Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXII/150/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce Sylwester Krystecki 2004-04-21 11:33:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/149/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie skrócenia terminu użytkowania wieczystego Sylwester Krystecki 2004-04-21 11:32:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXII/148/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. Sylwester Krystecki 2004-04-21 11:31:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/147/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie funkcjonowania w Pyrzycach punktu zamiejscowego Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia Sylwester Krystecki 2004-04-21 11:30:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/146/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2004 Sylwester Krystecki 2004-04-21 11:29:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/145/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Sylwester Krystecki 2004-04-21 11:29:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/144/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2004r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Pyrzyce Sylwester Krystecki 2004-04-21 11:28:29 dodanie dokumentu
Sesja XXII 2004 r. Sylwester Krystecki 2004-04-21 11:26:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/142/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 Sylwester Krystecki 2004-04-20 08:35:32 dodanie dokumentu
RESTRUKTURYZACJA NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH Sylwester Krystecki 2004-04-19 13:22:38 dodanie dokumentu
WYKAZ PODATNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI , KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ PODATNIKÓW PODATKU ROLNEGO I LEŚNEGO, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE W Sylwester Krystecki 2004-04-19 13:10:36 dodanie dokumentu
Sylwester Krystecki 2004-04-19 13:04:43 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 kwietnia 2004r - wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Sylwester Krystecki 2004-04-19 11:32:31 dodanie dokumentu
PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce obejmujšcego obszar położony w obrębie geodezyjnym nr 10 m. Pyrzyce i Nr 12 m. Pyrzyce Sylwester Krystecki 2004-04-16 08:30:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/38/2004 Sylwester Krystecki 2004-04-16 08:13:04 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia oraz wybudowanie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami przy ul. Młyńskiej w Pyrzycach Sylwester Krystecki 2004-04-16 07:56:09 dodanie dokumentu
Przetargi maj 2004 rok Sylwester Krystecki 2004-04-16 07:54:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/37/2004 Sylwester Krystecki 2004-04-13 13:33:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/33/2004 Sylwester Krystecki 2004-04-13 13:31:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/15/2004 Sylwester Krystecki 2004-04-13 13:30:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/32/2004 Sylwester Krystecki 2004-04-13 13:28:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie RGGiPP – 7331/45/03/04 Sylwester Krystecki 2004-04-13 13:27:49 dodanie dokumentu
Regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania Szkoły Podstawowej Nr 2 Sylwester Krystecki 2004-04-13 08:18:06 dodanie dokumentu
Sylwester Krystecki 2004-04-13 08:15:33 dodanie dokumentu
Sylwester Krystecki 2004-04-13 08:12:44 dodanie dokumentu
Sylwester Krystecki 2004-04-13 08:04:24 dodanie dokumentu
Program Edukacji Morskiej Sylwester Krystecki 2004-04-13 08:03:44 dodanie dokumentu
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. LEONIDA TELIGI W PYRZYCACH Sylwester Krystecki 2004-04-13 08:01:23 dodanie dokumentu
Dane adresowe Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach Sylwester Krystecki 2004-04-09 12:50:49 dodanie dokumentu
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach Sylwester Krystecki 2004-04-09 12:49:26 dodanie dokumentu
Dane Szkoła Podstawowa nr 2 w Pyrzycach Sylwester Krystecki 2004-04-09 12:48:20 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwester Krystecki 2004-04-09 11:25:27 dodanie dokumentu
Jak załatwić Sylwester Krystecki 2004-04-09 11:03:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/143/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2004 rok Sylwester Krystecki 2004-04-08 15:15:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/143/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 9 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2004 rok Sylwester Krystecki 2004-04-08 15:06:11 dodanie dokumentu
Sesja XXI 2004 r. Sylwester Krystecki 2004-04-08 15:01:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/142/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 Sylwester Krystecki 2004-04-08 14:55:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/142/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 Sylwester Krystecki 2004-04-08 14:51:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/142/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 Sylwester Krystecki 2004-04-08 14:47:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/142/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 Sylwester Krystecki 2004-04-08 14:43:08 dodanie dokumentu