Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

Tag: wydział organizacyjny


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-07 12:36:43
Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-07 12:33:56
Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-07 12:31:48
Zarządzenie nr 1228/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.09.2023r w sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r 2023-09-07 12:16:00
Informacja Burmistrz Pyrzyc z dnia 5 września 2023r. 2023-09-07 12:14:23
Zarządzenie nr 1228/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.09.2023r w sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-07 12:13:25
WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach 2023-09-07 12:08:30
Anna Wyzińska 2023-09-06 13:39:37
ZARZĄDZENIE Nr 1225/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie. 2023-09-04 15:16:23
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14.08.2023r o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15.10.2023r 2023-08-29 08:44:01
Postanowienie nr 112/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w podziale Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania. 2023-08-29 08:40:22
Postanowienie nr 57/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25.04.2023r w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Pyrzyce do stanu faktycznego 2023-08-29 08:35:53
Postanowienie nr 56/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25.04.2023r w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2023-08-29 08:33:46
Zarządzenie nr 1219/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.08.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1216/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-08-18 09:11:44
Zarządzenie nr 1219/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.08.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1216/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-08-18 09:10:57
Zarządzenie nr 1216/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-08-16 14:39:17
Zarządzenie nr 1216/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-08-16 14:38:27
Zarządzenie nr 1207/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2023-07-14 13:30:56
Zarządzenie nr 1207/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2023-07-14 13:30:15
Zarządzenie Nr 1206/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.07. 2023 r. w sprawie: powołania Członków XI kadencji Rady nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach 2023-07-12 06:54:51
Zarządzenie Nr 1205/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-07-12 06:54:11
Kalendarz spotkań Burmistrza 28.04.2023 - 24.05.2023 2023-06-28 14:14:03
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie na realizację inwestycji drogowej 2023-06-14 06:55:46
OBWIESZCZENIE o wszczęsciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zwolnieniu na reaizecję inwestycji drogowej 2023-06-14 06:54:09
Zarządzenie nr 1193/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-07 14:17:46
Zarządzenie nr 1193/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-07 14:16:50
Zarządzenie nr 1194/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. trwałego zarządu, użyczenia, warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-07 14:15:59
Zarządzenie nr 1194/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. trwałego zarządu, użyczenia, warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-07 14:15:07
Zarządzenie nr 1193/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-06-05 12:41:42
Zarządzenie Nr 1192/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02.06.2023 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2023-06-02 12:11:12
RAPORT O STANIE GMINY PYRZYCE za rok 2022 2023-06-01 11:29:57
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2023 rolnictwo 2023-05-31 14:17:39
Marzena Podzińska 2023-05-30 14:43:32
Zarządzenie nr 1183/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w związku z udziałem w XII edycji akcji ? Dwie Godziny dla Rodziny/ Człowieka?. 2023-05-22 16:25:06
ZARZĄDZENIE Nr 1185/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. 2023-05-17 14:46:23
ZARZĄDZENIE Nr 1184/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą sołtysa w Żabowie. 2023-05-17 14:02:23
Zarządzenie Nr 1180/2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12.05.2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ?Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych ? budowa dźwigu platformowego z szybem przeszklonym? 2023-05-15 12:16:21
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2023-05-15 07:31:48
Zarządzenie nr 1178/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1176/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. rolnictwa, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego, bezdomności zwierząt oraz zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-05-11 16:14:09
Zarządzenie nr 1178/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1176/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. rolnictwa, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego, bezdomności zwierząt oraz zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-05-11 16:12:02
Kalendarz spotkań Burmistrza 31.03.2023 ? 26.04.2023 2023-05-09 08:56:42
Zarządzenie nr 1176/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. rolnictwa, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego, bezdomności zwierząt oraz zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-05-08 11:11:12
Zarządzenie nr 1176/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. rolnictwa, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego, bezdomności zwierząt oraz zwrotu podatku akcyzowego w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-05-08 11:10:42
Anna Podzińska-Hołownia 2023-05-02 13:42:00
Emilia Knap 2023-05-02 13:41:28
Paweł Chyt 2023-05-02 13:40:35
Sylwia GAbryelczyk 2023-05-02 13:39:12
Marta Roróg 2023-04-28 13:29:33
Magdalena Brzozowska-Wróblewska 2023-04-28 13:28:46
Ewa Loba-Diakite Dyrekto 2023-04-28 13:28:16
Agnieszka Gajewska-Kuca 2023-04-28 13:27:23
Krzysztof Szabatowski 2023-04-28 13:26:05
Krzysztof Wancerz 2023-04-27 17:18:50
Danuta Bartków 2023-04-27 17:17:45
Aleksandra Starzyńska 2023-04-27 17:17:14
Karolina Rutkiewicz 2023-04-27 17:16:36
Zarządzenie nr 1163/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-26 13:30:39
Zarządzenie nr 1163/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-26 13:29:58
ZARZĄDZENIE Nr 1158 /2023 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym na ?Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 oraz budynków Archiwum Zakładowego?. 2023-04-25 14:49:31
Dorota Grzybowska 2023-04-25 10:56:28
Iwona Lewandowska 2023-04-25 10:55:32
Mirosław Staciwa 2023-04-25 10:55:00
Agnieszka Godyń 2023-04-24 12:08:41
Marta Dolna 2023-04-24 11:41:00
Zarządzenie nr 1153/2023 z dnia 20 kwietnia.2023 na Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1 oraz budynków Archiwum Zakładowego 2023-04-21 11:51:01
Małgorzata Jasion 2023-04-21 07:07:19
Katarzyna Jaszczak 2023-04-21 07:06:37
Anna Podzińska-Hołownia 2023-04-19 12:02:56
Ewa Hancz 2023-04-13 10:55:29
Helena Bichta 2023-04-13 10:54:46
Małgorzata Nowak 2023-04-13 10:53:37
Zarządzenie nr 1151/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-13 10:52:54
Zarządzenie nr 1151/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-13 10:52:09
Zarządzenie nr 1147/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-06 12:36:00
Zarządzenie nr 1147/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-04-06 12:35:27
Krzysztof Szabatowski 2023-04-04 14:56:54
Michał Maduzia 2023-04-04 14:56:22
Zarządzenie Nr 1142 /2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1218 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2013 roku dotyczącego powołania składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych. 2023-03-31 10:16:12
Kalendarz spotkań Burmistrza 24.02.2023 - 29.03.2023 2023-03-30 10:06:47
Roman Major 2023-03-27 14:20:55
ZARZĄDZENIE Nr 1132/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1120/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej. 2023-03-17 12:39:23
Aneta Wojcieszek 2023-03-17 07:03:46
ZARZĄDZENIE Nr 1124 / 2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej. 2023-03-10 12:41:54
Zarządzenie nr 1122/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2023-03-08 12:09:43
Zarządzenie Nr 1121/2023 Burmistrz Pyrzyc z dnia 3 marca 2023 w sprawie odstąpienia od realizacji VII Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce w roku 2023 2023-03-06 12:18:23
ZARZĄDZENIE Nr 1120 / 2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej. 2023-03-03 14:35:16
Kalendarz spotkań Burmistrza 27.01.2023 - 22.02.2023 2023-02-23 09:28:17
Kalendarz spotkań Burmistrza 23.12.2022 - 25.01.2023 2023-02-23 09:27:20
Kalendarz spotkań Burmistrza 25.11.2022 - 21.12.2022 2023-02-23 09:26:15
Kalendarz spotkań Burmistrza 28.10.2022 - 23.11.2022 2023-02-23 09:25:25
Kalendarz spotkań Burmistrza 30.09.2022 - 26.10.2022 2023-02-23 09:24:11
Kalendarz spotkań Burmistrza 24.06.2022 - 28.09.2022 2023-02-23 09:22:57
Kalendarz spotkań Burmistrza 27.05.2022 - 22.06.2022 2023-02-23 09:22:20
Dariusz Czaczyk 2023-01-31 13:45:21
Zarządzenie Nr 1089/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2023 rok 2023-01-18 12:41:10
Zarządzenie Nr 1091/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2023-01-13 14:20:14
Rafał Roguszka 2023-01-09 07:41:54
Ewa Hancz 2023-01-09 07:41:19
Ewa Hancz 2023-01-09 07:39:54
Zarządzenie Nr 1079 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1038/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 roku. 2022-12-30 14:22:40
Zarządzenie Nr 1072 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Nr 1038/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 roku. 2022-12-20 11:07:53
Zarządzenie Nr 1069/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1325/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyrzycach środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu oraz zasady wyposażania strażników Straży Miejskiej w Pyrzycach w umundurowanie, czasokres jego używalności i wypłaty ekwiwalentu. 2022-12-13 09:40:32
ZARZĄDZENIE Nr 1057 /2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2022-11-24 07:08:29
Zarządzenie Nr 1038 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2022-11-02 10:16:43
ZARZĄDZENIE Nr 1037 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2022 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą sołtysa w Pstrowicach. 2022-11-02 10:16:10
Krzysztof Szabatowski 2022-10-25 11:16:15
Informacja Burmistrz Pyrzyc o przeprowadzaniu okresowej kontroli źródeł ogrzewania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie 2022-10-05 14:43:12
Zarządzenie Nr 1009/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 796/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce 2022-09-29 17:21:51
Marta Dolna 2022-09-21 11:54:30
Zarządzenie Nr 999/2022 Burmistrza Pyrzycz dnia 12 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 983/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-09-12 22:20:11
oświadczenia Agnieszka Godyń Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okunicy 2022-09-02 12:09:45
oświadczenie Bichta Helena PP4 2022-09-02 12:08:53
oświadczenie Olech PP Brzezin 2022-09-02 07:06:01
jaszczak oświadczenie SP Okunica 2022-09-02 07:05:08
oświadczenie pp 4 Litwic 2022-09-02 07:04:18
oświadczenie kępka pp brzezin 2022-09-02 07:03:35
Oświadczenie majątkowe szkoła brzesko 2022-09-02 06:58:47
Zarządzenie nr 983/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-08-23 14:00:40
Zarządzenie nr 983/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia IV naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-08-23 13:59:51
Zarządzenie Nr 982/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2022-08-23 07:34:51
Zarządzenie Nr 981 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1218 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2013 roku dotyczącego powołania składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych. 2022-08-17 07:57:29
Zarządzenie nr 980/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. oświetlenia w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-08-12 07:33:59
Zarządzenie nr 980/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. oświetlenia w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-08-12 07:33:11
INFORMACJA O NIEROZTRZYGNIĘCIU III NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce 2022-08-09 14:24:37
Zarządzenie nr 972/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2022 roku zmiany Zarządzenie nr 964/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenie II naboru na wolne stanowisko Urzędnicze referenta ds księgowości podatkowej - wymiar podatku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2022-07-26 14:01:32
Zarządzenie nr 972/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2022 roku zmiany Zarządzenie nr 964/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenie II naboru na wolne stanowisko Urzędnicze referenta ds księgowości podatkowej - wymiar podatku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2022-07-26 09:42:33
Ogłoszenie zgodnie z Zarządzeniem nr 962/2022 Burmistrza Pyrzyc z 5 lipca 2022r. 2022-07-26 09:36:56
Zarządzenie nr 970/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-07-20 12:07:17
Zarządzenie nr 970/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-07-20 12:06:51
Zarządzenie nr 964/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej- wymiar podatku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-07-07 12:13:06
Zarządzenie nr 964/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej- wymiar podatku w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-07-07 12:12:33
Zarządzenie Nr 965/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lipca 2022r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Żabów 2022-07-06 15:29:32
Zarządzenie nr 959/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-28 14:40:53
ZARZĄDZENIE Nr 957/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie. 2022-06-28 14:38:12
Zarządzenie nr 959/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-27 12:49:42
Zarządzenie nr 959/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-27 12:47:10
Zarządzenie nr 953/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2022 r. dyjw sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-14 12:46:50
Zarządzenie nr 953/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2022 r. dyjw sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-14 12:45:08
Marzena Podzińska 2022-06-07 08:30:03
Kalendarz spotkań Burmistrza 29.04.2022 r. - 25.05.2022 r. 2022-06-07 08:11:48
Raport o Stanie Gminy Pyrzyce 2021 2022-06-06 10:31:21
Zarządzenie nr 947/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-06-02 07:56:23
Zarządzenie nr 928/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. szkół w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-05-27 08:50:20
Zarządzenie nr 928/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. szkół w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-05-20 13:11:45
Zarządzenia Nr 922/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2022-05-16 13:06:51
Agnieszka Gajewska - Kuca 2022-05-02 10:42:15
Rafał Roguszka 2022-05-02 10:40:46
Karolina Rutkiewicz 2022-05-02 10:38:54
Emilia Knap 2022-05-02 10:37:26
Kalendarz spotkań Burmistrza 01.04.2022 r. - 27.04.2022 r 2022-05-02 10:13:15
Sabina Litwic 2022-05-02 09:49:17
Paweł Chyt 2022-05-02 09:47:57
Mirosław Staciwa 2022-05-02 09:46:30
Michał Maduzia 2022-05-02 09:45:25
Marta Roróg 2022-05-02 09:43:39
Marlena Stempień 2022-05-02 09:41:47
Małgorzata Nowak 2022-05-02 09:39:44
Małgorzata Jasion 2022-05-02 08:48:38
Magdalena Brzozowska - Wróblewska 2022-05-02 08:46:58
Krzysztof Wancerz 2022-05-02 08:45:44
Iwona Lewandowska - Janowska 2022-05-02 08:43:00
Ewa Loba - Diakite 2022-05-02 08:41:16
Elżbieta Kepka Słabowska 2022-05-02 08:40:03
Danuta Bartków 2022-05-02 08:38:37
Anna Podzińska - Hołownia 2022-05-02 08:37:40
Katarzyna Jaszczak 2022-04-25 12:52:16
Dorota Grzybowska 2022-04-13 11:54:48
Roman Major 2022-04-12 12:19:18
Zarządzenie Nr. 889/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 kwietnia 2022 r, w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce 2022-04-11 09:51:28
Sylwia Gabryelczyk 2022-04-11 08:42:41
Irena Teresa Olech 2022-04-11 08:36:36
Kalendarz spotkań Burmistrza od 25.02.2022 r. do 30.03.2022 r. 2022-04-11 08:10:20
Zarządzenie Nr 891/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2022-04-08 12:54:05
Zarządzenie nr 888 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących postawienia masztu i flagi w ramach projektu Pod biało czerwoną. 2022-04-05 15:51:24
Kalendarz spotkań Burmistrza 25.02.2022 r. - 30.03.2022 r. 2022-03-31 10:34:11
Zarządzenie Nr 881/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodu służbowego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2022-03-30 13:09:53
Zarządzenie nr 835/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2022-03-29 12:12:36
Zarządzenie nr 874 /2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 85/2019 z dnia 21.03.2019 w sprawie wprowadzenia harmonogramu przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do Archiwum Zakładowego Urzędu Miesjkiego w Pyrzycach 2022-03-28 11:47:56
Aneta Wojcieszek 2022-03-21 08:13:20
Zarządzenie nr 869/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. przedszkoli i stypendiów w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-03-17 08:08:28
Zarządzenie nr 869/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. przedszkoli i stypendiów w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-03-17 08:07:10
Zarządzenie Nr 867/2022 Burmistrz Pyrzyc z dnia 14 marca/2022 w sprawie odstąpienia od realizacji VI Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce w roku 2022 2022-03-16 16:34:48
Krzysztof Dębiński 2022-03-04 10:14:45
Ewa Hańcz 2022-03-02 14:55:40
Kalendarz spotkań Burmistrza 28.01.2022 r. - 23.02.2022 r. 2022-02-25 11:27:56
Zarządzenie nr 835/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-28 15:52:10
Protokół kontroli NIK 2022-01-24 09:31:51
Zarządzenie nr 829/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości - oświata w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-14 15:15:58
Zarządzenie nr 829/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości - oświata w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-14 15:15:26
Zarządzenie nr 827/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-11 14:42:46
ZARZĄDZENIE Nr 828/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2022-01-11 14:41:51
ZARZĄDZENIE Nr 828/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2022-01-11 14:40:29
Zarządzenie nr 827/2022 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2022-01-11 14:39:39
Zarządzenie Nr 815/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania przypadków nieprawidłowości, podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2021-12-30 13:46:22
Kalendarz spotkań Burmistrza od 26.11.2021 r. do 22.12.2021 r. 2021-12-22 14:34:48
ZARZĄDZENIE Nr 811/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2021-12-20 11:53:35
ZARZĄDZENIE Nr 811/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 2021-12-20 11:36:45
Zarządzenie nr 808/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. administrowania Świetlicami Wiejskimi w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-17 12:44:29
Zarządzenie nr 808/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. administrowania Świetlicami Wiejskimi w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-17 12:43:52
Zarządzenie Nr 807 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-17 03:18:40
Zarządzenie Nr 807 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-17 03:17:28
Zarządzenie Nr 805/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 773/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2021 dotyczącego przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2021-12-15 14:20:38
Zarządzenie Nr 804 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-14 14:46:07
Zarządzenie Nr 804 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-14 14:45:34
Zarządzenie Nr 803 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 484/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. 2021-12-14 14:44:48
ZARZĄDZENIE NR 799/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. 2021-12-08 14:27:40
ZARZĄDZENIE Nr 798/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na ?Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Gminy Pyrzyce. 2021-12-08 14:26:06
Zarządzenie nr 794/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. wycinki drzew w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-06 07:04:38
Zarządzenie nr 794/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia III naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. wycinki drzew w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-12-06 07:03:40
Kalendarz spotkań Burmistrza 29.10.2021 r. - 24.11.2021 r. 2021-11-26 10:23:10
OGŁOSZENIE 2021-11-25 07:06:08
ZARZĄDZENIE NR 781/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. 2021-11-12 08:07:34
Zarządzenie Nr 780 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-11-09 13:50:07
Zarządzenie Nr 780 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-11-09 13:45:15
Zarządzenie Nr 775 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 773/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2021 dotyczącego przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2021-11-04 08:15:27
Zarządzenie Nr 773 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2021-11-02 07:18:53
Kalendarz spotkań Burmistrza od 01.10.2021r. do 27.10.2021 r. 2021-10-28 11:44:11
Marta Roróg 2021-10-25 15:00:24
Zarządzenie Nr 764/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-10-25 13:45:59
Zarządzenie Nr 762 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-10-21 07:13:08
Zarządzenie Nr 762 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-10-21 07:12:36
arządzenie Nr 762 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-10-20 18:33:39
Zarządzenie nr 763/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. wycinki drzew w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-10-20 18:32:03
Zarządzenie nr 763/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. wycinki drzew w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-10-20 18:30:29
Kalendarz Burmistrza od 28.06 - 29.09.2021 r. 2021-10-01 11:03:15
Zarządzenie Nr 742/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27.09. 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. administrowania Świetlicami Wiejskimi w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-09-27 14:53:03
Zarządzenie Nr 742/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27.09. 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. administrowania Świetlicami Wiejskimi w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-09-27 14:51:13
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 27 września 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach przeprowadzonych w dniu 26 września 2021 r. 2021-09-27 14:43:38
POSTANOWIENIE NR 51/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 23 września 2021 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej w Pyrzycach 2021-09-24 07:49:50
Zarządzenie nr 738/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. wycinki drzew w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-09-23 16:00:12
Zarządzenie nr 737/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-09-23 15:59:48
Zarządzenie nr 738/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. wycinki drzew w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-09-23 15:58:23
Zarządzenie nr 737/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-09-23 15:57:13
Zarządzenie nr 733/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20.09..2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-09-22 09:37:19
Zarządzenie nr 734/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-09-21 13:42:30
Zarządzenie nr 733/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20.09..2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-09-21 13:40:23
Zarządzenie nr 734/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-09-21 13:38:46
ZARZĄDZENIE Nr 731/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielęcinie, Nowielinie, Ryszewku, Żabowie, Obrominie, Stróżewie, Pstrowicach, Pyrzycach i Brzesku w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie. 2021-09-17 10:34:45
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w gminie Pyrzyce - informacja o godzinach pracy 2021-09-08 07:57:28
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w gminie Pyrzyce - skład 2021-09-08 07:56:55
Uchwała Nr 5/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 06 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia treści, formatu oraz nakładu kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-09-07 12:12:59
Uchwała Nr 4/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 02 września 2021 r. w sprawie ustalenia treści, formatu oraz nakładu kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-09-02 13:53:59
POSTANOWIENIE NR 45/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pyrzyce oraz w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia tej komisji 2021-09-02 12:08:33
PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej 2021-09-02 09:20:52
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 30 sierpnia 2021 r. o losowaniu składu osobowego obwodowej komisji wyborczej 2021-08-30 13:20:24
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 27 sierpnia 2021 r. 2021-08-30 11:01:37
OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2021 roku 2021-08-30 11:00:57
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-26 07:48:00
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-26 07:47:20
UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY OSIŃSKIEJ w wyborach do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. do usunięcia wady zgłoszenia 2021-08-25 09:09:22
ZARZĄDZENIE Nr 723 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie. 2021-08-24 22:10:38
Harmonogram prac Gminnej Komisji Wyborczej 2021-08-18 16:15:39
Uchwała Nr 3/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika/Zastępcy pełnomocnika* do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 16:14:46
Uchwała Nr 2/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 16:14:08
Uchwała Nr 1/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 16:13:32
POSTANOWIENIE NR 42/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 13:48:32
POSTANOWIENIE NR 41/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach 2021-08-18 13:48:02
OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 sierpnia 2021 roku 2021-08-18 13:45:27
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 2 sierpnia 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 13:43:32
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 3 sierpnia 2021 r. 2021-08-18 13:42:15
Zarządzenie nr 721/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-08-18 12:36:17
Zarządzenie nr 721/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. promocji Gminy w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-08-18 12:35:47
Zarządzenie nr 720/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. nadzoru nad prowadzeniem i utrzymaniem szkół w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-08-18 08:47:52
Zarządzenie nr 720/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. nadzoru nad prowadzeniem i utrzymaniem szkół w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-08-18 08:47:14
POSTANOWIENIE NR 42/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 07:23:59
POSTANOWIENIE NR 41/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach 2021-08-18 07:22:40
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2021-08-05 08:11:32
Informacja o miejscach przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń i plakatów 2021-08-05 08:10:33
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 2 sierpnia 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-05 07:11:55
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 2 sierpnia 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-04 11:21:16
OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 sierpnia 2021 roku 2021-08-02 14:54:52
Edward Gola 2021-08-02 11:03:30
Zarządzenie Nr 184/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 2021-07-19 09:27:07
Zarządzenie nr 707/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. związanych z transportem, obowiązkiem szkolnym i nauki oraz dokształcaniem młodocianych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-07-14 14:48:02
Zarządzenie nr 707/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. związanych z transportem, obowiązkiem szkolnym i nauki oraz dokształcaniem młodocianych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-07-14 14:47:18
Postanowienie Nr 24/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach 2021-07-13 11:22:28
Zarządzenie Nr 700/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 692/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-07-07 11:44:17
Zarządzenie Nr 700/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 692/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-07-07 11:43:47
Zarzadzenie Nr 451/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach 2021-07-06 12:01:18
Kalendarz spotkań od 27.05.2021r.- 23.06.2021 r. 2021-06-24 10:12:35
Zarządzenie nr 692/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-06-15 15:12:50
Zarządzenie Nr 692/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-06-15 15:12:05
Zarządzenie Nr 643/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 567/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2020 roku dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-06-08 08:55:26
Zarządzenie Nr 604/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 567/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2020 roku dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-06-08 08:54:00
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWETARYZACJI 2021-06-08 08:41:40
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 2021-06-08 08:36:23
BIURO PRAWNE 2021-06-08 08:35:47
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PODATKU VAT 2021-06-08 08:33:53
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 2021-06-08 08:32:16
STRAŻ MIEJSKA 2021-06-08 08:30:55
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ SRODOWISKA I ROLNICTWA 2021-06-08 08:29:37
WYDZIAŁ PLANOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 2021-06-08 08:25:01
WYDZIAŁ INWESTYCJI I NFRASTRUKTURY DROGOWEJ 2021-06-08 08:23:54
Raport o stanie Gminy Pyrzyce za rok 2020 2021-06-02 07:04:03
Radny Tomasz Posyniak 2021-05-28 09:20:22
Radny Remigiusz Pajor - Kubicki 2021-05-28 09:19:48
Radny Przemysław Golczyk 2021-05-28 09:19:22
Radny Paweł Retecki 2021-05-28 09:18:59
Radny Mirosław Stasiak 2021-05-28 09:18:31
Radny Mariusz Szymkowicz 2021-05-28 09:18:04
Radny Mariusz Ogrodnik 2021-05-28 09:17:42
Radny Jerzy Wroński 2021-05-28 09:17:19
Radny Hubert Łuszczyk 2021-05-28 09:16:54
Radny Damian Błażejewski 2021-05-28 09:16:30
Radny Artur Kurowski 2021-05-28 09:16:08
Radna Małgorzata Piotrowska 2021-05-28 09:15:18
Radna Iwona Ksel 2021-05-28 09:14:56
Radna Grażyna Słodkowska 2021-05-28 09:14:26
Przewodniczący RM Mariusz Majak 2021-05-28 09:14:00
Kalendarz spotkań Burmistrza od 30.04.-26.05.2021r. 2021-05-27 09:33:08
OGŁOSZENIE praca na zastępstwo na stanowisku Młodszego referenta ds. rolnictwa i leśnictwa, hodowli i utrzymania zwierząt, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego oraz utrzymania placów zabaw w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-05-26 07:01:40
Zarządzenie nr 680/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej i wodno- ściekowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-05-19 12:25:10
Zarządzenie nr 680/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki komunalnej i wodno- ściekowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-05-19 11:05:16
Zarządzenie nr 679/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości (pobór, egzekucja należności niepodatkowych) w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-05-17 14:55:23
Zarządzenie nr 679/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości (pobór, egzekucja należności niepodatkowych) w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-05-17 14:54:49
OGŁOSZENIE praca na zastępstwo na stanowisku Młodszego referenta ds. rolnictwa i leśnictwa, hodowli i utrzymania zwierząt, usuwania wyrobów azbestowych i Barszczu Sosnowskiego oraz utrzymania placów zabaw w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2021-05-17 13:54:36
Zarządzenie nr 678/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości (gospodarka odpadami) w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-05-17 13:53:51
Zarządzenie nr 678/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości (gospodarka odpadami) w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-05-17 13:53:14
Zarządzenie Nr 676 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 484/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2021-05-17 07:02:07
Zarządzenie Nr 675/2021 Burmistrz Pyrzyc z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie odstąpienia od realizacji V Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce w roku 2021 2021-05-14 11:06:25
Zarządzenie Nr 674 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2021/2022 2021-05-14 10:00:56
Marzena Podzińska 2021-05-14 08:02:06
OGŁOSZENIE praca na zastępstwo 2021-05-12 08:30:26
Zarządzenie Nr 669 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia11 maja 2021 r. w sprawie odwołania pani Beaty Pukalskiej ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. 2021-05-11 11:39:23
Kalendarz spotkań od 26 marca do 28 kwietnia 2021 r. 2021-04-30 09:30:47
Nowak Małgorzata 2021-04-28 07:37:47
Karolina Rutkiewicz 2021-04-28 07:37:13
Dorota Grzybowska 2021-04-28 07:36:43
Danuta Bartków 2021-04-28 07:36:18
Anna Podzińska- Hołownia 2021-04-28 07:35:50
Elżbieta Kępka 2021-04-28 07:35:13
Ireneusz Szymański 2021-04-28 07:34:09
Ewa Loba-Diakite 2021-04-28 07:33:37
Zarządzenie nr 653/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22.04. 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-04-23 13:31:25
Zarządzenie nr 653/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-04-23 13:30:49
Zarządzenie Nr 654/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania na delegata Gminy Pyrzyce do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2021-04-23 13:29:34
Staciwa Mirosław 2021-04-19 07:13:56
Zarządzenie Nr 643/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 567/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2020 roku dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-04-14 09:17:18
ANKIETA Dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania wybudowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej . 2021-04-13 11:07:14
Zarządzenie Nr 642 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2021-04-09 11:30:11
Zarządzenie nr 638/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. związanych z transportem, obowiązkiem szkolnym i nauki oraz dokształcaniem młodocianych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-04-08 08:27:19
Zarządzenie nr 638/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. związanych z transportem, obowiązkiem szkolnym i nauki oraz dokształcaniem młodocianych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-04-08 08:26:39
Michał Maduzia 2021-03-31 07:15:42
Roman Major 2021-03-31 07:15:05
Kalendarz spotkań 26.02.2021 - 25.03.2021 r. 2021-03-24 13:48:31
Aneta Wojcieszek 2021-03-22 14:12:31
Zarządzenie Nr 629/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i zdrowia. 2021-03-22 14:11:28
Zarządzenie NR 625/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach za święto przypadające w dniu 01 maja 2021 r. 2021-03-12 13:14:11
Olech Irena 2021-03-11 11:15:51
Edward Gola 2021-03-08 07:56:18
Zarządzenie nr 620/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości- kasa w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-03-08 07:54:55
Zarządzenie nr 620/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości- kasa w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-03-08 07:54:13
oświadczenie majątkowe P. Sylwia Gabryelczyk 2021-03-04 07:27:39
oświadczenie majątkowe P. Roberta Betyny 2021-03-04 07:26:51
Zarządzenie Nr 611/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 luty 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1, budynków Archiwum Zakładowego oraz terenów przyległych. 2021-02-25 11:31:59
Zarządzenie nr 606/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-18 07:14:18
Zarządzenie nr 606/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-18 07:13:03
oświadczenie majątkowe Paweł Chyt- Zastępca Burmistrza Pyrzyc 2021-02-12 13:06:42
Zarządzenie Nr 604/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 567/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2020 roku dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-09 12:37:20
Zarządzenie Nr 601/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie. 2021-02-09 12:32:14
Zarządzenie Nr 600 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 525/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2020 roku w dotyczącego powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2021-02-09 12:01:50
Zarządzenie Nr 599 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 452/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2020 roku dotyczącego powołania Komisji ds. Sprzedaży i oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2021-02-09 12:00:32
Zarządzenie Nr 598/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1416/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2018 roku dotyczącego powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz regulaminu jej działania. 2021-02-09 11:59:31
Zarządzenie nr 597/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości- kasa w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-05 14:19:37
Zarządzenie nr 597/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości- kasa w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-05 14:18:48
Zarządzenie nr 596/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. płac i księgowości w jednostkach oświatowych Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-04 16:21:46
Zarządzenie nr 596/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. płac i księgowości w jednostkach oświatowych Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-04 16:20:23
Zarządzenie Nr 592/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1218 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2013 roku dotyczącego powołania składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych. 2021-02-02 09:47:47
Zarządzenie Nr 589 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie 2021-01-29 07:56:22
Zarządzenie Nr 587/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 stycznia 2021 r. . w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Pyrzyce 2021-01-29 07:25:49
Formularz zgłoszeniowy 2021-01-28 12:23:27
Oświadczenie o niekaralności 2021-01-28 12:22:51
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów NSP 2021 2021-01-28 12:22:21
Kalendarz spotkań Burmistrza od 22.12.2020 r. do 27.01.2021 r 2021-01-28 08:33:31
Zarządzenie nr 581/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2021 roku. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz jednostkach Organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2021-01-18 17:28:37
Zarządzenie nr 578/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wykonywania funkcji delegata Gminy Pyrzyce w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2021-01-15 07:43:52
Zarządzenie nr 579/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pyrzyc 2021-01-15 07:41:56
Zarządzenie Nr 573/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04.01.2020r w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza. 2021-01-05 07:22:49
Zarządzenie Nr 567/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-12-31 09:03:00
Zarządzenie Nr 567/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-12-31 07:10:31
Zarządzenie Nr 565/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. 2020-12-29 14:02:11
Zarządzenie Nr 564/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2020 roku z w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji. 2020-12-23 08:44:19
Ogłoszenie - praca na zastępstwo 2020-12-23 07:19:46
Usługa: "Wynajem na okres 12 miesięcy 3 urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor, wynajem 1 urządzenia wielofunkcyjnego A4 kolor, wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono, Ponadto możliwość wynajmu do 11 drukarek biurowych." 2020-12-21 08:59:21
Kalendarz spotkań od 07.12 - 18.12.2020 r. 2020-12-18 13:58:08
Zarządzenie nr 558/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2020-12-15 14:11:51
Zarządzenie nr 558/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2020-12-15 14:11:22
Zarządzenie nr 558/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia II naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2020-12-15 14:10:59
Zarządzenie Nr 551/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4.12.2020 roku. zmieniające zarządzenie Nr 519/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2020-12-09 11:09:02
Zarządzenie Nr 549/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 grudnia 2020 r. Burmistrza Pyrzyc w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 539/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-12-07 15:00:28
Zarządzenie Nr 543/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-11-25 13:21:24
Zarządzenie Nr 543/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-11-25 13:20:39
Zarządzenie 541/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 531/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego systemu pracy zmianowej, zdalnej oraz naprzemiennej (rotacyjnej) w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2020-11-20 14:55:42
Zarządzenie Nr 540/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie dokonania wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-11-20 14:54:48
Zarządzenie nr 539/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2020-11-20 14:34:43
Zarządzenie nr 539/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2020-11-20 14:31:46
Zarządzenie Nr 538/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 listopada 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 519/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2020-11-20 10:28:57
Joanna Justyna Woźniak 2020-11-17 09:44:25
Joanna Justyna Woźniak 2020-11-17 09:42:48
Zarządzenie Nr 537/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 535/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia drugiego terminu zgłaszania kandydatur i wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2020-11-17 09:40:30
Zarządzenie Nr 536/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 510/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2020-11-17 09:39:46
Zarządzenie Nr 535/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia drugiego terminu zgłaszania kandydatur i wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2020-11-12 14:49:16
Zarządzenie Nr 534/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w drodze spisu z natury na okoliczność zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie. 2020-11-12 14:48:12
Zarządzenie Nr 526/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 listopada 2020 r. W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na ternie miasta Pyrzyce w przedmiocie nadania nazw dwóm terenom zielonym w Pyrzycach. 2020-11-12 11:26:21
Zarządzenie Nr 532/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2020-11-12 09:21:10
Zarządzenie Nr 531/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie czasowego systemu pracy zmianowej, zdalnej oraz naprzemiennej (rotacyjnej) w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2020-11-12 08:03:55
Marta Młynarczyk 2020-11-10 14:25:19
Zarządzenie Nr 530/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia Instrukcji i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-11-10 13:08:50
Zarządzenie nr 529/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-11-10 13:08:29
Zarządzenie Nr 525 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2020-11-03 13:10:48
Zarządzenie Nr 519 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 października 2020 roku w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2020-10-27 14:34:04
Zarządzenie Nr 517/2020 Burmistrza Pyrzyc z dni 23 października 2020 r. w sprawie zmiany w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-10-27 14:32:45
Zarzadzenie Nr 510/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli pracowników w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2020-10-21 09:05:54
Katarzyna Jaszcz 2020-10-21 08:49:02
Zarządzenie Nr 498/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Pyrzyce 2020-10-07 14:16:31
Zarządzenie Nr 500/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy występujących w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach o zagrożenie biologiczne dotyczące wirusa SARS-CoV 2 powodujące chorobę zakaźną Covid-19. 2020-10-07 12:59:18
Zarządzenie Nr 498/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Pyrzyce 2020-10-07 08:27:15
USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 2020-10-05 10:46:45
Zarządzenie Nr 492/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności 2020-10-01 08:45:29
Zarządzenie Nr 484/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. 2020-10-01 08:21:25
Zarządzenie Nr 483/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 r. 2020-10-01 08:20:08
Zarządzenie Nr 473/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2020r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji, dla których organizatorem jest Gmina Pyrzyce oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2020-10-01 07:40:24
Zarządzenie Nr 469/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września 2020 roku 2020-10-01 07:28:18
Zarządzenie Nr 491/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2020-09-30 14:47:44
Kalendarz spotkań Burmistrza od 26.06.2020 r. do 23.09.2020 r. 2020-09-29 07:44:09
Zarządzenia Nr 461/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 358/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia ?Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce? 2020-09-02 13:40:19
Zarządzenie Nr 456/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia sie wirusem SARS-COV-2 (COVID-19) 2020-08-31 09:18:14
Zarządzenie Nr 448/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na okres upałów. 2020-08-12 11:18:13
Zarządzenie Nr 445/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na okres upałów. 2020-08-10 13:02:50
Raport o stanie gminy za rok 2019 - prezentacja 2020-08-07 07:11:53
Zarządzenie Nr 444/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2020-08-04 07:00:53
Zarządzenie Nr 434/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-07-22 13:29:38
Zarządzenie Nr 434/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-07-22 13:28:46
Zarzadzenie Nr 433/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzesku 2020-07-15 07:57:17
Zarządzenie 431/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1339/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oraz wzoru zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestniczenie osoby małoletniej w etapie Głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce zmienionego Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019 roku. 2020-07-10 13:48:55
Zarządzenie 432/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia wzoru wniosku zgłoszenia zadania oraz listy poparcia dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2020-07-10 13:47:44
Zarządzenie Nr 426/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce w 2020 roku 2020-07-07 07:03:12
Zarządzenie Nr 423/2020 Burmistrz Pyrzyc z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 796/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce 2020-07-01 12:38:35
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-07-01 06:55:22
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-06-30 12:58:26
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-06-30 12:43:08
Prezentacja Wybory Prezydeta RP 2020 2020-06-25 12:36:00
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych 2020-06-25 10:43:53
Kalendarz spotkań burmistrza - od 29.05.2020r. - 24.06.2020r. 2020-06-25 10:38:45
Krzysztof Dębski 2020-06-24 12:56:35
Plan szkoleń 2020-06-22 13:38:10
Zarządzenie Nr 414/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1195/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 ltego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2020-06-22 07:20:14
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej 2020-06-18 11:41:43
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korenspondencyjnego 2020-06-18 11:40:36
Postanowienie Marzałka Rzeczypospoltej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczyposopolitej Polskiej 2020-06-18 11:37:56
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korenspondencyjnym 2020-06-18 11:36:17
INformacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korenspodencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień28 czerwc 20220r. 2020-06-18 11:34:20
UCHWAŁA NR 195/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 11:32:30
UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 11:29:50
UCHWAŁA NR 182/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 11:26:56
UCHWAŁA Nr 167/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju 2020-06-18 11:26:00
Zarządzenie nr 412/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce w roku 2020. 2020-06-17 15:12:54
Zarządzenie nr 411/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2020-06-17 15:10:56
Komunikat Urzędnika Wyborczego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 12:41:24
POSTANOWIENIE NR 75/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 09:51:31
Postanowienie Komisarza o utworzeniu odrębnego obwodu 2020-06-15 11:59:11
Informacja o sposobie głosowania_II_tura 2020-06-15 10:56:00
Informacja o sposobie głosowania_I_tura 2020-06-15 10:55:32
Wytyczne obwodowe - czcionka 10.5 - interlinia 1 2020-06-15 10:55:07
UCHWAŁY_wybory_Prezydenta_RP_BROSZURKA-3 2020-06-15 10:54:26
Obwieszczenie_Kandydaci_Prezydent_RP 2020-06-15 10:54:03
kodeks wyborczy - 2020 - wyciąg Prezydent 2020-06-15 10:53:38
Marzena Podzińska 2020-06-15 10:47:47
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2020r. 2020-06-10 14:01:10
Informacja o rozmieszczaniu obwieszczeń 2020-06-10 12:38:12
Informacja Komisarza Wyborszego w Szczecinie II z dnia 10 czerwca 2020 r. o granicach obwodu głosowania 2020-06-10 09:34:54
Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. ZAŁĄCZNIKI 2020-06-09 09:04:07
Państwowa Komisja Wyborcza - wyjaśnienie w sprawie zgłoszenia zamiaru głosowania korenspodencyjnego. 2020-06-08 07:51:32
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-05 13:11:00
Kalendarz spotkań od 22.04.2020 r. - 25.05.2020r. 2020-05-28 13:01:56
Komunikat PKW 2020-05-11 08:49:58
Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-05-11 07:21:32
Komunikat PKW 2020-05-08 07:28:50
Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2020-04-28 13:59:18
Zarządzenie Nr 380/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2020-04-28 13:57:04
ZARZĄDZENIE NR 379/2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24.04.2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. 2020-04-24 14:46:19
Postanowienie Komisarza - powołanie OKW 2020-04-24 07:32:23
Kalendarz spotkań Burmistrza - 27.02.2020 r - 21.04.2020 r. 2020-04-23 07:03:49
Roman Major 2020-04-21 14:11:46
Zarządzenie Nr 375/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1339/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oraz wzoru zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestniczenie osób małoletnich w etapie głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce zmienionego Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019 roku 2020-04-17 13:07:18
Zarządzenie Nr 371/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia wzoru wniosku zgłoszenia zadania oraz listy poparcia dla zadania realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2020-04-17 13:06:52
Zarządzenie Nr 374/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2020-04-17 11:21:35
Zarządzenie Nr 373/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2020-04-17 11:21:02
Postanowienie Komisarza o utworzeniu odrębnego obwodu 2020-04-17 08:41:34
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 2020-04-17 08:06:01
Rafał Arkadiusz Roguszka 2020-04-15 11:36:09
Elżbieta Kępka Słabowska 2020-04-15 11:34:57
Beata Pukalska Wybraniec 2020-04-15 11:34:10
Michał Maduzia 2020-04-15 11:33:14
Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów OKW 2020-04-14 11:19:31
Protokół kontroli ZUS 2020-04-14 07:03:45
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 kwietnia 2020 r. 2020-04-10 07:09:04
Uchwała nr 28/2020 PKW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-31 12:49:09
Informacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2020-03-31 11:50:56
Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-03-31 11:50:14
Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w 2020-03-31 11:26:40
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2020-03-31 11:25:38
Zarządzenie Nr 359A/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2020 r. 2020-03-31 10:11:09
Zarządzenie Nr 358/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia 2020-03-18 10:10:03
Zarządzenie Nr 353/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia kwoty na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020-03-11 11:55:40
Zarządzenie Nr 352/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2020-03-10 07:36:55
Kalendarz wyborczy - Wybory Prezydenta 2020 2020-03-05 08:59:57
Zarządzenie Nr 335/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Solectwa Okunica 2020-02-04 12:36:04
Informacja Burmistrza 20.12.2019r - 22.01.2020r 2020-01-23 07:04:21
Zarządzenie Nr 325/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia: Procedur audytu wewnętrznego, Karty audytu wewnętrznego, oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2020-01-14 11:11:21
Stempień Małgorzata Marlena 2020-01-13 13:36:48
Zarządzenie Nr 318/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 275/2019 ze zmienami Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2020-01-03 12:17:36
Zarządzenie Nr 316/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury 2019-12-30 14:21:20
Zarządzenie Nr 315/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia NR 275/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2019-12-30 14:20:16
Informacja Burmistrza 29.11.2019r - 18.12.2019r 2019-12-18 09:01:20
Usługa z wiązana z: " Wynajem urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach" 2019-12-13 14:47:08
Zarządzenie Nr 301/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. uzależnień i zdrowia 2019-12-13 07:17:06
Usługa związana z " Wynajem sprzętu i oprogramowania służącego do kompleksowej obsługi sesji rady miejskiej w Pyrzycach przez okres 48 miesięcy" 2019-12-11 15:03:58
Informacja Burmistrza 30.10.2019r - 27.11.2019r 2019-12-03 07:29:04
Zarządzenie Nr 286/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2019-11-26 07:36:07
Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 278/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. drogownictwa w Wydziale Planowania, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miesjkiego w Pyrzycach 2019-11-25 15:00:08
Zarządzenie Nr 287/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany komisji powołanej Zarządzeniem 280/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Mlodszego referenta ds. planowania w Wydziale Planowania, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-11-25 14:58:02
Zarządzenie Nr 283/2019 Brumistrza Pyrzyc z dnia 08 litopada 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: 2019-11-08 14:19:36
Informacja Burmistrza 27.09.2019r - 28.10.2019r 2019-11-08 09:17:30
Informacja Burmistrza 28.06.2019r - 25.09.2019r 2019-11-08 09:16:42
Zarządzenie Nr 282/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania zaspołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacjiśrdoków trwałych tj. sprzętu przekazanego w użytkowanie Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 2019-11-08 08:32:32
Zarządzenie Nr 281/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie powołania zaspołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej obejmującej spis z natury składników majątkowych będacych na stanie Pana Jarsoława Łozy 2019-11-08 08:31:25
Informacja Burmistrza 31.05.2019r - 26.06.2019r 2019-11-08 08:28:41
Informacja Burmistrza 27.04.2019r - 29.05.2019r 2019-11-08 07:56:34
Informacja Burmistrza 29.03.2019r - 24.04.2019r 2019-11-08 07:55:52
Informacja Burmistrza 04.03.2019r - 27.03.2019r 2019-11-08 07:54:16
Informacja Burmistrza 23.12.2018r - 30.01.2019r 2019-11-08 07:53:07
Informacja Burmistrza 26.10.2018r - 14.11.2018r 2019-11-08 07:51:16
Informacja Burmistrza 29.09.2018r - 24.10.2018r 2019-11-08 07:50:35
Informacja Burmistrza 04.07.2018r - 26.09.2018r 2019-11-08 07:50:02
Zarządzenie Nr 280/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta-ds. planowania w Wydziale Planowania, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-11-08 07:30:12
Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Planowania, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-11-08 07:29:40
Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta-ds. drogownictwa w Wydziale Planowania, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-11-08 07:29:05
Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego regerenta Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-11-08 07:28:17
Informacja Burmistrza 25.05.2018r - 27.06.2018r 2019-11-08 07:28:02
Informacja Burmistrza 27.04.2018r - 23.05.2018r 2019-11-08 07:26:08
Informacja Burmistrza 31.03.2018r - 25.04.2018r 2019-11-08 07:25:27
Zarządzenie Nr 280/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta-ds. planowania w Wydziale Planowania, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-11-08 07:24:49
Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Planowania, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-11-08 07:24:03
Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta-ds. drogownictwa w Wydziale Planowania, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-11-08 07:22:51
Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego regerenta Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-11-08 07:21:41
Informacja Burmistrza 23.02.2018r - 28.03.2018r 2019-11-08 07:19:48
Informacja Burmistrza 27.01.2018r - 21.02.2018r 2019-11-08 07:18:57
Informacja Burmistrza 29.12.2017r - 24.01.2018r 2019-11-08 07:17:48
Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2019r 2019-11-07 14:50:28
Informacja Burmistrza 01.12.2017r - 27.12.2017r 2019-11-05 14:56:01
Informacja Burmistrza 27.10.2017r - 29.11.2017r 2019-11-05 14:55:22
Informacja Burmistrza 29.09.2017r - 25.10.2017r 2019-11-05 14:54:47
Informacja Burmistrza 30.06.2017r - 27.09.2017r 2019-11-05 14:53:30
Informacja Burmistrza 27.05.2017r - 27.06.2017r 2019-11-05 14:52:54
Informacja Burmistrza 28.04.2017r - 24.05.2017r 2019-11-05 14:52:17
Informacja Burmistrza 31.03.2017r - 25.04.2017r 2019-11-05 14:51:18
Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 2019-11-05 10:50:13
Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-10-31 10:14:30
Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-10-31 10:13:20
Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta-Pełnomocnik ds. Uzależnień i Zdrowia Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-10-25 13:59:17
Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta-Pełnomocnik ds. Uzależnień i Zdrowia Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-10-25 13:56:25
Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 paźdiernika 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-10-25 08:35:04
Informacja o aktuanych składach OKW z dnia 11.10.2019r. 2019-10-11 09:55:29
Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-10-10 13:31:17
Prezentacja SEJM OKW-szkolenie ogólne 2019-10-04 14:03:54
Prezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X 2019-10-04 14:02:56
Kodeks Wyborczy 2019-10-04 14:02:25
Uchwała Nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019r. 2019-10-04 14:01:49
Uchwała NR 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019r. 2019-10-04 14:00:54
Prezentacja SEJM OKW 2019-10-04 13:49:20
Godziny rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-10-04 09:16:10
Komunikat Urzędnika Wyborczego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zwołania drugiego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-10-03 14:04:22
Informacja o składach OKW z funkcjami 2019-10-02 08:24:54
POSTANOWIENIE NR 289/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pyrzyce 2019-09-30 09:43:23
Plan szkoleń 2019-09-24 07:14:38
Komunikat Urzędnika Wyborczego 24 Września 2019-09-24 07:13:43
Informacja o uzupełnieniu składów OKW 2019-09-16 09:39:04
Informacja o zamieszczaniu bezpłatnych obwieszczeń 2019-09-16 08:29:05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 września 2019 roku 2019-09-12 11:14:28
Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych 2019-09-11 07:16:28
Krystyna Rożuk 2019-09-10 13:58:34
Postanowienie NR 249/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obowdu głosowania w Gminie Pyrzyce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-29 13:05:14
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2019-08-28 11:33:16
Zarządzenie Nr 213A/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1339/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2018 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maraca 2019 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oraz wzoru zgody rodziaca/opiekuna prawnego na uczestnistwo osoby małoletniej w etapie głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2019-08-27 11:34:58
Jarosław Łoza 2019-08-27 11:09:04
Obwieszczenie o okręgach wyborczych 2019-08-16 07:19:37