Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Miejski w Pyrzycach

|--- Dane

|--- Wykaz Telefonów

|--- Etyka w Urzędzie

Organy

|--- Rada

      |--- Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pyrzycach - VII kadencji (2014-2018)

      |--- Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pyrzycach - VI kadencji (2010-2014)

            |--- TERMINY POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI RADY -rok 2007

      |--- Porządek obrad sesji

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

            |--- 2015 rok

            |--- 2014 rok

            |--- 2013 rok

            |--- 2012 rok

            |--- 2011 rok

            |--- 2010 rok

            |--- 2009 rok

            |--- 2008 rok

            |--- 2007 rok

            |--- 2006 rok

            |--- 2005 rok

      |--- Protokoły z Sesji

            |--- Protokoły z Sesji 2018r.

            |--- Protokoły z Sesji 2017r.

            |--- Protokoły z Sesji 2016r.

            |--- Protokoły z Sesji VII kadencji 2014/2015r.

                  |--- Sesje VII kadencja - 2015 r.

                  |--- Sesje VII kadencja - 2014 r.

            |--- Protokoły z Sesji 2014r.

                  |--- Sesje VI kadencja

            |--- Protokoły z Sesji 2013r.

            |--- Protokoły z Sesji 2012r.

            |--- Protokoły z Sesji 2011r.

            |--- Protokoły z Sesji 2010r.

            |--- Protokoły z Sesji 2009r.

            |--- Protokoły z Sesji 2008r.

            |--- Protokoły z Sesji 2007r

            |--- Protokoły z Sesji 2006r

            |--- Protokoły z Sesji 2005r

            |--- Protokoły z Sesji 2004r

      |--- Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych

            |--- 2014 rok

                  |--- Luty

                        |--- LIII Sesja Rady Miejskiej

      |--- Rada Miejska VIII kadencji

            |--- Komisja Rewizyjna - protokoły kontroli

                  |--- 2021r.

                  |--- 2020r.

                  |--- 2019r.

            |--- Interpelacje, zapytania i odpowiedzi Radnych

                  |--- 2022 r.

                        |--- Czerwiec

                        |--- Maj

                        |--- Kwiecień

                        |--- Luty

                  |--- 2021 r.

                        |--- Grudzień

                        |--- Wrzesień

                        |--- Sierpień

                        |--- Lipiec

                        |--- Czerwiec

                        |--- Maj

                        |--- Marzec

                        |--- Styczeń

                  |--- 2020 r.

                        |--- Grudzień

                        |--- Listopad

                        |--- Wrzesień

                        |--- Sierpień

                        |--- Lipiec

                        |--- Czerwiec

                        |--- Maj

                        |--- Kwiecień

                        |--- Marzec

                        |--- Luty

                        |--- Styczeń

                  |--- 2019r.

                        |--- Grudzień

                        |--- Listopad

                        |--- Październik

                        |--- Wrzesień

                        |--- Sierpień

                        |--- Lipiec

                        |--- Czerwiec

                        |--- Maj

                        |--- Kwiecień

                        |--- Marzec

                        |--- Luty

                        |--- Styczeń

                  |--- 2018r.

            |--- Petycje

                  |--- 2022 r.

                  |--- ZBIORCZE INFORMACJE O ROZPATRZONYCH PETYCJACH

                  |--- 2021 r.

                  |--- 2020 r.

                  |--- 2019r.

                        |--- Petycja Nr BRM.152.4.2019

                  |--- 2018r.

                        |--- Petycja Nr BRM.152.1.2018

                        |--- Petycja Nr BRM.152.2.2018

                        |--- Petycja Nr BRM.152.3.2018

            |--- Wyniki głosowań z Sesji Rady Miejskiej

                  |--- 2022 r.

                  |--- 2021 r.

                  |--- 2020 r.

                  |--- 2019r.

                  |--- 2018r.

            |--- Protokoły z sesji

                  |--- 2022 r.

                  |--- 2021 r.

                  |--- 2020r.

                  |--- 2019 r.

                  |--- 2018 r.

            |--- Porządek obrad sesji

            |--- Plan Pracy Stałych Komisji Rady

            |--- Projekty Uchwał

                  |--- 2022 r.

                        |--- XLVIII Sesja 28 kwietnia 2022 rok

                  |--- 2021 r.

                  |--- 2020 r.

                        |--- XIX Sesja 23 styczeń 2020 r.

                  |--- 2019 r.

            |--- Wybory ławników

            |--- Plan Pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach

|--- Zadania i Kompetencje

|--- Burmistrz

|--- Zastępca Burmistrza

|--- Wydziały

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Rok 2022

            |--- Rada VII kadencji

            |--- Szkoły

            |--- Urząd Miejski

            |--- Przedszkola

            |--- OPS

            |--- Jednostki Organizacyjne

      |--- Rok 2021

            |--- Jednostki Organizacyjne

            |--- Rada VIII kadencji

            |--- Szkoły

            |--- Przedszkola

            |--- OPS

            |--- Urząd Miejski

      |--- Rok 2020

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Jednostki organizacyjne

            |--- Szkoły

            |--- Rada VIII kadencji

            |--- Przedszkola

            |--- Urząd Miejski

      |--- Rok 2019

            |--- Przedszkola

            |--- Radni

            |--- Szkoły

            |--- Jednostki Organizacyjne

            |--- Urząd Miejski

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Radni/koniec kadencji

            |--- Radni VIII kadencji

      |--- Rok 2018

            |--- Przedszkola

            |--- Radni

            |--- Szkoły

            |--- Jednostki Organizacyjne

            |--- Urząd Miejski

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

            |--- Radni/Koniec Kadencji

            |--- Radni VIII kadencji

      |--- Rok 2017

            |--- Przedszkola

            |--- Radni

            |--- Szkoły

            |--- Jednostki Organizacyjne

            |--- Urząd Miejski

      |--- Rok 2016

            |--- Urząd Miejski

            |--- Szkoły

            |--- Przedszkola

            |--- Radni

            |--- Jednostki Organizacyjne

      |--- Druk Oświadczenia Majątkowego

Informacje

|--- Pakiet pomocowy Gminy Pyrzyce COVID-19

|--- Wybory uzupełniające

|--- Raport o stanie Gminy Pyrzyce

      |--- Raport za 2021 rok

      |--- Raport za 2020 rok

      |--- Raport za 2019 rok

      |--- Raport za 2018 rok

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|--- Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021

      |--- Nabór na rachmistrzów NSP 2021

|--- Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych

|--- Ochrona Danych Osobowych

|--- Zgromadzenia

|--- Obrady Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

      |--- Obrady Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach - VIDEO

      |--- Obrady Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach - 2014 r.

      |--- Obrady Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach - 2013 r.

|--- Informacje z Bieżącej Działalności Burmistrza Pyrzyc

      |--- 2011 r.

      |--- 2012 r.

      |--- 2013 r.

      |--- 2022 r.

      |--- 2021 r.

      |--- 2020 r.

      |--- 2019 r.

      |--- 2018 r.

      |--- 2017 r.

      |--- 2016 r.

      |--- 2015 r.

      |--- 2014 r.

|--- Jak załatwić sprawę

      |--- WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ŚRODOWISKA i ROLNICTWA

            |--- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

      |--- Wydział Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej

            |--- Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce

            |--- Wydawanie Zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce

      |--- OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

      |--- WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

            |--- Prawo pomocy

      |--- WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA

      |--- WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA

            |--- EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE GMINY PYRZYCE

      |--- WYDZIAŁ PLANOWANIA INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

            |--- Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce

            |--- Wydawanie Zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce

      |--- WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

      |--- WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

            |--- Deklaracje i informacje

            |--- Wnioski, podania

      |--- WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM

            |--- Lokale - procedury

      |--- Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rozwoju Wsi

      |--- WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

            |--- Alkohol - zezwolenia

      |--- URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

            |--- Nowe Rozwiązania dotyczące wprowadzonych ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego

            |--- WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO, ZUPEŁNEGO, WIELOJĘZYCZNEGO ORAZ ZAŚWIADCZENIA

            |--- SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA

            |--- POWRÓT DO NAZWISKA PO ROZWODZIE

            |--- PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O ZMIANIE IMIENIA DZIECKA

            |--- PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA O UZNANIU OJCOSTWA DZIECKA

            |--- NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

            |--- ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

            |--- SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU

            |--- SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

            |--- WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU W POLSKIE KSIĘGI

            |--- OPŁATA SKARBOWA

            |--- ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

            |--- WNIOSEK O WYDANIE ODPISU ASC

                  |--- Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego urodzenia, małżeństwa, zgonu

            |--- ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

            |--- DOWODY OSOBISTE

                  |--- Udostępnienie danych

                  |--- Dowód osobisty

            |--- EWIDENCJA LUDNOŚCI

                  |--- Karta 7 - Wnioski Ewidencji Ludności

                  |--- Karta 6 - WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

                  |--- Karta 5 - PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE ZAWIADOMIEŃ O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA

                  |--- Karta 4 - DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

                  |--- Karta 3 - SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH

                  |--- Karta 2 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO

                  |--- Karta 1 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY

                  |--- Karta 1 - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY

                        |--- Wniosek

                        |--- POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY I CZASOWY

            |--- URZĄD STANU CYWILNEGO

            |--- ZADANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO i SPRAW OBYWATELSKICH

            |--- INFORMACJE OGÓLNE

            |--- ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

|--- Konkursy na zadania zlecone

      |--- Kokursy na zadania zlecone na 2022 rok

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2021

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2020

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2019

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2018

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2017

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2016

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2015

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2014

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2013

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2012

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2011

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2010

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2009

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2008

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2007

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2006

            |--- Zarządzenie nr 572/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizyc

      |--- Konkursy na zadania zlecone 2005

            |--- Burmistrz Pyrzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki alkoholowej – propagowania życia wolnego od nałogów

            |--- Zarządzenie nr 350/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sport

                  |--- załączniki

                  |--- wyniki konkursu

|--- Majątek Gminy

      |--- Mienie

            |--- Gmina

            |--- Miasto

            |--- Gmina

            |--- Miasto

            |--- Miasto

            |--- Gmina

|--- Spółki Gminy

|--- Budżet

      |--- Sprawozdania finansowe od 2006r.

      |--- Budżet 2005r.

      |--- Budżet 2004r.

      |--- Budżet 2003r.

      |--- Budżet 2006r.

            |--- Wykonanie Budżetu za rok 2006

      |--- Budżet 2007r.

            |--- Wykonanie budżetu za 2007r.

            |--- Budżet na 2007r.

            |--- Projekt budżetu na 2007r.

      |--- Budżet 2008r.

            |--- Wykonanie Budżetu za 2008 r.

            |--- Budżet na 2008

            |--- Projekt budżetu na 2008r.

      |--- Budżet 2009r.

            |--- Wykonanie budżetu za 2009 r.

            |--- Projekt Budżetu na 2009r.

      |--- Budżet 2010r.

            |--- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010r.

            |--- Projekt Budżetu na 2010r.

      |--- Budżet 2011r.

            |--- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011r.

            |--- Projekt Budżetu na 2011r.

      |--- Budżet 2012r.

            |--- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

            |--- Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2013 wykonanych w I półroczu 2012r.

            |--- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012r.

            |--- Projekt Budżetu na 2012r.

      |--- Budżet 2022 r.

      |--- Budżet 2021r.

      |--- Budżet 2020r.

      |--- Budżet 2019r.

      |--- Budżet 2018r.

            |--- Sprawozdanie Finansowe Gminy Pyrzyce za 2018 rok

            |--- Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

      |--- Budżet 2017r.

      |--- Budżet 2016r.

            |--- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2016 rok

            |--- Informacja o Stanie Mienia Komunalnego na Dzień 31 Grudnia 2016 Roku

            |--- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2016 rok.

            |--- Sprawozdania Instytucji Kultury

            |--- Informacja o kształtowaniu się WPF

            |--- Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

            |--- Uchwały RIO

            |--- Uchwała Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016

      |--- Budżet 2015 r.

            |--- Informacja o kształtowaniu się WPF

            |--- Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

            |--- Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce

            |--- Uchwała Nr III/7/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2015

            |--- Projekt uchwały zmiany WPF 2015 r.

            |--- Projekt uchwały budżetowej 2015 r.

            |--- Uchwały RIO

      |--- Budżet 2014 r.

            |--- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

            |--- Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014 roku

            |--- Informacja o przebiegu wykonania budzetu Gminy za I półrocze 2014 roku

            |--- Uchwała Nr LI/476/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2014.

            |--- Uchwała Nr LI/477/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce.

            |--- Uchwała NR XIX.88.2014 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 stycznia 2014 r.

            |--- Projekt uchwały budżetowej na 2014 r.

      |--- Budżet 2013r.

            |--- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PYRZYCE ZA 2013 ROK

            |--- Uchwała RIO nr CXLIII.370.2013

            |--- Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2013r

            |--- Informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2013r.

            |--- Informacje o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

            |--- Uchwała NR XV/65/2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 16 stycznia2013 r.

            |--- Uchwała Nr XXX/330/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2013.

            |--- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce

            |--- Projekt uchwały budżetowej na 2013r.

|--- Obwieszczenia i Ogłoszenia

      |--- Obwieszczenia

            |--- Obwieszczenia 2022r

            |--- Obwieszczenia 2021 r.

            |--- Obwieszczenia 2020 r.

            |--- Obwieszczenia 2019 r.

            |--- Obwieszczenia 2018 r.

            |--- Obwieszczenia 2017 r.

            |--- Obwieszczenia 2016 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Obwieszczenia 2015 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Obwieszczenia 2014 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Obwieszczenia 2013 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Obwieszczenia 2012 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Obwieszczenia 2011 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Obwieszczenia 2010 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Obwieszczenia 2009 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Styczeń

            |--- Obwieszczenia 2008 r.

                  |--- Grudzień 2008

                  |--- Listopad 2008

                  |--- Październik 2008

                  |--- Wrzesień 2008

                  |--- Sierpień 2008

                  |--- Lipiec 2008

                  |--- Czerwiec 2008

                  |--- Maj 2008

                  |--- Kwiecień 2008

                  |--- Marzec 2008

                  |--- Luty 2008

                  |--- Styczeń 2008

            |--- Obwieszczenia 2007 r.

                  |--- Grudzień 2007 r.

                  |--- Listopad 2007

                  |--- Październik 2007

                  |--- Sierpień 2007

                  |--- Lipiec 2007

                  |--- Czerwiec 2007

                  |--- Kwiecień 2007

                  |--- Marzec 2007

            |--- Obwieszczenia 2006 r.

                  |--- listopad 2006

                  |--- październik 2006

                  |--- wrzesień 2006

                  |--- sierpień 2006

                  |--- lipiec 2006

                  |--- czerwiec 2006

                  |--- maj 2006

                  |--- kwiecień 2006

                  |--- marzec 2006

                  |--- luty 2006

                  |--- styczeń 2006

            |--- Obwieszczenia 2005 r.

                  |--- Obwieszczenia grudzień 2005r.

                  |--- Obwieszczenia listopad 2005r.

                  |--- Obwieszczenia październik 2005r.

                  |--- Obwieczczenia wrzesień 2005r

                  |--- Obwieszczenia sierpień 2005r

                  |--- Obwieszczenia lipiec 2005r

                  |--- Obwieszczenia czerwiec 2005r

                  |--- Obwieszczenia maj 2005r

                  |--- Obwieszczenia kwiecień 2005r

                  |--- Obwieszczenia marzec 2005r

                  |--- Obwieszczenia luty 2005r.

                  |--- Obwieszczenia styczeń 2005r.

            |--- Obwieszczenia 2004 r.

                  |--- Obwieszczenia grudzień 2004 r

                  |--- Obwieszczenia listopad 2004 r

                  |--- Obwieszczenia październik 2004 r

                  |--- Obwieszczenia wrzesień 2004 r

                  |--- Obwieszczenia sierpień 2004 r

                  |--- Obwieszczenia lipiec 2004 r

                  |--- Obwieszczenia czerwiec 2004 r

                  |--- Obwieszczenia maj 2004 r.

                  |--- Obwieszczenia kwiecień 2004 r.

                  |--- Obwieszczenia marzec 2004 r.

                  |--- Obwieszczenia luty 2004 r.

                  |--- Obwieszczenia styczeń 2004

            |--- Obwieszczenia 2003 r.

      |--- Ogłoszenia

            |--- Ogłoszenie 2022 r.

            |--- Ogłoszenia 2021 r.

            |--- Ogłoszenia 2020 r.

            |--- Ogłoszenia 2019 r.

            |--- Ogłoszenia 2018 r.

            |--- Ogłoszenia 2017 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Ogłoszenia 2016 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Wrzesień

                  |--- Październik

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Transport publiczny

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

            |--- Ogłoszenia 2015 r.

                  |--- Grudzień

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Ogłoszenia 2014 r.

                  |--- Listopad

                  |--- Październik

                  |--- Wrzesień

                  |--- Sierpień

                  |--- Lipiec

                  |--- Czerwiec

                  |--- Maj

                  |--- Kwiecień

                  |--- Marzec

                  |--- Luty

                  |--- Styczeń

            |--- Ogłoszenia 2013 r.

            |--- Ogłoszenia 2012 r.

            |--- Ogłoszenia 2011 r.

            |--- Ogłoszenia 2010 r.

            |--- Ogłoszenia 2009 r.

            |--- Ogłoszenia 2008 r

            |--- Ogłoszenia 2007r.

            |--- Ogłoszenia 2006r.

            |--- Ogłoszenia 2005r.

            |--- Ogłoszenia 2004r.

            |--- Ogłoszenia 2003r.

|--- Kontrole

      |--- Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

      |--- Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

      |--- Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2012

      |--- Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

      |--- Kontrola doraźna w zakresie sprzedaży inwestycji pn. „Gazyfikacja Gminy Pyrzyce”.

|--- Praca w Urzędzie i Jednostkach Organizacyjnych

      |--- Druki do Pobrania

      |--- Stanowiska w Jednostkach Organizacyjnych

      |--- Pozostałe Ogłoszenia

      |--- Stanowiska w jednostkach organizacyjnych ogłaszana przez Burmistrza Pyrzyc

      |--- POZOSTAŁE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH

            |--- OFERTY PRACY

      |--- STANOWISKA KIEROWNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH

|--- Zamówienia publiczne

|--- Plan zamówień publicznych

      |--- 2022 r.

      |--- 2021 r

      |--- 2020 r.

      |--- 2019 r.

      |--- 2018 r.

      |--- 2017 r.

|--- Pozostałe przetargi

      |--- Przetargi 2022 r.

      |--- Przetargi 2021 r.

      |--- Przetargi 2020r.

      |--- Przetargi 2019r.

      |--- Przetargi 2018 r.

      |--- Przetargi 2017 r.

      |--- Przetargi 2016 r.

      |--- Przetargi 2015 r.

      |--- Przetargi 2014 r.

      |--- Przetargi 2013 r.

      |--- Przetargi 2012 r.

      |--- Przetargi 2011 r.

      |--- Przetargi 2010 r.

      |--- Przetargi 2009 r.

      |--- Przetargi 2008 r.

            |--- Grudzień 2008r.

            |--- Listopad 2008r.

            |--- Wrzesień 2008 r

            |--- Sierpień 2008 r

            |--- Lipiec 2008 r

            |--- Maj 2008 r

            |--- Kwiecień 2008 r

            |--- Styczeń 2008 r

      |--- Przetargi 2007 r.

            |--- Grudzień 2007 r.

            |--- Listopad 2007

            |--- Październik 2007

            |--- Wrzesień 2007

            |--- Sierpień 2007

            |--- Lipiec 2007

            |--- Czerwiec 2007

            |--- Maj 2007 r

            |--- Kwiecień 2007 r

            |--- Marzec 2007 r

      |--- Przetargi 2006 r.

            |--- grudzień 2006 r

            |--- listopad 2006 r

            |--- październik 2006 r

            |--- wrzesień 2006 r

            |--- sierpień 2006 r

|--- Zapytania ofertowe, cenowe

|--- Powszechny Spis Rolny 2010

|--- Rejestr Działalności Regulowanej w Zakresie Odbierania Odpadów

|--- Konsultacje Społeczne

      |--- Konsultacje społeczne na ternie miasta Pyrzyce w przedmiocie nadania nazw dwóm terenom zielonym w Pyrzycach

|--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- Żłobki

|--- Referendum Ogólnokrajowe 2015

|--- Centralny Rejestr Umów

|--- Dług Publiczny

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2021

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2020

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2019

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2018

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2017

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2016

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2015

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2014

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2013

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2012

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2011

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2010

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2009

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2008

      |--- DŁUG PUBLICZNY 2007

      |--- Dług Publiczny 2006r.

      |--- Dług Publiczny 2005r.

|--- Rejestry i Ewidencje

|--- Informacje nieudostępnione

      |--- Biuletyn Zdjęcia

      |--- Zarządzenie 1248/2018r.

      |--- Biluetyn 2018

|--- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

|--- Narodowy Spis Powszechny 2011

|--- WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

      |--- GMINNA KOMISJA WYBORCZA

|--- Wybory

      |--- Archiwum Wyborów

            |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

            |--- Wybory Uzupełniające Referendum 2008

                  |--- REFERENDUM

            |--- Wybory 2007

            |--- Wybory uzupełniające

            |--- Wybory Samorządowe 2006

      |--- Wybory Ławników Sądowych

            |--- KADENCJA 2016 - 2019

      |--- Wybory Samorządowe

            |--- 2014 r.

      |--- Wybory Prezydenckie

            |--- 2020 r.

                  |--- Wybory 28.06.2020r.

            |--- 2015 r.

      |--- Wybory uzupełniające

            |--- 2021 r.

            |--- 2011r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP

            |--- 2011r.

            |--- 2019 r.

            |--- 2015r.

      |--- Wybory do Izb Rolniczych

            |--- 2011r.

            |--- 2019r.

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

            |--- 2014r.

                  |--- Obwodowe Komisje Wyborcze

|--- Taryfa za wodę i ścieki

|--- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

|--- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

      |--- Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022 -2026

      |--- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce na rok 2021

      |--- Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach

      |--- Harmonogram kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

|--- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|--- Ochotnicza Straże Pożarne

      |--- OSP Stróżewo

            |--- Zapytania ofertowe, cenowe

            |--- Zamówienia publiczne

            |--- Informacje

      |--- OSP Ryszewko

            |--- Zapytania ofertowe, cenowe

            |--- Zamówienia publiczne

            |--- Informacje

      |--- OSP Pstrowice

            |--- Zapytania ofertowe, cenowe

            |--- Zamówienia publiczne

            |--- Informacje

      |--- OSP Obromino

            |--- Zapytania ofertowe, cenowe

            |--- Zamówienia publiczne

            |--- Informacje

      |--- OSP Nowielin

            |--- Zapytania ofertowe, cenowe

            |--- Zamówienia publiczne

            |--- Informacje

      |--- OSP Mielęcin

            |--- Zapytania ofertowe, cenowe

            |--- Zamówienia publiczne

            |--- Informacje

      |--- OSP Żabów

            |--- Zapytania ofertowe, cenowe

            |--- Zamówienia publiczne

            |--- Informacje

      |--- OSP Brzesko

            |--- Zapytania ofertowe, cenowe

            |--- Zamówienia publiczne

            |--- Informacje

      |--- OSP Pyrzyce

            |--- Zapytania ofertowe, cenowe

            |--- Zamówienia publiczne

            |--- Informacje

|--- Dotacja dla Spółek Wodnych 2020

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Petycje

|--- ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE PYRZYCE

|--- Informacje o śrdowisku i jego ochronie

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 1 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o powierzchni 86,0824 ha

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 74/2 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o powierzchni 49,4321 ha

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 98 w obrębie 1m. Pyrzyce, gmina Pyrzyce o powierzchni 45,3718 ha

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 70 w obrębie 1 m. Pyrzyce, gmina Pyrzyce o powierzchni 37,1520 ha

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 8,9,45,46,292 w obrębie Krzemlin w gminie Pyrzyce

      |--- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW iwysokości do 3 m, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 45,46 w obrębie Krzemlin, gmina Pyrzyc

      |--- Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 103 i 110 obręb Pyrzyce 3 oraz na działce nr 414 obręb Pyrzyce 10, na powierzchni około 6,2 ha

      |--- Zwiększenie poziomu przetwarzania surowca rybnego w zakładzie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ryb ? do poziomu 4 tys. ton na rok, w Pyrzycach przy ul. Stargardzkiej 55,74-200 Pyrzyce, na działkach 42/3 i 43 obręb 2 m. Pyrzyce

      |--- Wykonanie ujęć wód głębinowych z poziomu czwartorzędowego jednej studni wierconej w ramach zadana inwestycyjnego na dz. nr 31 obr. 12 m. Pyrzyce

      |--- Prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej, na działkach nr 19/51 oraz 19/52 obręb Pyrzyce 11

      |--- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 45,46 położonych w obrębie Krzemlin

      |--- Prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów w Pyrzycach przy ul. Kościuszki, na działkach nr 6/7 oraz6/8 obręb 7 m. Pyrzyce

      |--- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 50 położonej w obrębie Krzemlin

      |--- Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Letnin PV" o mocy do 60 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 350 w obrębie Brzesko, gmina Pyrzyce o powierzchni 5,82 ha

      |--- Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Obromino realizowanego na działce 93 obręb Obromino, gmina Pyrzyce o powierzchni 7,0635 ha

      |--- FARMA FOTOWOLTAICZNA BIELICE" - POSTĘPOWANIE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIELICE

      |--- ?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 92 (obręb 0020) w miejscowości Obromino, Gmina Pyrzyce ( proj. Obromino II)?

      |--- "Prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów " gruzu budowlanego, przy ul. Szczecińskiej 30, 74-200 Pyrzyce? na dz. o nr. ewid. 86/1 obręb 5 m. Pyrzyce, gmina Pyrzyce

      |--- rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

      |--- Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewidencyjnymi 326,327 w obrębie geodezyjnym Mielęcin, gmina Pyrzyce

|--- Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Prawo lokalne

|--- Statut

|--- Plan Gospodarki Niskoemisyjne na lata 2015-2020

|--- Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego

|--- Zarządzenia

      |--- Zarządzenia 2022r

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2021r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2020r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2019r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenie 2018r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenie 2017r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenie 2016r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2015r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2014r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2013r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2012r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2011r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2010r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2009r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- styczeń

      |--- Zarządzenia 2008r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2007r

            |--- Grudzien 2007

            |--- Listopad 2007

            |--- Październik 2007

            |--- Wrzesień 2007

            |--- Sierpień 2007

            |--- Lipiec 2007

            |--- Czerwiec 2007

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2006r

            |--- Grudzień

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2005r

            |--- Grudzień

            |--- Listopad

            |--- Październik

            |--- Wrzesień

            |--- Sierpień

            |--- Lipiec

            |--- Czerwiec

            |--- Maj

            |--- Kwiecień

            |--- Marzec

            |--- Luty

            |--- Styczeń

      |--- Zarządzenia 2004r

|--- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2016

|--- Program Rozwoju Lokalnego dla Gminy Pyrzyce na lata 2011 - 2020

|--- Gospodarka Komunalna

|--- Program Ochrony Zdrowia

|--- Program Ochrony Środowiska

|--- Plan Gospodarki Odpadami

|--- Strategia rozwoju

|--- Podatki i opłaty

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2022 r.

            |--- Deklaracje i informacje

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2021 r.

            |--- Deklaracje i informacje

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2020 r.

            |--- Deklaracje i Informacje

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2019 r.

            |--- Deklaracje i informacje

                  |--- INFORMACJE I DEKLARACJE OBOWIĄZUJĄCE DO 30 CZERWCA 2019 ROKU

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2018 r.

            |--- Deklaracje i informacje

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2017r.

            |--- Deklaracje i informacje

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2016r.

            |--- Deklaracje i informacje

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2015r.

            |--- Deklaracje i Informacje

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2014r.

            |--- Deklaracje i Informacje

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2013r.

            |--- Deklaracje i Informacje

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2012r.

            |--- Deklaracje i Informacje

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

      |--- PISEMNE INTERPRETACJE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2011r.

            |--- Deklaracje i Informacje

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2010r.

            |--- Deklaracje i Informacje

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2009r.

            |--- Deklaracje i Informacje

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

      |--- Podatki i opłaty lokalna 2008r.

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2006r.

            |--- Deklaracje i informacje

                  |--- DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2005r.

            |--- Deklaracje i informacje

      |--- Podatki i opłaty lokalne 2004r.

|--- Uchwały

      |--- Uchwały 2022 r.

            |--- Sesja L 2022 r

            |--- Sesja XLIX 2022 r

            |--- Sesja XLVIII 2022 r

            |--- Sesja XLVII 2022 r.

            |--- Sesja XLVI 2022 r.

            |--- Sesja XLV 2022 r.

      |--- Uchwały 2021r.

            |--- Sesja XLIII 2021 r.

            |--- Sesja XLII 2021 r.

            |--- Sesja XLI 2021 r.

            |--- Sesja XL 2021 r.

            |--- Sesja XXXIX 2021 r.

            |--- Sesja XXXVIII 2021 r.

            |--- Sesja XXXVII 2021 r.

            |--- Sesja XXXVI 2021 r.

            |--- Sesja XXXV 2021 r.

            |--- Sesja XXXIV 2021 r.

            |--- Sesja XXXIII 2021 r.

            |--- Sesja XXXII 2021 r.

            |--- Sesja XLIV 2021 r.

      |--- Uchwały 2020r.

            |--- Sesja XXXI 2020 r.

            |--- Sesja XXX 2020 r.

            |--- Sesja XXIX 2020 r.

            |--- Sesja XXVIII 2020 r.

            |--- Sesja XXVII 2020 r.

            |--- Sesja XXVI 2020 r.

            |--- Sesja XXV 2020 r.

            |--- Sesja XXIV 2020 r.

            |--- Sesja XXIV 2020 r.

            |--- Sesja XXIII 2020 r.

            |--- Sesja XXII 2020 r.

            |--- Sesja XXI 2020 r.

            |--- Sesja XX 2020 r.

            |--- Sesja XIX 2020 r.

      |--- Uchwały 2019r.

            |--- Sesja XVIII 2019r.

            |--- Sesja XVII 2019r.

            |--- Sesja XVI 2019r.

            |--- Sesja XV 2019r.

            |--- Sesja XIV 2019r.

            |--- Sesja XIII 2019r.

            |--- Sesja XII 2019r.

            |--- Sesja XI 2019r.

            |--- Sesja VIII 2019r.

            |--- Sesja VII 2019r.

            |--- Sesja VI 2019r.

            |--- Sesja V 2019r.

            |--- Sesja IV 2019r.

      |--- Uchwały 2018r.

            |--- Sesja III 2018r.

            |--- Sesja II 2018r.

            |--- Sesja I 2018r.

            |--- Sesja LVI 2018r

            |--- Sesja LV 2018r.

            |--- Sesja LIV 2018r.

            |--- Sesja LIII 2018r.

            |--- Sesja LII 2018r.

            |--- Sesja LI 2018r

            |--- Sesja L 2018r

            |--- Sesja XLIX 2018r

            |--- Sesja XLVIII 2018r

            |--- Sesja XLVII 2018r

            |--- Sesja XLVI 2018r

            |--- Sesja XLV 2018r

            |--- Sesja XLIV 2018r

      |--- Uchwały 2017r.

            |--- Sesja XLIV 2017r

            |--- Sesja XLIII 2017r

            |--- Sesja XLII 2017r

            |--- Sesja XLI 2017r

            |--- Sesja XL 2017r

            |--- Sesja XXXIX 2017r

            |--- Sesja XXXVIII 2017r

            |--- Sesja XXXVII 2017r

            |--- Sesja XXXVI 2017r

            |--- Sesja XXXV 2017r

            |--- Sesja XXXIV 2017r

            |--- Sesja XXXIII 2017r

            |--- Sesja XXXII 2017r

            |--- Sesja XXXI 2017r

      |--- Uchwały 2016r.

            |--- Sesja XXX 2016r

            |--- Sesja XXIX 2016r

            |--- Sesja XXVIII 2016r

            |--- Sesja XXVII 2016r

            |--- Sesja XXVI 2016r

            |--- Sesja XXV 2016r

            |--- Sesja XXIV 2016r

            |--- Sesja XXIII 2016r

            |--- Sesja XXII 2016r

            |--- Sesja XXI 2016r

            |--- Sesja XX 2016r

            |--- Sesja XIX 2016r

            |--- Sesja XVIII 2016r

            |--- Sesja XVII 2016r

      |--- Uchwały 2015r.

            |--- Sesja XVII 2016r

            |--- Sesja XVI 2015r.

            |--- Sesja XV 2015r.

            |--- Sesja XIV 2015r.

            |--- Sesja XIII 2015r.

            |--- Sesja XII 2015r.

            |--- Sesja XI 2015r.

            |--- Sesja X 2015r.

            |--- Sesja IX 2015r.

            |--- Sesja VIII 2015r.

            |--- Sesja VII 2015r.

            |--- Sesja VI 2015r.

            |--- Sesja V 2015r.

            |--- Sesja IV 2015r.

      |--- Uchwały 2014r.

            |--- Sesja III 2014r.

            |--- Sesja II 2014r.

            |--- Sesja I 2014r.

            |--- Sesja LXVI 2014r.

            |--- Sesja LXV 2014r.

            |--- Sesja LXIV 2014r.

            |--- Sesja LXIII 2014r.

            |--- Sesja LXII 2014r.

            |--- Sesja LXI 2014r.

            |--- Sesja LX 2014r.

            |--- Sesja LIX 2014r.

            |--- Sesja LVIII 2014r.

            |--- Sesja LVI 2014r.

            |--- Sesja LV 2014r.

            |--- Sesja LIV 2014r.

            |--- Sesja LIII 2014r.

            |--- Sesja LII 2014r.

      |--- Uchwały 2013r.

            |--- Sesja XLVIII 2013r.

            |--- Sesja XLVI 2013r.

            |--- Sesja XLV 2013r.

            |--- Sesja XLIV 2013r.

            |--- Sesja XLVII 2013r.

            |--- Sesja XLII 2013r.

            |--- Sesja XLI 2013r.

            |--- Sesja XXXIX 2013r.

            |--- Sesja XXXVIII 2013r.

            |--- Sesja XXXVII 2013r.

            |--- Sesja XXXVI 2013r.

            |--- Sesja XXXV 2013r.

            |--- Sesja XXXIV 2013r.

            |--- Sesja XXXIII 2013r.

      |--- Uchwały 2012r.

            |--- Sesja XVIII 2012r.

            |--- Sesja XX 2012r.

            |--- Sesja XXI 2012r.

            |--- Sesja XXII 2012r.

            |--- Sesja XXIII 2012r.

            |--- Sesja XXIV 2012r.

            |--- Sesja XXV 2012r.

            |--- sesja XXVI 2012 r.

            |--- sesja XXVII 2012 r.

            |--- sesja XXVIII 2012 r.

            |--- Sesja XXXII 2012r.

            |--- Sesja XXXI 2012r.

            |--- Sesja XXX 2012r.

            |--- Sesja XXIX 2012r.

      |--- Uchwały 2011r.

            |--- Sesja XVII 2011r.

            |--- Sesja XVI 2011r.

            |--- Sesja XV 2011r.

            |--- Sesja XIV 2011r.

            |--- Sesja XIII 2011r.

            |--- Sesja XII 2011r.

            |--- Sesja XI 2011r.

            |--- Sesja X 2011r.

            |--- Sesja IX 2011r.

            |--- Sesja VIII 2011r.

            |--- Sesja VII 2011r.

            |--- Sesja VI 2011r.

            |--- Sesja V 2011r.

            |--- Sesja IV 2011r.

      |--- Uchwały 2010r.

            |--- Sesja III 2010r.

            |--- Sesja II 2010r.

            |--- Sesja I 2010r.

            |--- Sesja LXXI 2010r.

            |--- Sesja LXX 2010r.

            |--- Sesja LXIX 2010r.

            |--- Sesja LXVI 2010r.

            |--- Sesja LXV 2010r.

            |--- Sesja LXIV 2010r.

            |--- Sesja LXIII 2010r.

            |--- Sesja LXII 2010r.

            |--- Sesja LXI 2010r.

            |--- Sesja LX 2010r.

            |--- Sesja LIX 2010r.

            |--- Sesja LVIII 2010r.

            |--- Sesja LVII 2010 r.

      |--- Uchwały 2009r.

            |--- Sesja LVI 2009r.

            |--- Sesja LV 2009r.

            |--- Sesja LIV 2009r.

            |--- Sesja LIII 2009r.

            |--- Sesja LII 2009r.

            |--- Sesja LI 2009r.

            |--- Sesja L 2009r.

            |--- Sesja XLIX 2009r.

            |--- Sesja XLVIII 2009r.

            |--- Sesja XLVII 2009r.

            |--- Sesja XLVI 2009r.

            |--- Sesja XLV 2009r.

            |--- Sesja XLIV 2009r.

            |--- Sesja XLIII 2009r.

            |--- Sesja XLII 2009r.

            |--- Sesja XLI 2009r.

            |--- Sesja XL 2009r.

            |--- Sesja XXXIX 2009r.

            |--- Sesja XXXVIII 2009r.

            |--- Sesja XXXVII 2009r.

      |--- Uchwały 2008r.

            |--- Sesja XXXVI 2008r.

            |--- Sesja XXXV 2008r.

            |--- Sesja XXXIV 2008r.

            |--- Sesja XXXIII 2008r.

            |--- Sesja XXXII 2008r.

            |--- Sesja XXXI 2008r.

            |--- Sesja XXX 2008r.

            |--- Sesja XXIX 2008 r.

            |--- Sesja XXVIII 2008 r.

            |--- Sesja XXVII 2008 r.

            |--- Sesja XXVI 2008 r.

            |--- Sesja XXV 2008 r.

            |--- Sesja XXIV 2008 r.

            |--- Sesja XXIII 2008 r.

            |--- Sesja XXII 2008 r.

            |--- Sesja XXI 2008 r.

            |--- Sesja XX 2008 r.

      |--- Uchwały 2007r.

            |--- Sesja XIV 2007r.

            |--- Sesja XIII 2007r.

            |--- Sesja XII 2007r.

            |--- Sesja XIX 2007 r.

            |--- Sesja XVIII 2007 r.

            |--- Sesja XVII 2007 r.

            |--- Sesja XVI 2007 r.

            |--- Sesja XV 2007 r.

            |--- Sesja XI 2007 r.

            |--- Sesja X 2007 r.

            |--- Sesja IX 2007 r.

            |--- Sesja VIII 2007 r.

            |--- Sesja VII 2007 r.

            |--- Sesja VI 2007 r.

            |--- Sesja V 2007 r.

      |--- Uchwały 2006r.

            |--- Sesja IV 2006 r.

            |--- Sesja III 2006 r.

            |--- Sesja II 2006 r.

            |--- Sesja I 2006 r.

            |--- Sesja LV 2006 r.

            |--- Sesja LIV 2006 r.

            |--- Sesja LIII 2006 r.

            |--- Sesja LII 2006 r.

            |--- Sesja LI 2006 r.

            |--- Sesja L 2006 r.

            |--- Sesja XLIX 2006 r.

            |--- Sesja XLVIII 2006 r.

            |--- Sesja XLVII 2006 r.

            |--- Sesja XLVI 2006 r.

      |--- Uchwały 2005r.

            |--- Sesja XLV 2005 r.

            |--- Sesja XLIV 2005 r.

            |--- Sesja XLIII 2005 r.

            |--- Sesja XLII 2005 r.

            |--- Sesja XLI 2005 r.

            |--- Sesja XL 2005 r.

            |--- Sesja XXXIX 2005 r.

            |--- Sesja XXXVIII 2005 r.

            |--- Sesja XXXVII 2005 r.

            |--- Sesja XXXVI 2005 r.

            |--- Sesja XXXV 2005 r.

            |--- Sesja XXXIV 2005 r.

            |--- Sesja XXXIII 2005 r.

            |--- Sesja XXXII 2005 r.

            |--- Sesja XXXI 2005 r.

      |--- Uchwały 2004r.

            |--- Sesja XXX 2004 r.

            |--- Sesja XXIX 2004 r.

            |--- Sesja XXVIII 2004 r.

                  |--- Protokół z sesji

            |--- Sesja XXVII 2004 r.

            |--- Sesja XXVI 2004 r.

            |--- Sesja XXV 2004 r.

            |--- Sesja XXIV 2004 r.

            |--- Sesja XXIII 2004 r.

            |--- Sesja XXII 2004 r.

            |--- Sesja XXI 2004 r.

            |--- Sesja XX 2004 r.

            |--- Sesja XIX 2004 r

      |--- Uchwały 2003r.

            |--- Sesja XVIII 2003 r.

            |--- Sesja XVII 2003r

            |--- Sesja XVI 2003 r

            |--- Sesja XV 2003 r

            |--- Sesja XV 2003 r

            |--- Sesja XIV 2003 r

            |--- Sesja XIII 2003 r.

            |--- Sesja XI 2003 r.

            |--- Sesja X 2003 r.

            |--- Sesja IX 2003 r.

            |--- Sesja VIII 2003 r.

            |--- Sesja VI 2003 r.

            |--- Sesja VII 2003 r.

            |--- Sesja V 2003 r.

      |--- Uchwały 2002r.

|--- Regulaminy

      |--- Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Pyrzyce

      |--- Regulamin Pracy

      |--- Regulamin Organizacyjny

      |--- Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

      |--- Regulamin cmentarzy komunalnych

      |--- Regulamin Dostarczenia wody i odprowadzania ścieków

|--- Lokalny Program Rewitalizacji

BIP-y Jednostek

|--- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pyrzycach

      |--- Szkolne zestawy podręczników i programów

      |--- Program Edukacji Morskiej

      |--- Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach

      |--- Dane Szkoła Podstawowa nr 2 w Pyrzycach

|--- Szkoła Podstawowa w Mielęcinie

      |--- Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania

      |--- Statut

|--- Szkoła Podstawowa w Żabowie

      |--- Program wychowawczy Szkoły w Żabowie

      |--- REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNY Szkoły w Żabowie

      |--- STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE

      |--- Dane SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABOWIE

|--- Szkoła Podstawowa w Brzesku

|--- Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach

|--- Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia

|--- Gimnazjum Publiczne w Pyrzycach

|--- Przedszkole Publiczne w Brzezinie

|--- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Pyrzycach

|--- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Pyrzycach

      |--- S T A T U T PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

|--- Pyrzycka Biblioteka Publiczna

|--- OSIR Pyrzyce

|--- Szkoła Podstawowa w Okunicy

      |--- Programy

            |--- PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ „SAMO ZDROWIE”.

            |--- PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „PRZYJACIEL PLANETY ZIEMIA”.

      |--- Dane SZKOŁA PODSTAWOWA W OKUNICY

|--- Przedszkole Publiczne w Żabowie

|--- Pyrzycki Dom Kultury

|--- OPS Pyrzyce

      |--- Projekt Systemowy NOWA SZANSA

      |--- Zespół Interdyscyplinarny

            |--- PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE GMINY PYRZYCE NA LATA 2011-2015

      |--- Komunikaty

      |--- Pomoc społeczna

      |--- Uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach

      |--- Sprawozdania

      |--- Regulaminy

      |--- O Ośrodku Pomocy Społecznej

      |--- Świadczenia rodzinne