Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

Informacje o śrdowisku i jego ochronie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rozbudowa budynku biurowo – magazynowego o część biurową z zapleczem socjalnym, część magazynową z myjnią maszyn rolniczychi kotłownią wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa zbiornika bezodpływowego 2024-05-15 14:42:07
Prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej, na działce nr 19/90 obręb Pyrzyce 11 2024-05-15 14:40:54
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2024-03-07 08:01:57
Budowa obejścia miasta Pyrzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119 2023-10-11 10:03:20
Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury w miejscowości Pyrzyce wraz z infrastrukturą drogową 2023-09-04 15:22:17
Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w miejscowości Pyrzyce wraz infrastrukturą drogową 2023-06-02 10:36:08
Punkt skupu złomu i metali kolorowych na działce ewidencyjnej 34/26 w obrębie Pyrzyce 2 w Pyrzycach 2023-05-09 10:01:55
Budowa budynku garażowo - magazynowego wraz z kotłownią oraz zbiornikiem bezodpływowym na ścieki. 2023-05-08 16:26:33
Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Letnin PV" o mocy do 10 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na działkach nr ew. 511,512,534 obręb Letnin, gmina Pyrzyce, powiat Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie 2023-03-22 09:15:00
Budowa obejścia miasta Pyrzyce w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 119 2023-01-04 21:00:07
Informacja Burmistrz Pyrzyc o przeprowadzaniu okresowej kontroli źródeł ogrzewania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie 2022-10-05 14:43:12
Wykonanie ujęć wód głębinowych z poziomu czwartorzędowego jednej studni wierconej w ramach zadana inwestycyjnego na dz. nr 31 obr. 12 m. Pyrzyce 2022-07-13 14:43:25
Prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej, na działkach nr 19/51 oraz 19/52 obręb Pyrzyce 11 2022-03-17 07:57:21
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 45,46 położonych w obrębie Krzemlin 2022-02-24 07:40:16
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-27 12:26:22
Prowadzenie zbierania i przetwarzania odpadów w Pyrzycach przy ul. Kościuszki, na działkach nr 6/7 oraz6/8 obręb 7 m. Pyrzyce 2021-12-17 03:10:49
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 50 położonej w obrębie Krzemlin 2021-11-05 10:50:55
Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Letnin PV" o mocy do 60 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych 2021-10-13 11:11:34
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 350 w obrębie Brzesko, gmina Pyrzyce o powierzchni 5,82 ha 2021-10-13 11:05:27
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Obromino realizowanego na działce 93 obręb Obromino, gmina Pyrzyce o powierzchni 7,0635 ha 2021-10-06 12:33:06
FARMA FOTOWOLTAICZNA BIELICE" - POSTĘPOWANIE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ BIELICE 2021-09-10 08:06:42
?Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 92 (obręb 0020) w miejscowości Obromino, Gmina Pyrzyce ( proj. Obromino II)? 2021-08-26 14:15:28
"Prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów " gruzu budowlanego, przy ul. Szczecińskiej 30, 74-200 Pyrzyce? na dz. o nr. ewid. 86/1 obręb 5 m. Pyrzyce, gmina Pyrzyce 2021-08-09 12:58:36
Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr ewidencyjnymi 326,327 w obrębie geodezyjnym Mielęcin, gmina Pyrzyce 2021-06-24 09:49:15
Obwieszczenie KOSIN 2 2021-04-22 17:32:13
Obwieszczenie KOSIN 1 2021-06-17 12:06:07
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 74/2 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o powierzchni 49,4321 ha 2021-03-22 07:10:22
Prowadzenie przetwarzania odpadów w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej, na działkach nr 19/51 oraz 19/52 obręb Pyrzyce 11 2021-04-08 09:24:59
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 103 i 110 obręb Pyrzyce 3 oraz na działce nr 414 obręb Pyrzyce 10, na powierzchni około 6,2 ha 2020-06-26 12:15:13
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-13 09:21:47
Zwiększenie poziomu przetwarzania surowca rybnego w zakładzie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ryb ? do poziomu 4 tys. ton na rok, w Pyrzycach przy ul. Stargardzkiej 55,74-200 Pyrzyce, na działkach 42/3 i 43 obręb 2 m. Pyrzyce 2020-01-10 11:30:01
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 103 i 110 obręb Pyrzyce 3 oraz na działce nr 414 obręb Pyrzyce 10, na powierzchni około 6,2 ha 2020-04-22 12:43:49
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW iwysokości do 3 m, które będzie realizowane na terenie nieruchomości oznaczonych wg ewidencji gruntów nr 45,46 w obrębie Krzemlin, gmina Pyrzyc 2020-03-23 13:26:13
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 8,9,45,46,292 w obrębie Krzemlin w gminie Pyrzyce 2021-03-12 09:01:03
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 70 w obrębie 1 m. Pyrzyce, gmina Pyrzyce o powierzchni 37,1520 ha 2021-03-22 07:16:28
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 98 w obrębie 1m. Pyrzyce, gmina Pyrzyce o powierzchni 45,3718 ha 2021-03-22 07:13:19
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 74/2 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o powierzchni 49,4321 ha 2021-03-22 07:10:53
Budowa farmy fotowoltaicznej na działce o numerze ewidencyjnym 1 w obrębie Żabów, gmina Pyrzyce o powierzchni 86,0824 ha 2021-03-22 07:18:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
10 sty 2020

Osoba dodająca informacje

Dariusz Głowacki

Data publikacji:
10 sty 2020, godz. 11:30

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
10 sty 2020, godz. 11:30