Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

Kontrole


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Protokół kontroli NIK 2022-01-24 09:31:51
Protokół kontroli ZUS 2020-04-14 07:03:45
Protokół kontroli przestrzegania przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach w Urządzie Miejskim w Pyrzycach 2019-05-29 12:47:36
Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pyrzycach - wystąpienie pokontrolne 2018-12-14 09:41:03
Protokuł z kontroli w Urzędzie Stanu Cywilnego 2018-12-14 09:38:44
Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pyrzycach 2018-11-28 09:15:29
Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 2018-11-14 09:11:44
Wystąpienie Nr rej 140039-5317-K022-Ws01/16 z dnia 04.08.2016r Państwowej Inspekcji Pracy 2016-09-30 14:28:49
Protokół Kontroli Nr HK-109/16 z dnia 9 czerwca 2016r. 2016-06-10 12:58:24
Protokół Kontroli nr HK- 79/16 z dnia 14.04.2016r 2016-04-29 13:27:38
Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji projektu w okresie trwałości. 2016-03-31 08:30:27
Wystąpienie Pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli 2016-02-12 15:23:32
Protokół z kontroli PDK 2015-10-06 07:31:50
Protokół z kontroli USCiSO 2015-10-06 07:29:58
Protokół z kontroli w OCiZK 2015-10-06 07:28:24
RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH NR 16/413/0511/15 2015-09-10 14:52:12
INFORMACJA POKONTROLNA NR16/4.1/b/C/75/2015 z dnia 21 sierpnia 2015r. 2015-09-10 14:11:25
INFORMACJA POKONTROLNA NR 16/4.1/b/C/75/2015 z dnia 23 czerwca 2015r. 2015-09-10 14:08:36
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach. 2015-08-06 14:33:25
Wystąpienie pokontrolne - sposobu przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków 2015-07-21 13:26:05
Wystąpienie Pokontrolne w obszarze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków 2015-07-20 16:01:25
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok 2015-05-29 12:43:10
Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0263/15 2015-05-20 13:43:54
Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0231/15 2015-05-13 12:43:40
Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0171/15 2015-05-13 12:40:42
Raport z czynności kontrolnych Nr 16/413/0170/15 2015-05-13 12:39:09
Protokól kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości niezabudowanej 2015-03-25 14:07:07
Protokól kontroli Nr HK - 44/15 2015-03-25 14:04:47
Samoocena 2014 2015-02-24 13:38:09
Protokół z kontroli 2015-02-24 13:33:34
Informacja pokontrolna 2015-02-24 13:32:12
Protokół pokontrolny z kontroli realizacji projektu 2015-02-24 13:30:51
Protokół kontroli 2015-02-24 13:29:07
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 22 maja do 13 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Okunicy. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli Waldemar Orłowski działający na podstawie upoważnienia Nr 15/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2014 roku 2014-12-29 14:04:44
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 9 lipca do 15 sierpnia 2014 roku w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Kontrolę przeprowadził główny specjalista ds. kontroli Waldemar Orłowski działający na podstawie upoważnienia Nr 21/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lipca 2014 roku 2014-12-29 14:03:45
PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Biurze Rady Miejskiej oraz Punkcie Informacyjnym (kancelarii Urzędu Miejskiego w Pyrzycach) w dniach od 3 do 4 lipca 2014 roku na okoliczność wyjaśnienia terminowości obiegu pism dotyczących sprawy p. K. zam. O. 2014-12-29 14:02:14
Informacja pokontrolna nr 5651/4-82/EOs/14 2014-12-16 15:06:29
Informacja pokontrolna 2014-11-28 11:41:02
Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2014-11-28 11:37:13
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2014-09-23 10:02:06
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 2014-06-05 14:21:06
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2014-06-02 12:26:35
Protokół Kontroli Kompleksowej Gospodarki Finansowej Miasta i Gminy Pyrzyce za lata 2010-2013 2014-05-16 10:13:38
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2014-04-15 14:35:07
Protokół z czynności kontrolnych - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2014-04-07 12:19:08
Protokół z czynności kontrolnych - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2014-04-07 12:18:08
Protokół z czynności kontrolnych - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2014-04-07 12:16:43
Wystąpienie pokontrolne w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 2014-03-25 14:35:49
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2014-03-12 13:26:26
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2014-03-07 13:58:50
Wystąpienie pokontrolne 2014-03-03 15:46:32
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 16 do 30 grudnia 2013 roku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2014-01-16 12:45:04
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 12 do 30 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2014-01-16 12:43:53
Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 21 do 30 października 2013 roku na stanowisku ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-11-18 11:59:59
Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 16 września do 15 października 2013 roku w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-11-18 11:58:21
Wystąpienie Pokontrolne z kontroli w Radzie Miejskiej w zakresie sposobu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, ocena prawidłowości realizacji zadania zleconego - wybór ławników do sądów rejonowych, okręgowych na kadencję 2012 - 2015. 2013-09-13 14:48:04
Protokól Kontroli stanu zachowania zabytku murów obronnych fragment pólnocno - zachodni. 2013-09-13 14:41:50
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 8 lipca do 22 sierpnia 2013 roku w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-09-05 09:51:42
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2013-09-04 12:00:30
Protokół Kontroli w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sprawie prac porządkowych w obrębie zawalonego muru obronnego. 2013-09-04 11:55:59
Wystąpienie Pokontrolne sposobu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, a także oceny prawidłowości realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rzdowej, dotyczącego prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. 2013-09-04 11:34:03
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2012 2013-08-22 13:52:15
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 10 czerwca do 5 lipca 2013 roku w Przedszkolu Publicznym w Brzezinie 2013-07-18 14:52:58
Wystąpienie Pokontrolne 2013-06-24 15:25:32
Protokół Kontroli Problemowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 2013-06-22 09:28:34
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 16 kwietnia do 10 maja 2013 roku w Przedszkolu Publicznym w Żabowie. 2013-05-23 13:26:26
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w dniach od 14 do 15 marca 2013 roku w Pyrzyckim Domu Kultury. 2013-05-23 13:24:08
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 27 lutego do 15 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Okunicy. 2013-04-10 16:35:39
Wyniki Samooceny Kontroli Zarządczej za 2012 rok. 2013-03-04 15:01:08
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 7 do 18 lutego 2013 roku w Straży Miejskiej oraz w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-03-04 14:57:43
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 26 października do 9 listopada 2012 roku w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-02-28 11:02:38
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 1 do 29 sierpnia 2012 roku w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-02-28 11:01:34
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 14 września do 25 października 2012 roku w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-02-28 11:00:12
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 19 listopada do 31 grudnia 2012 roku w Pyrzyckim Domu Kultury. 2013-02-28 10:59:16
Wystąpienie pokontrolne kontroli planowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2012-10-01 10:54:59
Wystąpienie Pokontrolne Przedstawiającego wyniki kontroli pozaplanowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2012-10-01 10:51:16
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 18 do 28 czerwca 2012 roku w Biurze Rady Miejskiej w Pyrzycach. 2012-08-08 12:41:56
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Przedmiot kontroli: Prawidłowość wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w latach 2009 - 2011. 2012-08-08 12:41:03
Wystąpienie Pokontrolne Przedstawiającego wyniki kontroli problemowej przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2012-06-25 15:08:44
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach 2012-06-14 13:33:24
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 2012-05-08 12:48:56
Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji Projektu " Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie" 2012-03-15 15:28:06
SPRAWOZDANIE z kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowych w roku 2011 2012-03-15 15:26:00
Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 1 Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 26 września 2011 roku do 4 listopada 2011 roku w Wydziale Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2012-03-15 15:25:03
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniach od 9 do 11 stycznia 2011 roku w Wydziale Organizacyjnym i w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2012-03-15 15:24:06
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 24 stycznia do 1 lutego 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. 2012-03-15 15:23:32
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w okresie od 2 do 16 stycznia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach. 2012-03-15 15:22:57
Protokół Kontroli 2011-12-30 12:26:10
Wystąpienie Pokontrolne 2011-11-18 14:14:04
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Mielęcinie 2011-11-03 14:13:47
Protokół z kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonych przez Gminę Pyrzyce dotacji za okres styczeń - sierpień 2011r. przez Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Promyczek" w Pyrzycach 2011-10-11 09:14:00
Protokół kontroli koordynowanej, która została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej 2011-09-26 14:06:12
Protokół Kontroli Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce 2011-09-26 14:05:31
Protokół kontroli obwarowań miejskich wraz z przyległym terenem historycznej fosy w Pyrzycach 2011-09-26 13:25:39
Protokół Kontroli NR WIOŚ-SZ 171/2011 2011-09-26 13:23:38
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie 2011-09-15 08:20:02
Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 20 do 24 maja 2011 roku w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2011-08-24 08:20:34
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w okresie od 28 maja do 10 czerwca 2011 roku w Straży Międzygminnej w Pyrzycach z przerwami związanymi z dostarczaniem kontrolującemu dokumentów. 2011-08-24 08:19:02
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym Spółka z o.o. w Pyrzycach. 2011-08-24 08:17:48
Protokól z czynności przeprowadzonych w okresie od 01.03.2011 do 23.03.2011, Gmina Pyrzyce Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce 2011-06-01 14:35:25
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce 2011-06-01 14:28:28
Protokół Kontroli Archiwum Zakładowego Urzęgu Miejskiego w Pyrzycach 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1 2011-06-01 14:26:07
Informacja Pokontrolna nr 233/10 z wizyty monitorującej projektu nr Z/2.32/III/3.1/437/05 "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach" objętego umową o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nr Z/2.32/III/3.1/437/05/U/239/05 z dnia 23 listopada 2005 r. 2011-06-01 14:21:15
Protokół z kontroli stanu zachowania zabytku murów miejskich położonego w miejscowości Pyrzyce 2011-06-01 13:48:02
Protokół kontroli przeprowadzonej w okresie od 8 do 15 kwietnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na stanowisku Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 2011-05-17 12:28:53
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 11 maja 2011 roku w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2011-05-17 12:27:58
Protokół kontroli problemowej przeprowadzinej w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Pyrzycach 2011-04-12 13:54:45
PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ MIASTA I GMINY PYRZYCE ZA LATA 2006 - 2009 2011-03-03 14:09:47
SPRAWOZDANIE sporządzone dnia 23 lutego 2011 roku z przeprowadzonej kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2010 roku. 2011-02-25 11:58:35
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Usług Transportowych w Pyrzycach 2011-02-24 11:56:57
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2011-02-24 11:55:40
Wyniki przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach audytu dokonanego przez firmę AKSON z siedzibą w Łobzie w dniach od 13 grudnia 2010 r. do 14 stycznia 2011 r. 2011-02-04 14:32:45
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonej kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2010 roku. 2011-01-05 08:26:55
PROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach 2011-01-05 08:25:44
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I Stopnia 2011-01-05 08:24:34
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pyrzycach 2011-01-05 08:23:55
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pyrzycach 2011-01-05 08:23:17
Protokół z kontroli problemowej, która została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach. 2010-12-29 08:38:25
Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 13-14.09.2010 r. w Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2010-12-29 08:36:51
Protokól kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 22 października 2010 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 w roku 2009, Nr 36/NPPDL/2008 pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej/ remont nawierzchni i budowa chodnika/ w miejscowości Okunica" ralizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa Nr 36/NPPDL/09, z dnia 4 maja 2009 r. 2010-12-29 08:27:57
Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej. 14100-K070-Pt/2010 2010-08-31 13:07:34
Protokół Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Nr rej. 14100-K034-Pt/2010 2010-08-31 13:05:06
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 8 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, zwanym dalej "Urzędem". 2010-08-31 13:02:01
Protokół kontroli z zakresu nadzoru nad realizacją ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2010-08-31 12:59:19
Protokól kontroli sprawdzającej dot. wykonania zleceń pokontrolnych i realizacji w latach 2008 - 2009 r. zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. Nr 52, poz. 379 ), w powiązaniu z wykorzystaniem dotacji celowych przekazanych Gminie Pyrzyce, przeprowadzonej w dniu 14 stycznia 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2010-08-31 12:56:57
Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1 2010-08-31 12:48:48
SPRAWOZDANIE z kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2009 roku 2010-04-13 13:52:21
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2009-10-27 08:16:02
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej i kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2009-10-27 08:15:13
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2009-10-27 08:14:44
Protokół kontroli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie 2009-09-30 15:07:30
Protoków kontroli przprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1 2009-09-30 15:05:32
Protokół z kontroli stanu zachowania zabytku 2009-07-14 13:45:26
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1 2009-07-14 13:43:40
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonej kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2008. 2009-07-14 13:07:00
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem Komunalnym 2009-07-14 13:06:27
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Okunicy 2009-07-14 13:05:45
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach 2009-07-14 13:04:41
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej 2009-07-14 13:04:06
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2009-07-14 13:03:09
PROTOKÓŁ z kontroli problemowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej przeprowadzonej w dniu 12 marca 2009 r, w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach mieszczącym się na Placu Ratuszowym 1 2009-04-16 09:12:26
PPROTOKÓŁ kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pyrzycach 2009-04-16 09:10:22
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w okresie od 5 do 11 marca 2009 roku w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2009-03-31 07:36:56
PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 7 do 13 stycznia 2009 roku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2009-03-31 07:34:08
PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w okresie od 14 do 23 stycznia 2009 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2009-03-31 07:33:25
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2009-03-31 07:32:45
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Wydawnictwie "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2009-03-31 07:31:34
Protokół z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2009r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1 kod 74-200 Pyrzyce, zwanym dalej "Urzędem" 2009-03-20 13:43:22
Protokół z kontroli gospodarowania wodami 2009-01-05 12:07:08
Protokół Lustracji Pokontrolnej Nr 4/08 z dn. 17.10.2008 2009-01-05 12:05:36
Kontrola NIK - Realizacja Krajowego Programu Oczyszczenia Ścieków Komunalnych 2009-01-05 12:02:19
P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Urzędu Miejskiego Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1 (kod 74 - 200) oznaczonego numerem identyfikacyjnym REGON: 000529781 - zwanego w dalszej treści "Urzędem" 2008-11-28 08:33:29
PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 4 do 16 października 2008 roku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2008-11-12 11:19:04
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie 2008-11-12 11:04:43
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku 2008-11-12 11:02:24
PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w okresie od 16 do 22 lipca 2008 roku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2008-09-30 14:05:26
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2008-09-30 14:04:29
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2008-09-30 14:03:18
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach 2008-09-30 14:01:57
Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji zadań obronnych przez UM w Pyrzycach 2008-08-25 12:28:09
Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w zakresie realizacji dochodów Skarbu Państwa, prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej i windykacji dochodów Skarbu Państwa oraz wykorzystania dotacji celowych 2008-08-25 12:26:43
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Szczecinie w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym 2008-08-25 12:24:59
P R O T O K Ó Ł kontroli przeprowadzonej w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej 2008-07-02 07:49:31
P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Wydawnictwie "Gazeta Ziemi Pyrzyckiej" 2008-07-02 07:47:03
P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2008-03-28 08:18:42
P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2008-02-29 12:49:00
SPRAWOZDANIE z przeprowadzonej kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w roku 2007. 2008-02-29 12:48:01
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej 2008-01-08 14:54:41
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach 2008-01-08 14:53:18
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Usług Transportowych w Pyrzycach 2007-11-05 08:38:58
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach 2007-11-05 08:38:28
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2007-10-05 09:38:08
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury 2007-09-04 11:26:02
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydawnictwie „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej” 2007-08-16 12:59:27
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2007-07-11 11:53:18
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Okunicy. 2007-06-20 07:09:49
P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2007-06-20 07:08:24
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach 2007-05-17 14:39:42
S P R A W O Z D A N I E z uproszczonego postępowania kontrolnego przeprowadzonego z inicjatywy Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu w terminie od 26 stycznia do 20 lutego 2007 roku 2007-04-23 12:36:43
P R O T O K Ó Ł KONTROLI Finansowo – kompleksowej z Realizacji projektu nr Z/2.32/III/3.1/437/05 „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Stargardzkiej do ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach” 2007-04-23 12:31:23
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach - kontrolę przeprowadzono w okresie od 6 do 19 grudnia 2006 roku 2007-01-30 10:23:32
P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Pyrzyckim Domu Kultury - kontrolę przeprowadzono w okresie od 16 października do 16 listopada 2006 r 2007-01-30 10:20:20
Protokół kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej 2007-01-25 08:48:37
Wyjaśnienia pokontrolne RIO Pyrzyce, dnia 17 stycznia 2007 r 2007-01-22 09:28:00
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy Pyrzyce w okresie od 29 maja do 13 czerwca 2006 roku. 2006-06-19 14:45:05
Wystąpienie pokontrolne NIK – kontrola Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej w latach 2003 – 2005 (I półrocze). 2006-02-15 10:26:04
Odpowiedż na wystąpienie pokontrolne NIK – kontrola Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej w latach 2003 – 2005 (I półrocze). 2005-12-19 14:50:58
Protokół kontroli NIK w sprawie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w latach 2003 – 2005 (I półrocze) 2005-09-20 08:28:20
Kontrola doraźna w zakresie sprzedaży inwestycji pn. „Gazyfikacja Gminy Pyrzyce”. 2005-04-27 10:00:29
PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZKANIOWE SPÓŁKA Z O.O. W PYRZYCACH - SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ 2011-08-24 08:22:21
Protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej na miejscu realizacji Projektu " Remont i modernizacja Pyrzyckiego Domu Kultury" 2012-03-15 15:30:22
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 2011-05-17 12:10:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
27 kwi 2005

Osoba dodająca informacje

Dariusz Głowacki

Data publikacji:
27 kwi 2005, godz. 09:55

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
27 kwi 2005, godz. 09:55