Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie Nr 1133/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialne
2 OBWIESZCZENIE GKŚiR.6220.2.2023 z dnia 22 marca 2023 r.
3 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce
4 Petycja 6/2022 dotycząca remontu drogi położonej na działce nr 178/27 obręb 0006 miasta Pyrzyce
5 Odp. 2 na Interpelację w spr. wpisania w plan remontów chodnika przy ul. Górnej
6 Odp. na Interpelację w spr. posadowienia wiatraków
7 Odp. na Interpelację w spr. wpisania w plan remontów chodnika przy ul. Górnej
8 ZARZĄDZENIE Nr 1132/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1120/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej.
9 ZARZĄDZENIE Nr 1131/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żabowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023
10 ZARZĄDZENIE Nr 1129/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.