pow. 0,2526 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu. 2013-05-07 13:05:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 1004/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 kwiecień 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę zabudowaną nr 152 o pow. 0,5697 ha położoną w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce, przeznaczoną do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu. 2013-05-07 13:04:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 1003/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 kwiecień 2013r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-05-06 14:28:04
dokument ZARZĄDZENIE nr 1002/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 kwiecień 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-05-06 14:28:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 1001/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 kwiecień 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2013-05-07 13:03:53
dokument Zarządzenie Nr 1000/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.04.2013r. W sprawie:: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Budowa placów zabaw w miejscowości : Giżyn, Nieborowo, Ryszewo, Żabów- Gmina Pyrzyce w ramach operacji Rewitalizacja miejscowości: Żabów , Giżyn, Młyny, Turze, Krzemlin, Pyrzyce, Ryszewo, Nieborowo poprzez utworzenie lub doposażenie istniejących placów zabaw", w ramach programu Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 2013-05-21 14:17:55
dokument Zarządzenie Nr 999/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach w roku szkolnym 2012/2013 2013-05-21 11:54:21
dokument Zarządzenie Nr 998/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce. 2013-05-07 13:02:40
dokument Zarządzenie Nr 997/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2013 do uchwały Nr XXXVIII/385/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 kwietnia 2013r. 2013-05-07 13:01:12
dokument Zarządzenie Nr 996/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałaych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie" 2013-05-06 13:08:09
dokument ZARZĄDZENIE nr 995/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-05-06 14:27:04
dokument ZARZĄDZENIE nr 994/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 kwiecień 2013r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-05-06 14:26:36
dokument ZARZĄDZENIE nr 993/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-05-21 11:53:16
dokument Zarządzenie Nr 992/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Młyny 2013-04-22 15:43:05
dokument Zarządzenie Nr 991/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Brzezin 2013-04-22 15:42:26
dokument Zarządzenie Nr 990/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18.04. 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu oraz zasad dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pyrzyce. 2013-05-21 14:13:06
dokument Zarządzenie Nr 989/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-04-26 11:55:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 988/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia piątych ustnych przetargów nieograniczonych i przyjęcia treści regulaminu. 2013-04-15 14:06:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 987/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 28/9, 28/10, 28/13, 28/15, 28/16, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 w Pyrzycach, przeznaczone do sprzedaży w drodze piątego przetargu. 2013-04-15 14:06:17
dokument Zarządzenie Nr 986 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2013 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją projektu pn. Budujemy miasteczko ruchu drogowego w Pyrzycach przy ul. Rejtana na działce 20/54 obręb 6 miasta Pyrzyce realizowane w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2013-04-15 14:05:44
dokument Zarządzenie Nr 985 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2013 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Budowę Miasteczka Ruchu Drogowego w Pyrzycach przy ulicy Rejtana 6 na działce 20/54 w systemie "zaprojektuj i wybuduj" realizowane w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 2013-04-15 14:05:05
dokument ZARZĄDZENIE nr 984/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-04-30 10:47:30
dokument Zarządzenie Nr 983/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2013-04-16 15:10:00
dokument Zarządzenie nr 982 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2013-04-16 15:09:29
dokument Zarządzenie Nr 981/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-04-09 15:30:56
dokument Zarządzenie Nr 980/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18.04. 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu oraz zasad dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Pyrzyce. 2013-04-22 15:39:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 979/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 18 o pow. 1,3968 ha, położonej w obrębie 0006 Żabów gmina Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne. 2013-04-15 14:03:43
dokument Zarządzenie Nr 978/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-04-16 15:08:52