Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Opinia RIO Atrur Zibrowski 2022-12-08 12:54:00 dodanie dokumentu
Rejestr decyzji- zezwalających na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Atrur Zibrowski 2022-12-08 12:52:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1025/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie:?Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce ?. Damian Kogut 2022-12-07 14:40:28 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej odpady Atrur Zibrowski 2022-12-07 09:10:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/439/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:36:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/438/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:35:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/437/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:35:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/436/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:34:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/435/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie likwidacji Filii bibliotecznej Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Mielęcinie oraz zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:33:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/434/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyrzyce wkładu niepieniężnego (aportu) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?KZN Zachodniopomorskie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Pyrzycach, działka nr 19/2 o pow. 0,4083 ha obręb 0012 Pyrzyce Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:33:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/433/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:32:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/432/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pyrzyce działka nr 22/6 i działka nr 22/7 obręb Stróżewo Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:32:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/431/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 60,59 m2, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, położonego w budynku mieszkalnym nr 45 w Nieborowie wraz z udziałem w wysokości 334/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 343 o pow. 0,0506 ha z obrębu Nieborowo Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:31:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/430/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:31:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/429/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Pyrzyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:30:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/428/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022 - 2026 Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:30:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/427/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:29:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/426/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:29:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/426/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:28:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/425/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:27:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/424/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:27:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/423/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:26:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIV/423/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:26:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/422/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych przedszkolach w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zajęć Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:25:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/421/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:25:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/420/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach na lata 2022-2032 Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:24:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/419/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:23:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje: Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:22:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje: Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:22:36 dodanie dokumentu
Odp. na zapytanie dot. wszczętych postęp. w spr. określenia wysokości opłaty w związku z niesegregacją odpadów Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:20:13 edycja dokumentu
Odp. na zapytanie dot. wszczętych postęp. w spr. określenia wysokości opłaty w związku z niesegregacją odpadów Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:18:41 edycja dokumentu
Odp. na zapytanie dot. wszczętych postęp. w spr. określenia wysokości opłaty w związku z niesegregacją odpadów Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:17:52 dodanie dokumentu
Protokół z XL sesji - 06.08.2021 r. Atrur Zibrowski 2022-12-06 14:16:48 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2022-12-06 11:43:06 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2022-12-06 11:07:39 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2022-12-06 10:59:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1063./2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 listopada 2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie podstawowym , na zadanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych Atrur Zibrowski 2022-12-06 09:23:15 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 1064/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Atrur Zibrowski 2022-12-06 09:22:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1064/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok Atrur Zibrowski 2022-12-06 09:21:37 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2022-12-05 13:51:44 edycja dokumentu