Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

Konsultacje Społeczne


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 10/2024 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21.05.2024r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Pyrzyce 2024-05-21 15:11:34
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji ws. upamiętnienia rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda Pileckiego. 2023-03-10 07:21:34
Zarządzenie Nr 1094/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23.01. 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce w przedmiocie upamiętnienia rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda Pileckiego poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na kamieniu usytuowanym na działce nr 173/2 obręb 8 miasta Pyrzyce przy Kaplicy pw. Św. Ducha. 2023-01-23 11:39:37
Zarządzenie nr 895/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2022 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji (rozbiórki) pomnika zwanego Pomnikiem Pamięci w Pyrzycach zlokalizowanego na działce nr 38/4 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2022-04-20 15:34:32
Zarządzenie nr 888 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących postawienia masztu i flagi w ramach projektu Pod biało czerwoną. 2022-04-05 15:51:24
Zarządzenie Nr 613/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia o konsultacjach projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 2021-02-25 13:26:29
Sprawozdanie z konsultacji społecznych - diagnoza strategiczna 2021-02-08 11:09:16
Zarządzenie 586/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Gimny Pyrzyce na lata 2015-2025 - "diagnoza strategiczna" 2021-01-22 19:21:10
Konsultacje społeczne na ternie miasta Pyrzyce w przedmiocie nadania nazw dwóm terenom zielonym w Pyrzycach 2020-11-12 11:24:24
Protokół z konsultacji sporządzony dnia 5 października 2020 roku w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu: "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce na lata 2021-2026". 2020-10-13 14:11:57
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 sierpnia 2019r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulic: 1 Maja , Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach 2019-08-08 11:03:57
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2019-02-22 10:22:08
INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI II ETAPU PROJEKTU GRANTOWEGO "DOBRE KONSULTACJE" 2018-12-11 14:04:30
Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy w Sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2018-12-03 14:19:41
SP R A W O Z D A N I E z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Pyrzyc, dotyczących inicjatywy Honorowych Obywateli Gminy Pyrzyce posadowienia pomnika upamiętniającego Budowniczych Pyrzyc w przestrzeni publicznej miasta Pyrzyce 2018-09-24 12:30:13
Zarządzenie Nr 1353 2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach 2018-08-10 12:30:29
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z DNIA 26 LIPCA 2018 ROKU W SPRAWIE INICJATYWY HONOROWYCH OBYWATELI GMINY PYRZYCE POSADOWIENIA POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO BUDOWNICZYCH PYRZYC W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA 2018-07-26 18:48:04
Sprawozdanie oraz wykaz wniosków z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Pyrzyc, dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Pyrzyce, prowadzonych w ramach projektu "Dobre konsultacje, Dobry plan" 2018-06-21 09:58:55
Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach 2018-06-06 08:51:16
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących planów modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach. 2018-04-04 12:28:05
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 29 MARCA 2018 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2019 ROK. 2018-03-29 16:43:18
Projekt grantowy "Dobre konsultacje, dobry plan" 2018-03-06 13:40:20
Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2017-12-29 08:27:55
Konsultacje dotyczące zmian statutów sołectw Gminy Pyrzyce 2017-12-13 09:08:39
Ogłoszenie 2017-11-29 15:23:58
Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Pyrzyc, dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce 2017-10-18 15:17:52
KONSULTACJE SPOŁECZNE nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzone w ramach projektu " Dobre konsultacje , dobry plan" 2017-09-13 08:27:08
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 19 LIPCA 2017 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2018 ROK 2017-07-21 16:07:03
Ogłoszenie 2017-07-17 15:52:55
Ogłoszenie Burmistrza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym 2017-06-30 12:32:02
Ogłoszenie 2017-06-14 15:38:03
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 12 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE 2017-06-13 14:45:50
Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce 2017-06-08 12:15:37
OGŁOSZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE URUCHOMIENIA STRONY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE 2017-06-02 14:31:40
OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z DNIA 31 MAJA 2017 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY PYRZYCE NA 2017 ROK 2017-06-02 14:05:00
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pyrzyce - Prognoza Oddziaływania na Środowisko 2017-04-10 11:57:33
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, położonych w obrębie geodezyjnym 13 miasta Pyrzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-03-09 12:03:32
Projekt zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 3 miasta Pyrzyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015-03-09 12:00:07
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania dla działek nr: 3/10, 28, 5/3, 5/2, 7/6, 4, 6, obręb geodezyjny 13 miasta Pyrzyce 2015-02-27 14:32:48
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA PYRZYC o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 3 miasta Pyrzyce w celu dopuszczenia na terenach urządzeń ciepłowniczych lokalizacji elektrociepłowni opalanej biomasą 2015-02-27 14:32:03
Informacja o wynikach konsultacji w sprawie "Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2015" 2014-10-24 11:10:34
Sprawozdanie z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Pyrzyc w sprawie nadania nazwy dla ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic: 1 Maja, Księcia Bogusława, Stargardzkiej oraz Placu Wolności w Pyrzycach. 2014-04-07 16:01:21
Burmistrz Pyrzyc serdecznie zaprasza mieszkańców Pyrzyc do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nadania nazwy ronda zlokalizowanego u zbiegu ul. 1 Maja, Księcia Bogusława , Stargardzkiej oraz Placu Wolności w Pyrzycach. 2014-02-17 10:41:30
Burmistrz Pyrzyc zaprasza właścicieli nieruchomości położonych na wymienionym terenie oraz mieszkańców Pyrzyc do składania w terminie od dnia 17 stycznia 2014 do dnia 31 marca 2014 r. propozycji zagospodarowania wymienionego wyżej obszaru. 2014-01-17 14:18:26
PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce. 2013-10-31 12:24:45
OGŁOSZENIE Burmistrza Pyrzyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce 2013-09-24 07:39:40
OGŁOSZENIE Burmistrza Pyrzyc o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 9 miasta Pyrzyce 2013-09-24 07:38:37
SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Pyrzyc dotyczących zmiany nazwy części ulicy Podgrodzie (działka nr 556/1 obręb 10m. Pyrzyce) na ul. Gen. Władysława Sikorskiego. 2013-09-03 10:02:40
Zarządzenie Nr 1087/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie rewitalizacji parków miejskich. 2013-08-21 12:25:00
Zarządzenie Nr 1111/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy. 2013-07-05 15:14:58
Zarządzenie Nr 1087./2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji parków miejskich w Pyrzycach. 2013-07-05 07:31:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
05 lip 2013

Osoba dodająca informacje

Dariusz Głowacki

Data publikacji:
05 lip 2013, godz. 07:31

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
05 lip 2013, godz. 07:31