Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 472/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Wykonanie rozbudowy ulic Podgrodzie i Sikorskiego w Pyrzycach - etap I"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zarzadzenie_i_ogloszenie.pdf (PDF, 66.KB) 2008-06-25 12:09:14 66.KB 421 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03_0707PYRZ_D-01.02.01_USUNIECIE_DRZEW.pdf (PDF, 97.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:25:29 97.KB 105 razy
2 04_0707PYRZ_D-01.02.01A_OCHRONA_ISTNIEJACYCH_DRZEW_W_OKRESIE.pdf (PDF, 131KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:25:47 131KB 745 razy
3 04_0707PYRZ_PB_BD_D-1.2_Plan_sytuacyjny.pdf (PDF, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:19:37 1.5MB 106 razy
4 01_0707PYRZ_PB_BS_Opis_techniczny.pdf (PDF, 276KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:10:38 276KB 152 razy
5 17_0707PYRZ_D-04.04.01_PODBUDOWY_Z_KRUSZYWA_NATURALNEGO_STAB.pdf (PDF, 141KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:30:13 141KB 111 razy
6 13_0707PYRZ_D-02.03.01c_WZMOCNIENIE_SLABEGO_PODLOZA_GEOSYNTE.pdf (PDF, 119KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:28:55 119KB 212 razy
7 02_0707PYRZ_PB_BS_S-1.1_Plan_sytuacyjny.pdf (PDF, 617KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:16:29 617KB 80 razy
8 20_0707PYRZ_D-06.01.03_UMOCNIENIE_ROWOW.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:31:13 121KB 703 razy
9 22_0707PYRZ_D-07.02.01_OZNAKOWANIE_PIONOWE.pdf (PDF, 126KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:32:31 126KB 155 razy
10 02_0707PYRZ_Przedmiar_robot_etap_I.pdf (PDF, 78.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:17:40 78.KB 205 razy
11 30_0707PYRZ_PB_PZT_Zal.28_Wspolrzedne_projektowanych_sieci_u.pdf (PDF, 497KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:22:23 497KB 54 razy
12 19_0707PYRZ_D-06.01.01_UMOCNIENIE_POWIERZCHNIOWE_SKARP.pdf (PDF, 103KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:30:54 103KB 181 razy
13 15_0707PYRZ_D-04.01.01_KORYTO_WRAZ_Z_PROFILOWANIEM_I_ZAGESZC.pdf (PDF, 101KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:29:33 101KB 99 razy
14 05_0707PYRZ_D-01.02.04_ROZBIORKA_ELEMENTOW_DROG.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:26:06 102KB 101 razy
15 21_0707PYRZ_D-07.03.01_URZADZENIA_DO_REGULACJI_RUCHU.pdf (PDF, 96.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:32:01 96.KB 175 razy
16 08_0707PYRZ_D-01.03.05_PRZEBUDOWA_PODZIEMNYCH_LINII_WODOCIAG.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:27:10 123KB 291 razy
17 01_0707PYRZ_PB_PZT_Opis.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:11:18 142KB 615 razy
18 06_0707PYRZ_PB_BD_D-2.1_Przekroj_normalny_A-A.pdf (PDF, 118KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:20:26 118KB 81 razy
19 32_0707PYRZ_PB_PZT_Zal.30_Wykaz_zjazdow.pdf (PDF, 593KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:23:35 593KB 84 razy
20 02_0707PYRZ_PB_BE_1E_Plan_sytuacyjny.pdf (PDF, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:14:42 1.2MB 92 razy
21 02_0707PYRZ_PB_BD_Zal.1_Punkty_glowne_osi_drog.pdf (PDF, 55.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:13:36 55.KB 57 razy
22 23_0707PYRZ_D-08.01.01_KRAWA_ZNIKI_BETONOWE.pdf (PDF, 206KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:33:18 206KB 136 razy
23 11_0707PYRZ_D-02.00.01_ROBOTY_ZIEMNE_-_WYMAGANIA_OGOLNE.pdf (PDF, 112KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:28:22 112KB 112 razy
24 16_0707PYRZ_D-04.02.02_WARSTWA_MROZOOCHRONNA.pdf (PDF, 117KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:29:52 117KB 208 razy
25 34_0707PYRZ_PB_PZT-2.1_Plan_zagospodarowania_terenu.pdf (PDF, 903KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:24:22 903KB 114 razy
26 02_0707PYRZ_D-01.01.01_ODTWORZENIE_TRASY.pdf (PDF, 111KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:25:10 111KB 85 razy
27 25_0707PYRZ_D-09.01.01_ZIELEN_DROGOWA.pdf (PDF, 102KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:34:04 102KB 101 razy
28 28_0707PYRZ_M-13.01.04_BETON_KONSTRUKCYJNY.pdf (PDF, 277KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:35:16 277KB 553 razy
29 31_0707PYRZ_M-21.01.01_KLADKA_Z_DREWNA_KLEJONEGO.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:36:17 89.KB 595 razy
30 29_0707PYRZ_PB_PZT_Zal.27_Punkty_glowne_osi.pdf (PDF, 713KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:21:50 713KB 43 razy
31 26_0707PYRZ_M-11.01.02_WYKOPY_POD_FUNDAMENTY.pdf (PDF, 105KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:34:25 105KB 508 razy
32 01_0707PYRZ_PB_BE_Opis_techniczny.pdf (PDF, 268KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:10:14 268KB 106 razy
33 10_0707PYRZ_D-01.03.07_PRZEBUDOWA_SIECI_KANALIZACJI_SANITARN.pdf (PDF, 110KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:28:02 110KB 322 razy
34 22_0707PYRZ_D-07.06.01a_OGRODZENIA_Z_SIATKI_METALOWEJ_PRZY_P.pdf (PDF, 136KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:32:57 136KB 1209 razy
35 06_0707PYRZ_D-01.03.02_PRZEBUDOWA_KABLOWYCH_LINII_ENERGETYCZ.pdf (PDF, 148KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:26:26 148KB 380 razy
36 14_0707PYRZ_PB_BD_D-3.1_Przekroj_podluzny_1.pdf (PDF, 297KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:21:06 297KB 134 razy
37 SIWZ.pdf (PDF, 187KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:09:14 187KB 96 razy
38 07_0707PYRZ_PB_BD_D-2.2_Przekroj_normalny_B-B.pdf (PDF, 123KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:20:44 123KB 103 razy
39 01_0707PYRZ_D-M-00.00.00_WYMAGANIA_OGOLNE.pdf (PDF, 249KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:24:51 249KB 44 razy
40 31_0707PYRZ_PB_PZT_Zal.29_Wykaz_drzew_do_wycinki.pdf (PDF, 251KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:23:00 251KB 49 razy
41 07_0707PYRZ_D-01.03.04_PRZEBUDOWA_KABLOWYCH_LINII_TELEKOMUNI.pdf (PDF, 113KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:26:51 113KB 407 razy
42 12_0707PYRZ_D-02.01.01_WYKONANIE_WYKOPOW.pdf (PDF, 93.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:28:38 93.KB 146 razy
43 29_0707PYRZ_M-13.02.02_BETON_NIEKONSTRUKCYJNY.pdf (PDF, 89.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:35:38 89.KB 128 razy
44 14_0707PYRZ_D-03.02.01_KANALIZACJA_DESZCZOWA.pdf (PDF, 175KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:29:18 175KB 113 razy
45 09_0707PYRZ_D-01.03.06_PRZEBUDOWA_PODZIEMNYCH_LINII_GAZOWYCH.pdf (PDF, 127KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:27:33 127KB 645 razy
46 21_0707PYRZ_D-07.01.01_OZNAKOWANIE_POZIOME.pdf (PDF, 122KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:31:40 122KB 188 razy
47 01_0707PYRZ_PB_Informacja_dotyczaca_BIOZ.pdf (PDF, 125KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:10:58 125KB 429 razy
48 24_0707PYRZ_D-08.03.01_OBRZEZA_BETONOWE.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:33:45 121KB 124 razy
49 01_0707PYRZ_PB_BD_Opis_techniczny.pdf (PDF, 188KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:09:50 188KB 371 razy
50 01_0707PYRZ_Przedmiar_robot_strona_tytulowa.pdf (PDF, 96.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:11:42 96.KB 128 razy
51 18_0707PYRZ_D-05.03.23_NAWIERZCHNIE_Z_BETONOWEJ_KOSTKI_BRUKO.pdf (PDF, 163KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:30:33 163KB 274 razy
52 27_0707PYRZ_M-11.01.04_ZASYPANIE_WYKOPOW.pdf (PDF, 98.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:34:47 98.KB 166 razy
53 30_0707PYRZ_M-15.01.03_IZOLACJA_BITUMICZNA_NA_ZIMNO.pdf (PDF, 94.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-06-25 12:35:55 94.KB 134 razy
Wynik postępowania
1 Wynik_postepowania.pdf (PDF, 62.KB) 2008-07-17 12:46:06 62.KB 407 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Słowiński 25-06-2008 12:09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Marciniak 25-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Słowiński 17-07-2008 12:46:28