Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie PNiGM.6733.17.2021r. z dn. 20.09.21. Atrur Zibrowski 2021-09-20 10:02:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 721/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Atrur Zibrowski 2021-09-20 07:45:11 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 731/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielęcinie, Nowielinie, Ryszewku, Żabowie, Obrominie, Stróżewie, Pstrowicach, Pyrzycach i Brzesku w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie. Atrur Zibrowski 2021-09-17 10:34:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 727/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok Atrur Zibrowski 2021-09-16 12:24:11 dodanie dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok oraz o statystycznej liczbie uczniów w Gminie Pyrzyce Atrur Zibrowski 2021-09-15 10:20:36 edycja dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok oraz o statystycznej liczbie uczniów w Gminie Pyrzyce Atrur Zibrowski 2021-09-15 10:20:30 usunięcie załacznika
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego ustnego przetargu ograniczonego z dnia 16.09.2021 r. działka nr 81)5 obr. 12 Pyrzyce Atrur Zibrowski 2021-09-15 10:16:39 dodanie dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego ustnego przetargu ograniczonego z dnia 16.09.2021 r. działka nr 81)4 obr. 12 Pyrzyce Atrur Zibrowski 2021-09-15 10:16:01 dodanie dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego ustnego przetargu ograniczonego z dnia 16.09.2021 r. działka nr 81)3 obr. 12 Pyrzyce Atrur Zibrowski 2021-09-15 10:15:19 dodanie dokumentu
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego ustnego przetargu ogrniczonego z dnia 16.09.2021 r. Atrur Zibrowski 2021-09-15 10:14:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 720/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. nadzoru nad prowadzeniem i utrzymaniem szkół w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Atrur Zibrowski 2021-09-14 12:44:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 721/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Atrur Zibrowski 2021-09-13 13:09:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 730/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 września 2021 r .w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Żabowie na rok szkolny 2021/2022 Atrur Zibrowski 2021-09-13 12:48:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 729/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 Atrur Zibrowski 2021-09-13 12:47:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 728/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 września 2021 r. w sprawie organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2021/2022 Atrur Zibrowski 2021-09-13 12:47:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie nr 13/2021 z dnia 10.09.2021r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę w formie bezprzetargowej. Atrur Zibrowski 2021-09-10 10:37:29 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 21/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września 2021r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych Atrur Zibrowski 2021-09-10 10:05:14 dodanie dokumentu
Interpelacja w spr. podjęcia interwencji u zarządcy drogi wojewódzkiej Atrur Zibrowski 2021-09-10 09:15:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Atrur Zibrowski 2021-09-10 08:11:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice Atrur Zibrowski 2021-09-10 08:08:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Atrur Zibrowski 2021-09-10 08:08:10 dodanie dokumentu
PLAN pracy Komisji na 2021r. Atrur Zibrowski 2021-09-08 13:38:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 726/ 2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu Atrur Zibrowski 2021-09-08 08:59:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Atrur Zibrowski 2021-09-08 08:57:04 edycja dokumentu
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w gminie Pyrzyce - informacja o godzinach pracy Atrur Zibrowski 2021-09-08 07:57:28 dodanie dokumentu
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w gminie Pyrzyce - skład Atrur Zibrowski 2021-09-08 07:56:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 5/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 06 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia treści, formatu oraz nakładu kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. Atrur Zibrowski 2021-09-07 12:12:59 dodanie dokumentu
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 74/2 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o powierzchni 49,4321 ha Atrur Zibrowski 2021-09-07 09:24:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Atrur Zibrowski 2021-09-07 09:23:24 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 20/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia września 2021r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Atrur Zibrowski 2021-09-06 11:54:58 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 19/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 września 2021r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych Atrur Zibrowski 2021-09-06 11:51:11 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 18/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 września 2021r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Atrur Zibrowski 2021-09-06 11:41:35 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2021-09-03 13:11:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr 4/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 02 września 2021 r. w sprawie ustalenia treści, formatu oraz nakładu kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. Atrur Zibrowski 2021-09-02 13:53:59 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 45/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pyrzyce oraz w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia tej komisji Atrur Zibrowski 2021-09-02 12:08:33 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej Atrur Zibrowski 2021-09-02 09:20:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PNiGM.6733.12.2021 z dn.1.09.21r. Atrur Zibrowski 2021-09-02 06:44:51 dodanie dokumentu
Odp. na interpelację dot. umieszczenia znaku informacyjnego na działce nr 142-6 obr. 10 m. Pyrzyce Atrur Zibrowski 2021-09-02 06:44:03 dodanie dokumentu
Odp. na interpelację dot. planowanych działań na terenie wczesnośredniowiecznego Grodziska. Atrur Zibrowski 2021-09-02 06:43:42 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 17/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 września 2021r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Atrur Zibrowski 2021-09-01 12:38:56 dodanie dokumentu