Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Opinia RIO
2 Rejestr decyzji- zezwalających na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3 Rejestr działalności regulowanej odpady
4 Uchwała Nr LV/439/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi
5 Uchwała Nr LV/438/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
6 Uchwała Nr LV/437/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego
7 Uchwała Nr LV/436/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
8 Uchwała Nr LV/435/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie likwidacji Filii bibliotecznej Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Mielęcinie oraz zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
9 Uchwała Nr LV/434/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyrzyce wkładu niepieniężnego (aportu) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?KZN Zachodniopomorskie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Pyrzycach, działka nr 19/2 o pow. 0,4083 ha obręb 0012 Pyrzyce
10 Uchwała Nr LV/433/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso