Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytania ofertowe, cenowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zapytanie ofertowe - żabów 2022-08-26 15:16:36
dokument Postępowanie: EKSiZ.2710.01.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprawiających dostępność SPzOI w Pyrzycach oraz SP w Żabowie w ramach zadania : "Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych " w ramach projektu Dostępna szkoła-Pyrzyckie Szkoły bez barier 2022-08-16 07:56:12
dokument Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji pt.: ?Zagospodarowanie terenu działki 148/2 obręb 8miasta Pyrzyce poprzez budowę fontanny?. 2021-01-26 14:31:43
dokument Usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnych, dla zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach ? w trybie zaprojektuj i wybuduj 2020-12-28 12:17:46
dokument Usługa: "Wynajem na okres 12 miesięcy 3 urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor, wynajem 1 urządzenia wielofunkcyjnego A4 kolor, wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono, Ponadto możliwość wynajmu do 11 drukarek biurowych." 2020-12-21 08:59:21
dokument Zapytanie ofertowe "Usługa w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób tj. przewóz uczestników na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odwiezienie ze Środowiskowego Domu Samopomocy do miejsca zamieszkania w 2021 roku" 2020-11-30 08:25:36
dokument Zapytanie ofertowe " Zakup wraz z montażem na boisku sportowym w miejscowości Krzemlin ( Gmina Pyrzyce ) Parku Street Workout. 2020-11-02 08:21:12
dokument Zapytanie ofertowe: " "Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce w 2020 roku" Zadanie to jest dofinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-11-02 08:15:32
dokument Zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2020r 2020-10-15 15:43:43
dokument Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2020r 2020-10-09 15:45:43
dokument Zapytanie ofertowe na Zakup kostku polbrukowej, obrzeży chodnikowych, ławek parkowych, pgrodowych wraz z usługą montażu. 2020-09-22 07:07:49
dokument Zapytanie ofertowe 2020-09-09 13:00:00
dokument zapytanie ofertowe Krzemlin 2020-09-07 11:58:05
dokument ?Usługa transportowa, tj. dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z Pyrzyc, Plac Ratuszowy oraz z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Pyrzyce do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ?Puchatek? w Pyrzycach, Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie, Specjalnego Ośrodka Szkolno?Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach, Zespołu Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Stargardzie?, w roku szkolnym 2020/2021 i odwożeniu trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej. - dokument stracił ważność 2020-08-21 09:56:44
dokument Usługa z wiązana z: " Wynajem urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach" 2019-12-13 14:47:08
dokument Usługa związana z " Wynajem sprzętu i oprogramowania służącego do kompleksowej obsługi sesji rady miejskiej w Pyrzycach przez okres 48 miesięcy" 2019-12-11 15:03:58
dokument Dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego i obsługa sprzętu do obserwacji 2019-04-19 12:57:59
dokument Gmina Pyrzyce, reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc zaprasza do składania ofert na: "Usługa transportowa tj. przewóz uczniów w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodków i szkół, w których realizują obowiązek szkolny lub nauki w roku szkolnym 2017/2018. 2017-07-20 14:59:06
dokument Zapytanie ofertowe dot. realizacji zadania własnego Gminy Pyrzyce pn. ?Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 02 stycznia 2017 roku do 05 stycznia 2017 roku zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017? 2016-12-27 14:41:24
dokument Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu autobusu (bez kierowcy i bez opiekuna) wraz z paliwem oraz płynami i materiałami eksploatacyjnymi na okres od 26 września br. do 23 grudnia br. w celu przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pyrzyce. 2016-09-19 15:41:08
dokument Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obromino". 2016-08-19 13:28:33
dokument Wybór oferty do zapytania ofertowego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyn, Gmina Pyrzyc" 2016-08-12 15:20:45
dokument Przedmiot zamówienia: " Usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie uczniów z do szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pyrzyce od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku polegająca na: Przewiezieniu od 01 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku uczniów do Szkoły Podstawowej w Mielęcinie oraz Publicznego Gimnazjum i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach z miejscowości wskazanych w zapytaniu. 2016-07-27 07:16:01
dokument Przedmiot zamówienia: Usługa transportowa tj. przewiezienie uczniów w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do ośrodków i szkół w których realizują obowiązek szkolny lub nauki w roku szkolnym 2016/2017 2016-07-26 15:00:53
dokument Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Giżyn, gm. Pyrzyce". 2016-07-15 13:56:15
dokument Przedmiot zamówienia: "Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Żabów" 2015-11-16 15:47:04
dokument Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 2014-09-01 13:39:58
dokument Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa i serwis centrali telefonicznej dla potrzeb Gminy Pyrzyce, jednostek organizacyjnych i pomocniczych 2014-07-23 15:02:29
dokument Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej, gm. Pyrzyce 2014-07-22 12:53:15
dokument Przedmiot zamówienia: Oznakowanie obszaru Miasta i Gminy Pyrzyce objętego LSR 2014-07-18 11:33:21
dokument Przedmiot zamówienia: "Przywrócenie świetności dawnego Burgerparku parku poprzez rekultywację Stawu Złotej Rybki" 2014-07-18 11:29:49