Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1230/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 września 2023r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: ?Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcin, gmina Pyrzyce ? etap 1 ? 2023-09-08 08:15:44
Zarządzenie nr 1228/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.09.2023r w sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-07 12:13:25
ZARZĄDZENIE Nr 1223/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2023r. zmieniające Zarządzenie Nr 1140/B/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID ? 19. 2023-09-06 13:37:28
Zarządzenie Nr 1223/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LXIII/488/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-09-06 13:36:14
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1227/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 września 2023 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-09-05 12:13:41
ZARZĄDZENIE Nr 1225/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie. 2023-09-04 15:16:23
Zarządzenie Nr 1217/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2023r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: ?Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach ? 2023-08-18 09:13:34
Zarządzenie nr 1219/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.08.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1216/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-08-18 09:11:44
Zarządzenie nr 1219/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.08.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1216/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-08-18 09:10:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1218/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 sierpnia 2023 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-08-18 09:09:28
Zarządzenie nr 1216/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-08-16 14:39:17
Zarządzenie nr 1216/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-08-16 14:38:27
ZARZĄDZENIE NR 1213/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do sprzedaży 2023-08-01 14:34:30
ZARZĄDZENIE Nr 1210 /2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 lipca 2023 r w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 2023-07-27 07:10:40
Zarządzenie Nr 1208/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2023-07-19 14:41:34
ZARZĄDZENIE Nr 1209/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. 2023-07-19 14:40:47
Zarządzenie nr 1207/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2023-07-14 13:30:56
Zarządzenie nr 1207/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2023-07-14 13:30:15
ZARZĄDZENIE Nr 1204B /2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania postępu wdrażania zapisów strategicznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce. 2023-07-12 06:59:46
Zarządzenie Nr 1206/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.07. 2023 r. w sprawie: powołania Członków XI kadencji Rady nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach 2023-07-12 06:54:51
Zarządzenie Nr 1205/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-07-12 06:54:11
ZARZĄDZENIE Nr 1204/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-07-06 14:24:45
Zarządzenie Nr 1204/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-07-06 14:23:48
ZARZĄDZENIE Nr 1202/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2023r. zmieniające Zarządzenie Nr 1140/B/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID ? 19. 2023-07-06 14:22:34
Zarządzenie Nr 1202/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LXII/479/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-07-06 14:21:26
Zarządzenie Nr 1203/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" w gminie Pyrzyce 2023-06-30 08:47:15
Zarządzenie Nr 1200/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium motywacyjnego 2023-06-28 06:57:17
Zarządzenie Nr 1199/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2023-06-28 06:56:39
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1198/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-06-21 07:14:57
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1197/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-06-21 07:13:55
Zarządzenie Nr 1196/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkowaniem w Gminie Pyrzyce kwot o wartości poniżej 130 000,00 zł netto 2023-06-14 11:10:36
Zarządzenie Nr 1195/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-06-14 06:52:21
Zarządzenie nr 1193/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-07 14:17:46
Zarządzenie nr 1193/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-07 14:16:50
Zarządzenie nr 1194/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. trwałego zarządu, użyczenia, warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-07 14:15:59
Zarządzenie nr 1194/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. trwałego zarządu, użyczenia, warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-07 14:15:07
Zarządzenie nr 1193/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-05 12:41:42
Zarządzenie Nr 1191/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Pyrzyce 2023-06-05 11:53:09
Zarządzenie Nr 1192/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02.06.2023 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2023-06-02 12:11:12
ZARZĄDZENIE Nr 1190/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-06-02 06:56:48
Zarządzenie Nr 1190/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-06-02 06:53:56
Zarządzenie Nr 1188/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LXI/473/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-05-29 12:25:16
Zarządzenie Nr 1189/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-05-29 08:36:05
Zarządzenie nr 1183/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w związku z udziałem w XII edycji akcji ? Dwie Godziny dla Rodziny/ Człowieka?. 2023-05-22 16:25:06
ZARZĄDZENIE Nr 1185/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. 2023-05-17 14:46:23
ZARZĄDZENIE Nr 1184/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą sołtysa w Żabowie. 2023-05-17 14:02:23
ZARZĄDZENIE Nr 1179/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-05-16 14:30:43
Zarządzenie Nr 1179/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-05-16 14:29:44
ZARZĄDZENIE NR 1173/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2023-05-15 13:25:50
Zarządzenie Nr 1180/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ?Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych ? budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym? 2023-05-15 12:16:21
Zarządzenie nr 1178/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1176/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. rolnictwa, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego, bezdomności zwierząt oraz zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-05-11 16:14:09
Zarządzenie nr 1178/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1176/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. rolnictwa, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego, bezdomności zwierząt oraz zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-05-11 16:12:02
ZARZĄDZENIE NR 1173/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2023-05-11 16:10:41
ZARZĄDZENIE Nr 1174/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023r. zmieniające Zarządzenie Nr 1140/B/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID ? 19. 2023-05-09 10:05:22
Zarządzenie Nr 1174/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LX/467/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-05-09 10:04:14
Zarządzenie Nr 1175/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce na rok szkolny 2023/2024 2023-05-08 16:28:52
Zarządzenie nr 1176/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. rolnictwa, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego, bezdomności zwierząt oraz zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-05-08 11:11:12
Zarządzenie nr 1176/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. rolnictwa, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego, bezdomności zwierząt oraz zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-05-08 11:10:42
Zarządzenie Nr 1167/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-05-04 15:51:39
Zarządzenie Nr 1171/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce na rok szkolny 2023/2024 2023-05-02 13:44:13
Zarządzenie Nr 1170/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce na rok szkolny 2023/2024 2023-05-02 13:43:23
ZARZĄDZENIE nr 1172/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-04-28 13:34:28
ZARZĄDZENIE nr 1172/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-04-28 13:32:52
ZARZĄDZENIE nr 1169/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-04-28 13:32:04
ZARZĄDZENIE nr 1169/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-04-28 13:31:44
ZARZĄDZENIE nr 1168/202 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-04-28 13:31:18
ZARZĄDZENIE nr 1168/202 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-04-28 13:30:52
ZARZĄDZENIE Nr 1162/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-04-28 13:18:42
Zarządzenie Nr 1162/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-04-28 13:17:51
ZARZĄDZENIE nr 1165/202 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-04-27 17:21:44
ZARZĄDZENIE nr 1165/202 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-04-27 17:21:14
Zarządzenie Nr 1159/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.04.2023r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: ?Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin.? 2023-04-26 13:31:56
Zarządzenie nr 1163/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-26 13:30:39
Zarządzenie nr 1163/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-26 13:29:58
Zarządzenie Nr 1161/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce na rok szkolny 2023/2024 2023-04-26 13:27:55
Zarządzenie Nr 1160/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okunicy w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Okunicy i Przedszkole Publiczne w Brzezinie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce na rok szkolny 2023/2024 2023-04-26 13:18:39
ZARZĄDZENIE Nr 1158 /2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym na ?Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 oraz budynków Archiwum Zakładowego?. 2023-04-25 14:49:31
Zarządzenie Nr 1156/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce na rok szkolny 2023/2024 2023-04-25 11:00:41
Zarządzenie Nr 1155/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce na rok szkolny 2023/2024 2023-04-25 10:59:19
Zarządzenie nr 1153/2023 z dnia 20 kwietnia.2023 na Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 oraz budynków Archiwum Zakładowego 2023-04-21 11:51:01
ZARZĄDZENIE Nr 1152/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-04-19 07:04:31
Zarządzenie Nr 1152/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-04-19 07:03:34
Zarządzenie nr 1151/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-13 10:52:54
Zarządzenie nr 1151/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-13 10:52:09
Zarządzenie Nr 1149/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ?Utrzymanie zieleni miejskiej i parków, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i wiat przystankowych oraz wałów i ścieżki rowerowej na terenie miasta i gminy Pyrzyce?. 2023-04-07 23:37:54
Zarządzenie Nr 1141/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-04-07 10:01:15
Zarządzenie Nr 1140/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LIX/461/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-04-07 10:00:18
Zarządzenie Nr 1150/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 kwietnia 2023r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: ?Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin.? 2023-04-07 09:26:49
Zarządzenie nr 1147/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-06 12:36:00
Zarządzenie nr 1147/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-06 12:35:27
ZARZĄDZENIE nr 1148/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach 2023-04-06 12:28:41
ZARZĄDZENIE nr 1148 /2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach 2023-04-06 12:26:57
ZARZĄDZENIE Nr 1141/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-04-05 12:29:35
ZARZĄDZENIE Nr 1140/B/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2023r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID ? 19. 2023-04-05 12:27:48
ZARZĄDZENIE Nr 1140/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-04-05 12:27:02
Zarządzenie Nr 1146/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okunicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-04-05 06:56:33
Zarządzenie Nr 1145/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-04-05 06:55:50
ZARZĄDZENIE Nr 1144/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żabowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-04-03 14:16:52
ZARZĄDZENIE Nr 1143/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okunicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-04-03 14:16:12
Zarządzenie Nr 1142 /2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1218 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2013 roku dotyczącego powołania składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych. 2023-03-31 10:16:12
Zarządzenie nr 1139 /2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2022 rok. 2023-03-31 10:13:23
Zarządzenie nr 1138/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok 2023-03-31 10:12:50
Zarządzenie Nr 1137/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28.03.2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie podstawowym na zadanie: ?Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych ? budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym? 2023-03-30 12:38:25
Zarządzenie Nr 1135/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-03-28 13:36:57
Zarządzenie Nr 1133/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialne 2023-03-22 11:23:10
ZARZĄDZENIE Nr 1132/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1120/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej. 2023-03-17 12:39:23
ZARZĄDZENIE Nr 1131/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żabowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-03-17 12:39:16
ZARZĄDZENIE Nr 1129/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-03-17 12:34:30
Zarządzenie Nr 1129/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-03-17 12:33:52
Zarządzenie Nr 1130/.2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2023r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: "Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Nowielin." 2023-03-15 12:07:47
Zarządzenie nr 1128/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-03-14 12:10:26
Zarządzenie nr 1127/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-03-14 12:09:59
Zarządzenie nr 1128/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-03-14 12:09:17
Zarządzenie nr 1127/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-03-14 12:08:31
Zarządzenie nr 1126/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-03-14 12:08:00
Zarządzenie nr 1126/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2023-03-14 12:06:55
Zarządzenie Nr 1125/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Pyrzycach, , dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-03-14 09:04:30
ZARZĄDZENIE Nr 1124 / 2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej. 2023-03-10 12:41:54
Zarządzenie Nr 1123/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-03-10 12:40:56
Zarządzenie nr 1122/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-03-08 12:09:43
Zarządzenie Nr 1121/2023 Burmistrz Pyrzyc z dnia 3 marca 2023 w sprawie odstąpienia od realizacji VII Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce w roku 2023 2023-03-06 12:18:23
Zarządzenie Nr 1115/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27.02.2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie podstawowym na zadanie: Dostawa materiałów i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla Gminy Pyrzyce. 2023-03-03 14:46:50
ZARZĄDZENIE Nr 1120 / 2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej. 2023-03-03 14:35:16
Zarządzenie Nr 1117/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-03-03 14:34:20
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1119/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-03-03 14:33:25
Zarządzenie Nr 1118/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości oraz przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2023-03-02 12:56:53
ZARZĄDZENIE Nr 1117/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-03-01 09:15:35
Zarządzenie Nr 1114/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LVIII/457/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-03-01 07:24:05
Zarządzenie Nr 1116/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-02-28 15:01:17
Zarządzenie Nr 1113/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) prowadzonych przez Gminę Pyrzyce w roku szkolnym 2022/2023. 2023-02-22 13:27:32
Zarządzenie Nr 1112/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligii w Pyrzycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-02-21 11:36:30
Zarządzenie Nr 1111/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Pyrzycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-02-15 16:42:00
ZARZĄDZENIE Nr 1108/B/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. 2023-02-14 14:38:10
ZARZĄDZENIE Nr 1110/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lutego 2023 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-02-14 14:28:00
ZARZĄDZENIE Nr 1109/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żabowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-02-14 14:27:07
ZARZĄDZENIE Nr 1108/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lutego 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-02-14 13:19:11
Zarządzenie Nr 1108/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-02-13 06:54:01
ZARZĄDZENIE NR 1107 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2023-02-10 06:57:05
ZARZĄDZENIE NR 1107 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2023-02-10 06:56:02
Zarządzenie Nr 1103/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) prowadzonych przez Gminę Pyrzyce w roku szkolnym 2022/2023. 2023-02-07 09:19:43
Zarządzenie Nr 1106/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania "opasek bezpieczeństwa" z Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 2023-02-06 14:17:54
Zarządzenie nr 1105/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2023-02-06 14:15:32
Zarządzenie Nr 1104/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-02-06 11:25:38
ZARZĄDZENIE Nr 1101/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2023-02-06 11:24:18
Zarządzenie Nr 1101/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-02-06 11:23:33
Zarządzenie Nr 1102/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okunicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-02-02 17:22:29
Zarządzenie Nr 1099/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2023-02-01 09:29:44
Zarządzenie nr 1100/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Pyrzyce na lata 2023-2025 2023-02-01 09:24:15
ZARZĄDZENIE Nr 1098/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-01-26 14:57:23
ZARZĄDZENIE NR 1097/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2023-01-26 14:56:19
Zarządzenie Nr 1095/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) prowadzonych przez Gminę Pyrzyce w roku szkolnym 2022/2023. 2023-01-24 14:53:19
ZARZĄDZENIE Nr 1093/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 stycznia 2023 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1085/A/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2023-01-24 11:46:26
Zarządzenie Nr 1093/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-01-24 11:45:46
Zarządzenie Nr 1094/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23.01. 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce w przedmiocie upamiętnienia rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda Pileckiego poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na kamieniu usytuowanym na działce nr 173/2 obręb 8 miasta Pyrzyce przy Kaplicy pw. Św. Ducha. 2023-01-23 11:40:24
Zarządzenie Nr 1094/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23.01. 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta i gminy Pyrzyce w przedmiocie upamiętnienia rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda Pileckiego poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na kamieniu usytuowanym na działce nr 173/2 obręb 8 miasta Pyrzyce przy Kaplicy pw. Św. Ducha. 2023-01-23 11:39:37
ZARZĄDZENIE Nr 1092/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2023-01-19 16:23:30
Zarządzenie Nr 1089/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-01-18 12:41:10
Zarządzenie Nr 1091/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2023-01-13 14:20:14
Zarządzenie Nr 1087/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. 2023-01-13 14:17:54
ZARZĄDZENIE NR 1086/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2023-01-13 14:17:06
Zarządzenie Nr 1085/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-01-11 13:43:38
Zarządzenie Nr 1084/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2023 do Uchwały Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 roku. 2023-01-11 09:23:20
Zarządzenie Nr 1078/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2023-01-09 07:32:23
ZARZĄDZENIE Nr 1077/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-12-30 14:24:58
Zarządzenie Nr 1077/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-12-30 14:23:49
Zarządzenie Nr 1079 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1038/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 roku. 2022-12-30 14:22:40
ZARZĄDZENIE Nr 1075/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/A/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID ? 19. 2022-12-28 10:40:09
Zarządzenie Nr 1075/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LVI/440/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-12-28 10:39:35
ZARZĄDZENIE Nr 1073/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/A/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID ? 19. 2022-12-28 06:58:57
ZARZĄDZENIE Nr 1073/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-12-28 06:58:05
Zarządzenie Nr 1073/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-12-28 06:56:52
ZARZĄDZENIE Nr 1074 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie powołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2022-12-21 09:31:35
Zarządzenie Nr 1072 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1038/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 roku. 2022-12-20 11:07:53
ZARZĄDZENIE Nr 1071/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego Nr 2 w Żabowie funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żabowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-12-19 11:32:04
ZARZĄDZENIE Nr 1070/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/A/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID ? 19. 2022-12-14 13:39:29
ZARZĄDZENIE Nr 1070/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-12-14 13:35:36
Zarządzenie Nr 1070/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-12-14 13:34:54
Zarządzenie Nr 1068/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-12-14 07:05:57
Zarządzenie Nr 1069/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1325/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyrzycach środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu oraz zasady wyposażania strażników Straży Miejskiej w Pyrzycach w umundurowanie, czasokres jego używalności i wypłaty ekwiwalentu. 2022-12-13 09:40:32
ZARZĄDZENIE Nr 1067/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-12-12 12:15:09
Zarządzenie Nr 1067/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-12-12 12:14:29
ZARZĄDZENIE Nr 1064/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-12-06 09:22:18
Zarządzenie Nr 1064/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-12-06 09:21:37
ZARZĄDZENIE Nr 1059 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie odwołania dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2022-11-29 09:50:31
Zarządzenie Nr 1056/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-11-29 09:43:54
ZARZĄDZENIE Nr 1057 /2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2022-11-24 07:08:29
Zarządzenie Nr 1051/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2022-11-22 13:55:58
Zarządzenie Nr 1055/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-21 12:09:27
ZARZĄDZENIE Nr 1046/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-11-16 15:42:11
Zarządzenie Nr 1046/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-11-16 15:41:13
ZARZĄDZENIE Nr 1035/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na ?Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ?Puchatek? w Pyrzycach, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy 2022-11-16 12:28:42
Zarządzenie Nr 1052/.2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 listopada 2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie podstawowym , na zadanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych 2022-11-15 10:56:04
Zarządzenie Nr 1050/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-15 07:00:54
Zarządzenie Nr 1049/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-15 07:00:08
Zarządzenie Nr 1048/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okunicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-14 11:29:52
Zarządzenie Nr 1047/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okunicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-14 11:29:21
Zarządzenie Nr 1045/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Przedszkola Publicznego nr 2 w Żabowie funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żabowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-10 08:07:54
Zarządzenie Nr 1044/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żabowie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-10 08:07:19
Zarządzenie Nr 1043/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy funkcjonującej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okunicy, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-10 08:06:39
Zarządzenie Nr 1042/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-10 08:02:14
Zarządzenie Nr 1041/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie funkcjonującego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żabowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, na rok szkolny 2022/2023 2022-11-10 08:01:37
Zarządzenie Nr 1040/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce 2022-11-08 12:21:26
ZARZĄDZENIE Nr 1036/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-11-03 09:35:39
Zarządzenie Nr 1036/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-11-03 09:34:55
Zarządzenie Nr 984/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie: Procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego ?Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym ??Granty PPGR? w Gminie Pyrzyce 2022-11-03 08:01:47
Zarządzenie Nr 1038 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2022-11-02 10:16:43
ZARZĄDZENIE Nr 1037 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą sołtysa w Pstrowicach. 2022-11-02 10:16:10
ZARZĄDZENIE Nr 1031/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/A/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID ? 19. 2022-11-02 10:15:29
Zarządzenie Nr 1031/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LIV/423/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-11-02 10:14:46
Zarządzenie Nr 1034/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności 2022-10-27 17:40:41
Zarządzenie Nr. 1032/2022 Burmistrza Pyrzyc, z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zakup i dostawa akcesoriów do laptopów zakupionych w ramach projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? Granty PPGR 2022-10-27 13:15:44
Zarządzenie Nr 1033 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku na rok szkolny 2022/2023 2022-10-27 08:40:47
Zarządzenie Nr 1030/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 października 2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: ?Budowa pyrzyckich mini tężni solankowych ? etap I ? 2022-10-25 12:05:09
Zarządzenie Nr 1029 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2022-10-21 14:48:40
Zarządzenie Nr 1023 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie na rok szkolny 2022/2023 2022-10-21 11:40:28
Zarządzenie Nr 1022 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2022/2023 2022-10-21 11:39:48
Zarządzenie Nr 1021 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku na rok szkolny 2022/2023 2022-10-21 11:37:22
ZARZĄDZENIE Nr 1028/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2022/2023 2022-10-20 12:09:59
Zarządzenie Nr 1026/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 października. 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach na rok szkolny 2022/2023 2022-10-19 10:37:34
ZARZĄDZENIE Nr 1019/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 października 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-10-18 07:12:51
Zarządzenie Nr 1019/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-10-18 07:11:46
Zarządzenie Nr 1025/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie:?Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce ?. 2022-10-17 14:28:08
Zarządzenie Nr 1013 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okunicy na rok szkolny 2022/2023 2022-10-13 14:44:24
Zarządzenie Nr 1017/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Okunicy podczas jego nieobecności. 2022-10-12 13:52:08
Zarządzenie Nr 1018/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach podczas jego nieobecności. 2022-10-12 11:58:05
Zarządzenie nr 1016/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2022 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do sprzedaży 2022-10-11 11:19:06
Zarządzenie nr 1015/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-10-11 10:01:13
Zarządzenie Nr 1012/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-10-11 10:00:13
ZARZĄDZENIE Nr 1010/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-10-06 13:24:56
Zarządzenie Nr 1010/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-10-06 09:16:39
Zarządzenie nr 1008/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-10-05 11:22:52
ZARZĄDZENIE Nr 1007/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/A/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID ? 19. 2022-10-04 14:27:57
Zarządzenie Nr 1007/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LII/407/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-10-04 14:26:34
Zarządzenie Nr 1011/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03.10. 2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: ?Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce ? 2022-10-03 13:25:38
Zarządzenie Nr 1006/.2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie:?Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych ( chodników) na terenie cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pyrzyce ?. 2022-09-29 17:22:48
Zarządzenie Nr 1009/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 796/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce 2022-09-29 17:21:51
ZARZĄDZENIE Nr 1005/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2022 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-09-28 13:41:48
ZARZĄDZENIE Nr 1004/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2022 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-09-28 13:41:00
Zarządzenie Nr 1003/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-09-20 13:33:55
ZARZĄDZENIE Nr 1003/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-09-20 13:32:53
Zarządzenie Nr 1002/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2022-09-15 13:11:33
ZARZĄDZENIE Nr 995/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 września 2022 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-09-15 12:52:12
Zarządzenie Nr 999/2022 Burmistrza Pyrzycz dnia 12 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 983/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-09-12 22:20:11
Zarządzenie Nr 994/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2022r. zmieniające zarządzenie nr 732/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2016r w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Pyrzyce i jej jednostkach budżetowych. 2022-09-06 14:08:37
ZARZĄDZENIE Nr 990/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-09-06 07:33:52
Zarządzenie Nr 990/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-09-06 07:29:03
Zarządzenie Nr 993/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na roboty budowlane: ?Przebudowa wraz z budową ulicy 2-go Marca w Pyrzycach ? 2022-09-02 11:16:13
Zarządzenie Nr 991 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2022/2023 2022-08-31 15:01:54
ZARZĄDZENIE Nr 986/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-08-30 14:09:42
Zarządzenie Nr 986/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-08-30 14:08:26
Zarządzenie Nr 985/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LI/401/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-08-26 09:14:17
Zarządzenie nr 983/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-08-23 14:00:40
Zarządzenie nr 983/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-08-23 13:59:51
Zarządzenie Nr 982/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2022-08-23 07:34:51
ZARZĄDZENIE Nr 978/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. 2022-08-22 09:50:43
Zarządzenie Nr 981 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1218 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2013 roku dotyczącego powołania składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych. 2022-08-17 07:57:29
Zarządzenie Nr 979 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium motywacyjnego 2022-08-12 07:37:13
Zarządzenie nr 980/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. oświetlenia w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-08-12 07:33:59
Zarządzenie nr 980/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. oświetlenia w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-08-12 07:33:11
Zarządzenie Nr 976/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-08-09 14:48:03
ZARZĄDZENIE Nr 976/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 sierpnia 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-08-09 14:28:18
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU III NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce 2022-08-09 14:24:37
ZARZĄDZENIE Nr 974/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-08-03 14:33:23
Zarządzenie Nr 974/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-08-03 14:29:54
Zarządzenie nr 972/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2022 roku zmiany Zarządzenie nr 964/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenie II naboru na wolne stanowisko Urzędnicze referenta ds księgowości podatkowej - wymiar podatku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2022-07-26 14:01:32
Zarządzenie nr 972/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2022 roku zmiany Zarządzenie nr 964/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenie II naboru na wolne stanowisko Urzędnicze referenta ds księgowości podatkowej - wymiar podatku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2022-07-26 09:42:33
Zarządzenie Nr 971/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-07-21 13:54:08
Zarządzenie Nr 969/.2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20.07.2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na usługę: ?Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad kompleksową realizacją umowy w zakresie zadania pn.: Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce? 2022-07-20 12:09:04
Zarządzenie nr 970/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-07-20 12:07:17
Zarządzenie nr 970/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-07-20 12:06:51
Zarządzenie Nr 967 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR? 2022-07-19 13:33:50
Zarządzenie Nr 968/.2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15.07.2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: ?Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce ? 2022-07-15 12:19:03
ZARZĄDZENIE Nr 966/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-07-12 09:57:09
Zarządzenie Nr 966/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-07-12 09:56:21
Zarządzenie nr 964/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej- wymiar podatku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-07-07 12:13:06
Zarządzenie nr 964/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej- wymiar podatku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-07-07 12:12:33
Zarządzenie Nr 965/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Żabów 2022-07-06 15:29:32
Zarządzenie Nr 963/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 647/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernik w Żabowie. 2022-07-04 14:38:54
ZARZĄDZENIE Nr 961/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-07-01 11:29:08
Zarządzenie Nr 961/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-07-01 11:27:41
Zarządzenie Nr 962/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.06.2022r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: ?Zagospodarowanie terenu parku im. M. Matysiaka w Pyrzycach, gm. Pyrzyce ? Etap II? 2022-06-30 13:25:34
ZARZĄDZENIE Nr 954/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-06-28 14:46:56
ZARZĄDZENIE nr 960/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-06-28 14:43:49
ZARZĄDZENIE nr 960/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-06-28 14:42:37
Zarządzenie nr 959/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-28 14:40:53
Zarządzenie Nr 958/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-06-28 14:39:16
ZARZĄDZENIE Nr 957/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie. 2022-06-28 14:38:12
Zarządzenie Nr 956/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr L/387/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-06-28 14:36:48
Zarządzenie Nr 955 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okunicy 2022-06-28 14:35:36
Zarządzenie Nr 954/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-06-28 14:32:50
ZARZĄDZENIE Nr 949/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-06-28 14:29:44
Zarządzenie Nr 949/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-06-28 14:28:36
Zarządzenie nr 959/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-27 12:49:42
Zarządzenie nr 959/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-27 12:47:10
ZARZĄDZENIE Nr 952/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. 2022-06-15 14:13:14
Zarządzenie nr 953/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2022 r. dyjw sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-14 12:46:50
Zarządzenie nr 953/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2022 r. dyjw sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-14 12:45:08
Uchwała Nr XLVIII/369/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-06-08 10:57:25
Zarządzenie Nr 946/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-06-08 09:46:26
ZARZĄDZENIE Nr 946/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-06-08 09:31:46
ZARZĄDZENIE Nr 943/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-06-07 08:55:36
Zarządzenie Nr 943/2022Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-06-07 08:52:38
ZARZĄDZENIE Nr 921/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-06-07 08:40:25
Zarządzenie Nr 942/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLIX/378/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-06-07 08:19:09
ZARZĄDZENIE NR 944/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-06-02 08:01:51
Zarządzenie Nr 945/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okunicy 2022-06-02 07:59:58
Zarządzenie nr 947/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-02 07:56:23
ZARZĄDZENIE NR 933/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-27 09:13:46
ZARZĄDZENIE NR 932/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-27 09:12:45
ZARZĄDZENIE NR 931/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-27 09:11:54
ZARZĄDZENIE NR 930/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-27 09:11:02
ZARZĄDZENIE NR 929/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-27 09:10:09
Zarządzenie Nr 927/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2022/2023 2022-05-27 09:05:31
Zarządzenie Nr 926/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2022/2023 2022-05-27 09:04:05
Zarządzenie Nr 925/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2022/2023 2022-05-27 09:02:48
Zarządzenie nr 928/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. szkół w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-05-27 08:50:20
Zarządzenie Nr 937/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2022 / 2023. 2022-05-27 08:40:32
Zarządzenie Nr 938/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Brzesku w w roku szkolnym 2022 / 2023. 2022-05-27 08:39:17
Zarządzenie Nr 936/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2022 / 2023. 2022-05-27 08:09:43
Zarządzenie Nr 934/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach w roku szkolnym 2022 / 2023. 2022-05-27 08:08:08
Zarządzenie Nr 935/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2022 / 2023. 2022-05-27 08:06:26
Zarządzenie Nr 937/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im Leonida Teligii w Pyrzycach w roku szkolnym 2022 / 2023. 2022-05-27 08:03:50
Zarządzenie Nr 921/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-05-25 10:19:22
Zarządzenie Nr 904/A/2022 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 kwietnia 2022 r. 2022-05-25 09:21:01
ZARZĄDZENIE Nr 941/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 maja 2022 r., w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-05-23 22:09:09
ZARZĄDZENIE Nr 940/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 maja 2022 r., w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-05-23 22:05:24
Zarządzenie nr 928/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. szkół w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-05-20 13:11:45
ZARZĄDZENIE nr 920/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-05-13 15:58:36
ZARZĄDZENIE nr 920/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-05-13 15:57:32
ZARZĄDZENIE NR 913/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-11 10:32:42
ZARZĄDZENIE NR 911/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-11 10:26:22
ZARZĄDZENIE NR 910/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-11 10:24:35
ZARZĄDZENIE NR 909/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-11 09:41:23
ZARZĄDZENIE NR 908/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-11 09:39:57
ZARZĄDZENIE NR 907/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-11 09:38:04
ZARZĄDZENIE NR 906/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-11 09:36:40
ZARZĄDZENIE NR 905/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-11 09:35:00
Zarządzenie Nr 914 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania " Opasek bezpieczeństwa" z Programu Osłonowego " Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. 2022-05-11 09:32:04
Zarządzenie Nr 916 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 2022-05-11 09:26:43
Zarządzenie Nr 915/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku na rok szkolny 2021/2022 2022-05-11 09:25:14
Zarządzenia Nr 901/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.04.2022 2022-05-11 09:14:19
Zarządzenie 901/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.04.2022 roku. 2022-05-11 08:57:16
Zarządzenia Nr 901/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.04.2022 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały XLVIII/368/2022 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28.04.2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2022 rok. 2022-05-11 08:49:38
Zarządzenie Nr 902 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-05-11 08:44:22
ZARZĄDZENIE nr 917/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okunicy 2022-05-11 08:34:53
Zarządzenie Nr 903 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 2022-05-02 11:02:09
Zarządzenie nr 900/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25.04.2022r w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu kalkulacyjnym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku na rok szkolny 2021/2022 2022-05-02 10:55:46
Zarządzenie Nr 898/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach 2022-04-25 12:17:46
Zarządzenie Nr 897/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2022-04-25 12:16:46
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 896/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-04-21 07:42:19
Zarządzenie nr 895/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2022 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji (rozbiórki) pomnika zwanego Pomnikiem Pamięci w Pyrzycach zlokalizowanego na działce nr 38/4 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2022-04-20 15:34:32
Zarządzenie Nr 893 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 2022-04-14 10:39:40
ZARZĄDZENIE Nr 716/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 2022-04-13 11:52:14
Zarządzenie Nr 772/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2021/2022 2022-04-13 11:49:49
Zarządzenie Nr 758/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko 2022-04-13 11:47:01
Zarządzenie Nr 753/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Turze 2022-04-13 11:43:17
Zarządzenie Nr 747 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 2022-04-13 11:35:10
Zarządzenie Nr. 892/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-04-13 07:07:04
Zarządzenie Nr 890/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie podstawowym na zadanie: Remont drogi nr. 616010Z w miejscowości Letnin, gm. Pyrzyce 2022-04-11 10:02:03
Zarządzenie Nr. 889/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 kwietnia 2022 r, w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce 2022-04-11 09:51:28
Zarządzenie nr 888/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących postawienia masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało - czerwoną: 2022-04-11 09:48:50
Zarządzenie Nr 884/2022 burmistrza Pyrzyc z dnia 31.03.2022 r. w sprawie: przejęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie "Modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Miasta Pyrzyce" 2022-04-11 09:43:24
Zarządzenie Nr 891/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2022-04-08 12:54:05
Zarządzenie Nr 885/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji finansowych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy 2022-04-08 10:01:22
Zarządzenie Nr. 883/A/2022 Burmistrz Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr. 882/B/2022 Burmistrz Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-08 09:58:24
Zarządzenie nr 888 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących postawienia masztu i flagi w ramach projektu Pod biało czerwoną. 2022-04-05 15:51:24
Zarządzenie Nr 883/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-04-05 09:51:10
Zarządzenie Nr 882/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLVII/359/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-04-05 09:49:18
Zarządzenie Nr. 882/B/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego za środków na cele realizowane w ramach Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-04-05 09:46:52
Zarządzenie Nr. 882/A/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego ze środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2022-04-05 09:42:26
Zarządzie Nr. 887/2022 Burmistrz Pyrzyc z dnia 1 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 2022-04-04 10:44:00
Zarządzie Nr. 886/2022 Burmistrz Pyrzyc z dnia 1 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2021/2022 2022-04-04 10:41:07
Zarządzenie Nr 881/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2022-03-30 13:09:53
Zarządzenie Nr. 880/2022 Burmistrz Pyrzyc z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie projekty listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego oraz projektu listy najmu lokalu mieszkaniowego w 2022 roku. 2022-03-30 10:08:50
Zarządzenie nr 876 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok. 2022-03-30 09:21:14
Zarządzenie Nr 879/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności 2022-03-30 07:07:17
Zarządzenie Nr 878/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku 2022-03-30 07:06:39
Zarządzenie Nr 877/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach 2022-03-30 07:05:38
Zarządzenie nr 875/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przejęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Utrzymanie zieleni miejskiej i parków, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i wiat przystankowych oraz wałów i ścieżki rowerowej na terenie miasta i gminy Pyrzyce" 2022-03-29 12:47:59
Zarządzenie nr 870/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie: przejęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny 2022-03-29 12:46:22
Zarządzenie nr 860/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2022-03-29 12:44:42
Zarządzenie nr 852/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie: przejęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Młyny 2022-03-29 12:42:53
Zarządzenie nr 859/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2022-03-29 12:40:43
Zarządzenie nr 848/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przez wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Pyrzyce 2022-03-29 12:37:45
Zarządzenie Nr 840/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2022-03-29 12:19:19
Zarządzenie nr 839/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające Zarządzenie 901/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 2022-03-29 12:16:41
Zarządzenie nr 835/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2022-03-29 12:12:36
zarządzenie nr. 824/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 stycznia 2022r. w sprawie przejęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie podstawowym, na zadanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów odbioru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych 2022-03-29 11:58:01
Zarządzenie Nr 854/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-03-29 08:02:31
Zarządzenie nr 874 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 85/2019 z dnia 21.03.2019 w sprawie wprowadzenia harmonogramu przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do Archiwum Zakładowego Urzędu Miesjkiego w Pyrzycach 2022-03-28 11:47:56
Zarządzenie nr 873 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2021 rok. 2022-03-23 09:38:44
Zarządzenie Nr 871/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-03-23 09:36:54
Zarządzenie Nr 872/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Mielęcin 2022-03-22 08:35:03
Zarządzenie Nr 866/2022 Burmistrza Pyrzycz dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-03-17 15:51:22
Zarządzenie nr 869/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. przedszkoli i stypendiów w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-03-17 08:08:28
Zarządzenie nr 869/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. przedszkoli i stypendiów w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-03-17 08:07:10
Zarządzenie Nr 867/2022 Burmistrz Pyrzyc z dnia 14 marca/2022 w sprawie odstąpienia od realizacji VI Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce w roku 2022 2022-03-16 16:34:48
Zarządzenie Nr 868 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 2022-03-16 07:55:23
Zarządzenie Nr 865/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego przedszkola 2022-03-11 12:56:08
Zarządzenie Nr 864/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-03-10 13:57:23
Zarządzenie Nr 863 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 2022-03-04 10:37:50
ZARZĄDZENIE NR 862/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do sprzedaży 2022-03-04 10:27:10
ZARZĄDZENIE NR 861/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do sprzedaży 2022-03-04 10:25:15
ZARZĄDZENIE nr 855/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-03-04 10:22:36
ZARZĄDZENIE nr 855/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-03-04 10:21:45
ZARZĄDZENIE nr 856/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-03-03 15:58:10
ZARZĄDZENIE nr 856/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-03-03 15:57:19
ZARZĄDZENIE nr 858/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-03-03 15:53:15
ZARZĄDZENIE nr 858/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-03-03 15:52:28
ZARZĄDZENIE nr 857/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-03-03 15:49:45
ZARZĄDZENIE nr 857/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-03-03 15:49:04
ZARZĄDZENIE nr 855/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2022-03-03 15:32:19
Zarządzenie Nr 849/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-02-25 15:41:41
Zarządzenie Nr 853/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) prowadzonych przez Gminę Pyrzyce w roku szkolnym 2021/2022. 2022-02-25 14:00:22
Zarządzenie Nr 851 /2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22.02.2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach podczas jego nieobecności. 2022-02-22 15:17:29
Zarządzenie Nr 850 /2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22.02.2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie podczas jego nieobecności. 2022-02-22 15:15:56
O G Ł O S Z E N I E NR 6 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzesku włączonej do systemu ratowniczo-gaśniczego. 2022-02-22 15:04:15
O G Ł O S Z E N I E NR 5 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych 2022-02-22 15:02:38
O G Ł O S Z E N I E NR 4 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2022r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych 2022-02-22 15:00:37
Zarządzenie Nr 846/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-02-18 08:12:11
ZARZĄDZENIE nr 845/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku, Przedszkola Publicznego w Żabowie Przedszkola Publicznego w Brzezinie Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach 2022-02-14 11:07:50
ZARZĄDZENIE nr 845/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku, Przedszkola Publicznego w Żabowie Przedszkola Publicznego w Brzezinie Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach 2022-02-14 11:06:47
Zarządzenie Nr 844/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.02. 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 2022-02-14 07:28:04
Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach. 2022-02-10 10:37:52
Zarządzenie Nr 843 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 lutego 2022 r. syw sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach na rok szkolny 2021/2022 2022-02-10 10:31:10
ZARZĄDZENIE Nr 842/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lutego 2022 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-02-05 08:28:08
Zarządzenie Nr 837/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-02-05 07:41:37
ZARZĄDZENIE Nr 841/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lutego 2022 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-02-05 07:39:20
Zarządzenie Nr 834/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-02-05 07:35:19
ZARZĄDZENIE Nr 833/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-02-05 07:34:04
Zarządzenie Nr 836/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ustalenia przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) prowadzonych przez Gminę Pyrzyce w roku szkolnym 2021/2022. 2022-02-02 14:02:50
ZARZĄDZENIE NR 838/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2022-02-02 14:01:57
Zarządzenie nr 835/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-28 15:52:10
Zarządzenie Nr 832/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2022-01-26 07:15:14
Zarządzenie Nr 830/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2022 rok 2022-01-20 09:00:09
Zarządzenie Nr 825 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2021/2022 2022-01-14 15:18:44
Zarządzenie Nr 831/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia14 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. 2022-01-14 15:16:59
Zarządzenie nr 829/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości - oświata w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-14 15:15:58
Zarządzenie nr 829/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości - oświata w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-14 15:15:26
Zarządzenie Nr 826/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2022 roku. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2022 do Uchwały Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 roku. 2022-01-11 14:45:53
Zarządzenie nr 827/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-11 14:42:46
ZARZĄDZENIE Nr 828/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2022-01-11 14:41:51
ZARZĄDZENIE Nr 828/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2022-01-11 14:40:29
Zarządzenie nr 827/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-11 14:39:39
Zarządzenie Nr 823/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2022-01-05 07:28:00
Zarządzenie Nr 815/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2021-12-30 13:46:22
ZARZĄDZENIE Nr 810/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli w Gminie Pyrzyce oraz do OREW w Nowielinie od 01 lutego 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu rea 2021-12-29 15:04:55
Zarządzenie Nr 818/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-12-29 13:26:53
Zarządzenie Nr 797/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-12-29 13:25:49
Zarządzenie Nr 819/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkowaniem w Gminie Pyrzyce kwot o wartości poniżej 130 000,00 zł netto 2021-12-27 14:52:18
Zarządzenie Nr 817/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia, w trybie podstawowym , na zadanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych 2021-12-23 11:39:02
Zarządzenie Nr 814 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy na rok szkolny 2021/2022 2021-12-22 13:47:59
ZARZĄDZENIE Nr 811/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2021-12-20 11:53:35
ZARZĄDZENIE Nr 811/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2021-12-20 11:36:45
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 809/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-12-20 08:56:33
Zarządzenie nr 808/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. administrowania Świetlicami Wiejskimi w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-17 12:44:29
Zarządzenie nr 808/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. administrowania Świetlicami Wiejskimi w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-17 12:43:52
Zarządzenie Nr 807 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-17 03:18:40
Zarządzenie Nr 807 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-17 03:17:28
Zarządzenie Nr 805/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 773/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2021 dotyczącego przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2021-12-15 14:20:38
Zarządzenie Nr 804 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-14 14:46:07
Zarządzenie Nr 804 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-14 14:45:34
Zarządzenie Nr 803 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 484/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. 2021-12-14 14:44:48
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 802/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-12-14 14:43:42
ZARZĄDZENIE NR 801/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-10 07:50:26
ZARZĄDZENIE NR 800/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce przeznaczonych do sprzedaży 2021-12-10 07:49:42
ZARZĄDZENIE NR 799/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. 2021-12-08 14:27:40
ZARZĄDZENIE Nr 798/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na ?Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Gminy Pyrzyce. 2021-12-08 14:26:06
Zarządzenie nr 793 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2021-12-08 12:12:50
Zarządzenie nr 795/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.12.2021r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na ?Dowóz dzieci, uczniów i wychowanków w tym niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania znajdującego się na terenie Gminy Pyrzyce do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego ?Puchatek? w Pyrzycach, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Nowielinie, Spe 2021-12-08 12:11:32
Zarządzenie 796/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2021 r. 2021-12-08 07:17:05
Zarządzenie nr 794/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. wycinki drzew w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-06 07:04:38
Zarządzenie nr 794/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. wycinki drzew w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-06 07:03:40
Zarządzenie nr 792/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Okunicy nr 41, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce wraz z udziałem 6953/48083 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu 2021-12-01 13:13:03