Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

Tag: informacja


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-07 12:36:43
Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-07 12:33:56
Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych, w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-07 12:31:48
Zarządzenie nr 1228/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.09.2023r w sprawie powołania koordynatora gminnego ds informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r 2023-09-07 12:16:00
Informacja Burmistrz Pyrzyc z dnia 5 września 2023r. 2023-09-07 12:14:23
WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach 2023-09-07 12:08:30
Wynki głosowań z LXIII Sesji RM - 31.08.2023 r. 2023-09-04 15:15:12
Postanowienie nr 112/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmian w podziale Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania. 2023-08-29 08:40:22
Postanowienie nr 57/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25.04.2023r w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Pyrzyce do stanu faktycznego 2023-08-29 08:35:53
Postanowienie nr 56/2023 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 25.04.2023r w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2023-08-29 08:33:46
LXIII Sesja - Porządek obrad 31 SIERPNIA 2023 r. 2023-08-28 15:05:51
LXIII Sesja 31 SIERPNIA 2023 r. 2023-08-28 15:04:37
Zawiadomienie o zgromadzeniu 2023-08-23 15:30:32
Aktualizacja planu zamówień 17.08.2023 r. 2023-08-17 13:37:27
Decyzja GKŚiR.6220.3.2023 z 10 sierpnia 2023 roku 2023-08-11 12:51:33
Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren miasta i gminy Pyrzyce ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2023-08-07 15:03:38
decyzja 2023-07-06 14:27:56
Protokół z LIX Sesji RM 30 marca 2023 r.. 2023-07-03 13:39:06
Protokół z LVIII sesji RM - 23 lutego 2023 r. 2023-07-03 13:38:33
Wynki głosowań z LXII Sesji RM - 29.06.2023 r. 2023-06-30 12:58:19
Zawiadomienie o zgromadzeniu 2023-06-30 08:43:14
Kalendarz spotkań Burmistrza 28.04.2023 - 24.05.2023 2023-06-28 14:14:03
LXII Sesja 29 CZERWCA 2023 r. 2023-06-28 14:02:00
POSTANOWIENIE o omyłce pisarskiej nr GKŚiR.6220.2.1.2023 z dnia 28.06.2023r 2023-06-28 07:46:36
decyzja 2023-06-28 06:58:39
DECYZJA nr GKŚiR.6220.2.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. 2023-06-27 15:00:30
Bilans Urzędu Miejskiego w Pyrzycach z załącznikami za rok 2022. 2023-06-22 13:00:07
Bilans z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2022r 2023-06-22 12:58:44
LXII Sesja - Porządek obrad 29 CZERWCA 2023 r. 2023-06-16 14:11:37
LXII Sesja 29 CZERWCA 2023 r. 2023-06-16 14:09:41
Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022 2023-06-07 14:25:06
Informacja o DEBACIE nad Raportem 2023-06-07 13:52:55
Klauzula informacyjna RODO - DEBATA nad raportem o stanie Gminy Pyrzyce_2023 2023-06-07 13:52:16
Klauzula informacyjna RODO - wybór ławników 2023 2023-06-07 07:05:31
Wybory ŁAWNIKÓW do SĄDU na kadencję 2024 - 2027 2023-06-02 11:32:28
RAPORT O STANIE GMINY PYRZYCE za rok 2022 2023-06-01 11:29:57
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 2023 rolnictwo 2023-05-31 14:17:39
Sprawozdanie z realizacji wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi 2023-05-31 12:05:41
Zapytanie dot. uzupełnienia Informacji o aktualnej sytuacji finansowej PPK Sp. z o.o 2023-05-29 08:59:59
Wynki głosowań z LXI Sesji RM - 25.05.2023 r. 2023-05-29 08:58:28
Zapytanie dot. zamontowania ławek i koszy na śmieci na Wczesnośredniowiecznym Grodzisku 2023-05-29 08:56:35
Zapytanie dot. wypłacania nauczycielom szkół i przedszkoli dodatków za trudne warunki pracy 2023-05-29 08:55:34
Zapytanie dot. wybudowania zatoczki dla autobusów 2023-05-29 08:54:50
Zapytanie dot. wartości sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy 2023-05-29 08:53:54
Zapytanie dot. sytuacji mieszkańców narodowości ukraińskiej na terenie gminy Pyrzyce 2023-05-29 08:53:14
Zapytanie dot. przygotowywania na każdą sesję informacji dot. odbytych spotkań przez Z-cę Burmistrza 2023-05-29 08:49:01
Zapytanie dot. dalszego działania oczyszczalni ściekow należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Żabowie 2023-05-29 08:48:23
Odp. na zapytanie dot. udzielenia inf. o ilości zbiorników bezodplywowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Pyrzyce 2023-05-29 08:46:10
Odp. Nr 2 do uzupełnienia zapytania w spr. informacji o znalezieniu szczątków ludzkich przy ul. 2 Marca 2023-05-29 08:44:10
LXI Sesja - Porządek obrad 25 MAJA 2023 r. 2023-05-19 09:33:37
LXI Sesja 25 MAJA 2023 r. 2023-05-19 09:32:02
Informacja o końcowej sprzedaży węgla 2023-05-17 13:37:59
Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren miasta i gminy Pyrzyce ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2023-05-09 11:33:39
Kalendarz spotkań Burmistrza 31.03.2023 ? 26.04.2023 2023-05-09 08:56:42
Wynki głosowań z LX Sesji RM - 27.04 i 08.05.2023 2023-05-09 08:40:42
Wykonanie budżetu Gminy Pyrzyce za I kwartał 2023 roku 2023-05-04 08:27:42
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Pyrzyce za rok 2022 2023-04-28 13:58:28
OpiniA RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia. 2023-04-28 13:20:16
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Pyrzyce w 2022 roku 2023-04-27 11:35:15
LX Sesja - Porządek obrad 27 KWIETNIA 2023 r. 2023-04-20 16:56:53
LX Sesja 27 KWIETNIA 2023 r. 2023-04-20 16:55:41
Wynki głosowań z LIX Sesji RM - 30.03.2023 r. 2023-03-31 10:53:35
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego Gminy Pyrzyce za 2022 roku. 2023-03-30 10:10:35
Kalendarz spotkań Burmistrza 24.02.2023 - 29.03.2023 2023-03-30 10:06:47
LIX - Porządek obrad Sesji RM - 30 MARCA 2023 r. 2023-03-24 09:15:08
LIX Sesja 30 MARCA 2023 r 2023-03-24 09:09:52
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji ws. upamiętnienia rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda Pileckiego. 2023-03-10 07:21:34
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego Gminy Pyrzyce za IV kwartał 2022 roku. 2023-02-28 14:59:19
Aktualizacja planu zamówień 28.02.2023 r. 2023-02-28 13:20:16
Protokół z LIII Sesji RM - 10 października 2022 r.- na wniosek Burmistrza 2023-02-24 11:25:14
Wynki głosowań z LVIII Sesji RM - 23.02.2023 r. 2023-02-24 11:24:31
Kalendarz spotkań Burmistrza 27.01.2023 - 22.02.2023 2023-02-23 09:28:17
Kalendarz spotkań Burmistrza 23.12.2022 - 25.01.2023 2023-02-23 09:27:20
Kalendarz spotkań Burmistrza 25.11.2022 - 21.12.2022 2023-02-23 09:26:15
Kalendarz spotkań Burmistrza 28.10.2022 - 23.11.2022 2023-02-23 09:25:25
Kalendarz spotkań Burmistrza 30.09.2022 - 26.10.2022 2023-02-23 09:24:11
Kalendarz spotkań Burmistrza 24.06.2022 - 28.09.2022 2023-02-23 09:22:57
Kalendarz spotkań Burmistrza 27.05.2022 - 22.06.2022 2023-02-23 09:22:20
LVIII - Porządek obrad Sesji RM - 23 LUTEGO 2023 r. 2023-02-17 06:58:25
LVIII Sesja 23 LUTEGO 2023 r. 2023-02-17 06:56:00
PLAN pracy Komisji na 2023r. 2023-02-07 12:44:14
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2023 rok 2023-02-01 08:53:19
Protokół z L Sesji RM - 23 czerwca 2022 r. 2023-02-01 07:34:06
Wyniki głosowań z LVII Sesji RM - 26.01.2023 r. 2023-02-01 07:30:17
Rejestr decyzji- zezwalających na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2023-01-26 14:54:58
LVII - Porządek obrad Sesji RM - 26 STYCZNIA 2023 r. 2023-01-19 16:34:35
LVII Sesja 26 STYCZNIA 2023 r. 2023-01-19 16:33:06
Plan zamówień publicznych na rok 2022 2023-01-18 12:43:43
Wykaz kart adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pyrzyce 2023-01-12 14:54:09
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH 2023-01-05 10:25:22
INFORMACJA O LASACH 2023-01-05 10:23:07
INFORMACJA O GRUNTACH 2023-01-05 10:21:22
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2023-01-05 10:17:59
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 2023-01-05 10:16:31
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2023-01-05 10:15:21
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2023-01-05 09:28:51
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego 2023-01-03 13:45:47
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach w 2023 r. 2023-01-03 13:31:37
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - PYRZYCKI DOM KULTURY 2022-12-29 12:44:13
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY - Pyrzycka Biblioteka Publiczna 2022-12-29 12:43:27
Wynki głosowań z LVI Sesji RM - 22.12.2022 r 2022-12-22 13:23:38
LVI - Porządek obrad Sesji RM - 22 grudnia 2022 r. 2022-12-09 10:46:46
LVI Sesja 22 GRUDNIA 2022 r. 2022-12-09 10:43:27
Rejestr decyzji- zezwalających na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2022-12-08 12:52:33
Rejestr działalności regulowanej odpady 2022-12-07 09:10:21
Wynki głosowań z LV Sesji RM - 24.11.2022 r. 2022-11-29 09:54:07
Zapytanie dot. wszczętych postęp. w spr. określenia wysokości opłaty w związku z nie segregacją odpadów 2022-11-29 09:52:48
LV - Porządek obrad Sesji RM - 24 listopada 2022 r. 2022-11-18 08:16:49
LV Sesja 24 listopada 2022 r. 2022-11-18 08:14:34
Projektu WPF na lata 2023-2030 2022-11-16 12:46:46
Projektu uchwały budżetowej na 2023 rok 2022-11-16 12:43:39
Aktualizacja planu Zamówień publicznych 16.11.2022 r.. 2022-11-16 10:47:46
Zatwierdzona taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w miejscowości Żabów 2022-11-15 11:26:23
Informacja o podstawowej kwocie dotacji obowiązującej w 2022 roku w Gminie Pyrzyce dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3 przytoczonej ustawy. 2022-11-04 13:55:00
Zatwierdzona taryfa Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Pyrzyce. 2022-10-31 11:05:26
Wynki głosowań z LIV Sesji RM - 27.10.2022 r. 2022-10-31 11:01:22
Aktualizacja Planu zamówień publicznych 27.10.2022 r..pdf 2022-10-27 11:34:55
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego Gminy Pyrzyce za III kwartał 2022 roku. 2022-10-26 07:50:31
Aktualizacja planu zamówień publicznych 25.10.2022 r..pdf 2022-10-25 09:53:39
LIV - Porządek obrad Sesji RM - 27 października 2022 r 2022-10-21 10:02:27
LIV Sesja 27 października 2022 r 2022-10-21 09:59:40
Wynki głosowań z LIII Sesji RM - 10.10.2022 r. 2022-10-11 09:07:01
Porządek obrad LIII Sesji 10 października 2022 r. 2022-10-06 14:08:39
LIII Sesja 10 października 2022 r 2022-10-06 14:07:14
Informacja Burmistrz Pyrzyc o przeprowadzaniu okresowej kontroli źródeł ogrzewania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie 2022-10-05 14:43:12
Wynki głosowań z LII Sesji RM - 29.09.2022 r. 2022-09-30 11:06:18
Aktualizacja Planu Zamówień Publicznych 29.09.2022 r. 2022-09-29 17:19:12
Porządek obrad LII Sesji RM - 29 września 2022 r. 2022-09-23 09:47:10
LII Sesja 29 września 2022 r. 2022-09-23 09:43:40
INFORMACJA BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 września 2022 roku dotycząca wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej nr 50 o pow. 2,3783 ha, położonej w obrębie geodezyjnym nr 0007 miasta Pyrzyce, dla której VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00021937/0. 2022-09-15 12:50:42
Aktualizacja Planu Zamówień publicznych 02.09.2022 r. 2022-09-02 09:19:30
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego Gminy Pyrzyce za I półrocze 2022 roku 2022-08-30 07:56:04
Zapytanie ofertowe - żabów 2022-08-26 15:16:36
Wynki głosowań z LI Sesji RM - 25.08.2022 r. 2022-08-25 09:48:50
Porządek obrad LI Sesji RM - 25 sierpnia 2022 r 2022-08-22 06:50:05
LI Sesja 25 sierpnia 2022 r. 2022-08-19 07:38:16
Odpowiedź na zapytanie w sprawie bramek na stadionie OSiR 2022-08-17 07:46:01
Pismo w spr. sieci kanalizacyjnej w północno - wschodniej części miasta - przekazane do PPK 2022-08-17 07:45:18
Zapytanie w sprawie posadowienia zniczodzielni na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach 2022-08-17 07:43:31
Zapytanie w sprawie bramek na stadionie OSiR 2022-08-17 07:42:56
Zapytanie w sprawie sieci kanalizacyjnej w północno-wschodniej części miasta 2022-08-17 07:42:12
Komunikat Burmistrza Pyrzyc 2022-08-17 07:11:26
Postępowanie: EKSiZ.2710.01.2022 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprawiających dostępność SPzOI w Pyrzycach oraz SP w Żabowie w ramach zadania : "Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Żabowie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych i technicznych " w ramach projektu Dostępna szkoła-Pyrzyckie Szkoły bez barier 2022-08-16 07:56:12
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego Gminy Pyrzyce za II kwartał 2022 roku. 2022-08-03 14:36:43
roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 2022-07-29 13:33:14
roczna analiza staniu gospodarki odpadami za 2020 2022-07-29 13:32:40
roczna analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 2022-07-29 13:31:40
Zawiadomienie 2022-07-13 14:44:21
Aktualizacja Planu Zamówień 2022-07-12 14:08:46
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lipca 2022 roku dotycząca wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 2 o pow. 58,26 m2, położonego w Mielęcinie przy ul. Głównej nr 33, wraz z udziałem 245/1000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 126 o pow. 0,1223 ha obręb Mielęcin dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg 2022-07-08 12:29:23
INFORMACJA BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 lipca 2022 roku dotycząca wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 320/3 o pow. 0,0301 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0009 miasta Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SZ2T/00032439/9 2022-07-08 12:26:46
Informacja o zamiarze likwidacji filii bibliotecznej Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Mielęcinie 2022-07-05 12:35:52
Informacja o podstawowej kwocie dotacji obowiązującej w 2022 roku w Gminie Pyrzyce dla niepublicznych przedszkoli, zgodnie zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 1 oraz art. 17 ust. 3 przytoczonej ustawy. 2022-07-05 12:35:23
Wynki głosowań z L Sesja - 23.06.2022 r. 2022-06-27 08:15:16
Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 2022-06-22 12:00:18
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2022 roku dotycząca wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 40/9 o pow. 0,1765 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2022-06-22 10:42:49
Porządek obrad L Sesji RM - 23 czerwca 2022 r. 2022-06-15 07:54:37
L Sesja 23 czerwca 2022 r. 2022-06-15 07:52:59
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY 2022-06-08 09:02:21
WNIOSEK O ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE 2022-06-08 09:01:40
WNIOSEK O ZEZWOLENIE STAŁE 2022-06-08 09:00:56
ZGŁOSZENIE ZAPRZESTANIA SPRZEDAŻY 2022-06-08 09:00:13
ZGŁOSZENIE ZMIAN W ZEZWOLENIU 2022-06-08 08:59:31
ZGODA ORGANIZATORA IMPREZY. 2022-06-08 08:58:46
PEŁNOMOCNICTWO ALKOHOL 2022-06-08 08:57:56
Wyniki głosowań z XLIX Sesja - 26.05.2022 r. 2022-06-07 08:27:56
Kalendarz spotkań Burmistrza 29.04.2022 r. - 25.05.2022 r. 2022-06-07 08:11:48
Raport o Stanie Gminy Pyrzyce 2021 2022-06-06 10:31:21
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego Gminy Pyrzyce za I kwartał 2022 roku 2022-05-25 11:15:19
Porządek obrad XLIX Sesji na dzień 26.05.2022 r. 2022-05-25 10:58:20
Sprawozdanie RB-Z Gminy Pyrzyce za I kwartał 2022r 2022-05-16 13:05:06
Taryfy Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Pyrzyce 2022-05-16 13:02:55
Odpowiedź na interpelacje radnego. 2022-05-13 15:23:47
Plan zamówień publicznych - zaktualizowany 2022-05-06 15:57:46
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 2022-05-05 07:06:15
Wykonanie budżetu Gminy Pyrzyce za I kwartał 2022 2022-05-02 10:58:03
Wynki głosowań z XLVIII Sesja - 28.04.2022 r. 2022-05-02 10:33:49
Kalendarz spotkań Burmistrza 01.04.2022 r. - 27.04.2022 r 2022-05-02 10:13:15
Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami w Gminie Pyrzyce za rok 2021. 2022-05-02 07:08:50
Porządek obrad XLVIII Sesji RM - 28.04.2022 r. 2022-04-28 07:25:04
XLVIII Sesja 28 kwietnia 2022 rok 2022-04-28 07:19:00
Ogłoszenie - praca na zastępstwo. 2022-04-25 12:47:53
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 490/1 obr. 10 m. Pyrzyce 2022-04-15 07:48:22
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2022-04-14 12:20:24
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 208 obr. 8 m. Pyrzyce 2022-04-14 08:32:01
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 205)1 obr. 8 m. Pyrzyce 2022-04-14 08:31:04
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 209 obr. 8 m. Pyrzyce 2022-04-14 08:30:00
Plan zamówień - zaktualizowany 2022-04-11 08:12:24
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DNIA 06 KWIETNIA ROKU O GODZINIE 9:00 2022-04-06 09:39:09
XXXVI Sesja RM - 29 kwietnia 2021 r. 2022-04-05 08:37:35
Wyniki głosowania z XLVII Sesji RM - 31.03.2022 r 2022-04-04 09:42:28
Porządek obrad XLVII Sesji RM - 31.03.2022 r. 2022-03-30 20:58:49
Decyzja OLAM z dnia 09.03.2022 2022-03-11 11:03:53
Wyniki głosowania z XLVI Sesji RM - 24.02.2022 r 2022-02-25 14:02:58
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie wyników ogłoszonego przez Burmistrza Pyrzyc w dniu 18 stycznia 2022 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. 2022-02-24 07:00:24
Porządek obrad XLVI Sesji RM - 24 luty 2022 r. 2022-02-18 09:08:09
Zawiadomienie o zgromadzeniu 2022-02-10 13:16:05
Harmonogram posiedzeń na 2022 rok 2022-02-10 10:40:40
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022 -2026 2022-02-10 10:36:35
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2022 rok 2022-02-05 08:22:27
PLAN pracy Komisji na 2022r. 2022-02-05 08:21:33
Zestawienie-faktur załącznik do wniosku 2022-02-03 12:59:39
OŚWIADCZENIE o wykorzystaniu paliwa do celów rolniczych 2022-02-03 12:58:40
Oświadczenie o dzierżawach użytków rolnych. 2022-02-03 12:58:09
Oświadczenie dla firm o nie utraceniu kapitału 2022-02-03 12:57:40
wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2022-02-03 12:56:55
Wyniki głosowania z XLV Sesji RM - 27.01.2022 r 2022-01-28 15:15:28
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-27 12:26:22
Kalendarz spotkań Burmistrza od 27.12.2021 r. do 26.01.2022 r. 2022-01-26 14:53:28
Porządek obrad XLV Sesji RM - 27 stycznia 2022 r. 2022-01-24 10:15:32
Protokół kontroli NIK 2022-01-24 09:31:51
XLV Sesja 27 styczeń 2022 rok 2022-01-21 13:25:15
INFORMACJA BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 stycznia 2022 roku dotycząca wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 69,53 m2, położonego w Okunicy nr 41 wraz z udziałem 6953/48083 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, stanowiącego działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 188/19 o pow. 0,0549 ha obręb 0010 Okunica, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w 2022-01-20 14:17:25
Plan zamówień publicznych na rok 2022 2022-01-20 08:58:09
podanie do publicznej wiadomości 2022-01-14 15:20:08
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. 2022-01-05 15:20:24
Wyniki głosowania z XLIV Sesji RM - 23.12.2021 r 2021-12-23 14:50:45
Kalendarz spotkań Burmistrza od 26.11.2021 r. do 22.12.2021 r. 2021-12-22 14:34:48
Podanie do publicznej wiadomości 2021-12-13 14:33:16
Podanie do publicznej wiadomości 2021-12-13 14:13:01
XLIV Sesja 23 grudnia 2021 rok 2021-12-10 08:05:23
Porządek obrad XLIV Sesji RM - 23 grudnia 2021 r. 2021-12-10 08:03:53
Informacja Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 grudnia 2021 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81/6 o pow. 0,0503 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta 0012 Pyrzyce 2021-12-08 11:14:55
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2021-12-06 07:42:05
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2021-12-06 07:41:18
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2021-12-06 07:40:34
INFORMACJA O GRUNTACH 2021-12-06 07:39:33
INFORMACJA O LASACH 2021-12-06 07:38:46
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH 2021-12-06 07:38:15
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 2021-12-06 07:37:48
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego przetargu ustnego ograniczonego, który odbędzie się dnia 01 grudnia 2021 roku o godzinie 10:00 2021-12-01 13:10:43
Kalendarz spotkań Burmistrza 29.10.2021 r. - 24.11.2021 r. 2021-11-26 10:23:10
Wyniki głosowania z XLIII Sesji RM - 25.11.2021 r 2021-11-26 10:17:12
OGŁOSZENIE 2021-11-25 07:06:08
Projekt budżetu na 2022 r. 2021-11-24 08:47:32
XLIII Porządek obrad Sesji RM - 25 listopada 2021 r. 2021-11-19 12:40:17
XLIII Sesja 25 listopada 2021 rok 2021-11-19 07:47:51
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji 2021-11-16 07:49:53
Zawiadomienie o zgromadzeniu 2021-11-09 13:04:25
XXXV Sesja RM 06 kwietnia 2021 r.- na wniosek Burmistrza 2021-11-02 07:14:16
Wyniki głosowania z XLII Sesji RM - 28.10.2021 r 2021-11-02 07:12:58
Kalendarz spotkań Burmistrza od 01.10.2021r. do 27.10.2021 r. 2021-10-28 11:44:11
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego za III kwartał 2021 r 2021-10-27 10:09:04
XLII Sesja 28 października 2021 rok 2021-10-22 07:22:38
PORZĄDEK obrad XLII Sesji RM - 28.10.2021r. 2021-10-22 07:21:00
podanie do publicznej wiadomości Żabów 2021-10-18 13:23:30
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Żabów 2021-10-18 13:22:37
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021r 2021-10-14 12:38:34
Podanie do publicznej wiadomości 2021-10-06 12:34:19
XXXIV Sesja - 25 marca 2021 r. 2021-10-06 12:30:19
XXXII Sesja - 28 stycznia 2021 r. 2021-10-06 12:30:00
Zawiadomienie 2021-10-05 11:38:11
Zawiadomienie 2021-10-05 11:37:15
Wyniki głosowania z XLI Sesji RM - 30.09.2021 r 2021-10-05 08:39:12
Kalendarz Burmistrza od 28.06 - 29.09.2021 r. 2021-10-01 11:03:15
podanie do publicznej wiadomości. 2021-10-01 11:02:14
Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren miasta i gminy Pyrzyce ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2021-09-24 09:53:23
Załączniki do Uchwały nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2021-09-24 08:46:08
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 2021-09-24 08:36:01
XLI Sesja 30 września 2021 rok 2021-09-24 07:55:29
XLI Porządek obrad Sesji RM - 30.09.2021 r. 2021-09-24 07:54:04
POSTANOWIENIE NR 51/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 23 września 2021 r. zmieniające postanowienie w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej w Pyrzycach 2021-09-24 07:49:50
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2021 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81/2 o pow. 0,0411 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta 0012 Pyrzyce 2021-09-23 16:05:54
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2021 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81/3 o pow. 0,0953 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta 0012 Pyrzyce 2021-09-23 16:05:17
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2021 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81/4 o pow. 0,2322 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta 0012 Pyrzyce 2021-09-23 16:04:00
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2021 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81/5 o pow. 0,3469 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta 0012 Pyrzyce 2021-09-23 16:03:10
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2021 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 81/6 o pow. 0,0503 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta 0012 Pyrzyce 2021-09-23 16:02:14
Obrady Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach - VIII kadencja 2018-2023 2021-09-22 09:51:20
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego ustnego przetargu ograniczonego z dnia 16.09.2021 r. działka nr 81)5 obr. 12 Pyrzyce 2021-09-15 10:16:39
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego ustnego przetargu ograniczonego z dnia 16.09.2021 r. działka nr 81)4 obr. 12 Pyrzyce 2021-09-15 10:16:01
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego ustnego przetargu ograniczonego z dnia 16.09.2021 r. działka nr 81)3 obr. 12 Pyrzyce 2021-09-15 10:15:19
Lista osób zakwalifikowanych do pierwszego ustnego przetargu ogrniczonego z dnia 16.09.2021 r. 2021-09-15 10:14:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Bielice 2021-09-10 08:08:55
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2021-09-10 08:08:10
PLAN pracy Komisji na 2021r. 2021-09-08 13:38:20
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w gminie Pyrzyce - informacja o godzinach pracy 2021-09-08 07:57:28
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w gminie Pyrzyce - skład 2021-09-08 07:56:55
POSTANOWIENIE NR 45/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 2 września 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Pyrzyce oraz w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia tej komisji 2021-09-02 12:08:33
PROTOKÓŁ z losowania składu obwodowej komisji wyborczej 2021-09-02 09:20:52
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 30 sierpnia 2021 r. o losowaniu składu osobowego obwodowej komisji wyborczej 2021-08-30 13:20:24
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 27 sierpnia 2021 r. 2021-08-30 11:01:37
Podanie do publicznej wiadomości 2021-08-26 14:16:19
Harmonogram prac Gminnej Komisji Wyborczej 2021-08-18 16:15:39
POSTANOWIENIE NR 42/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 13:48:32
POSTANOWIENIE NR 41/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach 2021-08-18 13:48:02
POSTANOWIENIE NR 42/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 07:23:59
POSTANOWIENIE NR 41/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach 2021-08-18 07:22:40
postanowienie o omyłce pisarskiej 2021-08-12 12:05:55
Wyniki głosowań z XL Sesji - 06.08.2021 r.. 2021-08-10 09:59:32
podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzjiart. 85 2021-08-09 09:09:32
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2021-08-05 08:11:32
Informacja o miejscach przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń i plakatów 2021-08-05 08:10:33
XL PORZĄDEK obrad 6 siepnia 2021 rok 2021-08-04 08:30:01
XL Sesja 6 sierpnia 2021 rok 2021-08-04 08:28:45
Wykonanie budżetu i finansowanie deficytu budżetowego za II kwartał 2021 r 2021-08-02 11:02:38
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za II kwartał 2021r. 2021-07-20 12:32:56
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za I kwartał 2021r. 2021-07-20 12:32:25
Postanowienie Nr 24/2021 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach 2021-07-13 11:22:28
WNIOSEK KARTA DUŻEJ RODZINY 2021-07-12 11:22:00
REJESTR DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 2021-07-12 11:20:27
Wyniki głosowania z XXXIX Sesji RM - 09.07.2021 r. 2021-07-09 13:11:16
XXXIX PORZĄDEK obrad 9 lipca 2021 rok 2021-07-08 16:04:18
XXXIX Sesja 9 lipca 2021 rok 2021-07-08 16:03:21
Decyzja OLAM 2021-07-05 11:42:03
Decyzja WCTRON 2021-07-05 11:41:36
UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PYRZYCE 2021-07-05 11:03:34
Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren miasta i gminy Pyrzyce ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2021-07-05 10:59:49
Wyniki głosowania z XXXVIII Sesji RM - 24.06.2021 r 2021-06-25 13:50:54
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025 2021-06-24 10:30:41
Kalendarz spotkań od 27.05.2021r.- 23.06.2021 r. 2021-06-24 10:12:35
Podanie do publicznej informacji o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach 2021-06-17 12:53:32
Podanie do publicznej wiadomości 2021-06-17 12:48:53
XXXVIII PORZĄDEK obrad 24 czerwca 2021 r 2021-06-10 14:38:47
XXXVIII Sesja 24 czerwca 2021 rok 2021-06-10 14:37:20
WNIOSEK o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce 2021-06-08 10:07:00
WNIOSEK o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce 2021-06-08 10:06:10
Karta Procedur 2021-06-08 10:05:15
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2021-06-08 10:02:30
Karta Procedur 2021-06-08 10:01:26
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2021-06-08 09:52:34
WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 2021-06-08 09:50:43
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWETARYZACJI 2021-06-08 08:41:40
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 2021-06-08 08:36:23
BIURO PRAWNE 2021-06-08 08:35:47
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PODATKU VAT 2021-06-08 08:33:53
KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI 2021-06-08 08:32:16
STRAŻ MIEJSKA 2021-06-08 08:30:55
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ SRODOWISKA I ROLNICTWA 2021-06-08 08:29:37
WYDZIAŁ PLANOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 2021-06-08 08:25:01
WYDZIAŁ INWESTYCJI I NFRASTRUKTURY DROGOWEJ 2021-06-08 08:23:54
Raport o stanie Gminy Pyrzyce za rok 2020 2021-06-02 07:04:03
Informacjia o Raporcie i debacie 2021-06-02 07:03:05
Aktualizacjia planu zamówień publicznych na rok 2021 2021-05-31 13:19:14
Interpelacja dot rozbudowy sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym 2021-05-28 11:10:26
Wyniki głosowania z XXXVII Sesji RM - 27.05.2021 r. 2021-05-28 09:21:48
Kalendarz spotkań Burmistrza od 30.04.-26.05.2021r. 2021-05-27 09:33:08
XXXVII PORZĄDEK obrad 27 Maja 2021 r 2021-05-20 14:56:11
XXXVII Sesja 27 Maja 2021 rok 2021-05-20 14:52:16
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za I kwartał 2021r. 2021-05-19 07:57:58
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za III kwartał 2020r. 2021-05-18 14:51:10
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za II kwartał 2020r. 2021-05-18 14:50:43
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2020r. 2021-05-18 14:34:36
Wyniki głosowania z XXXVI Sesji RM - 29.04.2021 r. 2021-04-30 09:31:35
Kalendarz spotkań od 26 marca do 28 kwietnia 2021 r. 2021-04-30 09:30:47
XXXVI Sejsja 29 kwietnia 2021 rok 2021-04-22 17:35:28
XXXVI PORZĄDEK obrad 29 kwietnia 2021 r 2021-04-22 17:34:25
Wykonanie budżetu za 2020 2021-04-19 10:41:08
Informacja o podstawowej kwocie dotacji na 2021 rok oraz o statystycznej liczbie uczniów w Gminie Pyrzyce 2021-04-13 12:45:21
ANKIETA Dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania wybudowanych przez Krajowy Zasób Nieruchomości w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej . 2021-04-13 11:07:14
ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-04-13 09:21:47
Wyniki głosowania z XXXV Sesji RM - 06.04.2021 r 2021-04-08 08:28:33
XXXV Sejsja 6 kwietnia 2021 rok 2021-04-01 07:22:09
XXXV PORZĄDEK obrad 6 kwietnia 2021 r 2021-04-01 07:21:17
Wyniki głosowania z XXXIV Sesji RM - 25.03.2021 r. 2021-03-30 07:45:55
Kalendarz spotkań 26.02.2021 - 25.03.2021 r. 2021-03-24 13:48:31
XXXIV PORZĄDEK obrad 25 marca 2021 r 2021-03-18 14:38:36
RODO 2021-03-12 14:02:22
Wniosek 2021-03-12 14:01:02
Wyniki głosowania z XXXIII Sesji RM - 25.02.2021 r 2021-02-26 12:36:23
Kalendarz Spotkań Burmistrza - od 29.01. 2021 r. - 24.02.2021 r. 2021-02-25 11:14:22
XXXIII PORZĄDEK obrad 25 luty 2021 r 2021-02-18 13:20:17
Sprawozdanie z konsultacji społecznych - diagnoza strategiczna 2021-02-08 11:09:16
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-02-02 12:51:04
Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach na 2021 r. 2021-02-02 07:58:16
Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego 2021-02-02 07:55:48
Harmonogram kontroli na 2021 rok w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pyrzyce 2021-02-02 07:53:58
Wyniki głosowania z XXXII Sesji RM - 28.01.2021 r 2021-01-29 15:52:57
Formularz zgłoszeniowy 2021-01-28 12:23:27
Oświadczenie o niekaralności 2021-01-28 12:22:51
Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów NSP 2021 2021-01-28 12:22:21
Kalendarz spotkań Burmistrza od 22.12.2020 r. do 27.01.2021 r 2021-01-28 08:33:31
Regulamin organizacyjny GKRPA 2021-01-27 07:37:05
Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji pt.: ?Zagospodarowanie terenu działki 148/2 obręb 8miasta Pyrzyce poprzez budowę fontanny?. 2021-01-26 14:31:43
Plan zamówień publicznych na rok 2021 2021-01-26 14:28:00
Program opieki nad zwierzętami 2021 2021-01-26 08:14:12
XXXII PORZĄDEK obrad 28 stycznia 2021 r 2021-01-22 18:45:47
Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2021 roku 2021-01-08 15:18:52
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021-01-08 10:08:30
XXVI Sesja RM - nadzw - 31 sierpnia 2020 r. 2021-01-08 09:06:26
XXV Sesja - 31 lipca 2020 r. 2021-01-08 09:05:38
XXIV Sesja RM - 25 czerwca 2020 r. 2021-01-08 09:04:53
XXIII Sesja RM - 28 maja 2020r. 2021-01-08 09:04:03
Odp na zapytanie w sprawie kosztów przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego. 2021-01-08 07:14:56
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.12.2020r 2021-01-04 07:07:51
Usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnych, dla zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach ? w trybie zaprojektuj i wybuduj 2020-12-28 12:17:46
Zapytanie w spr. kosztów przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego. 2020-12-22 11:07:52
Wyniki głosowania z XXXI sesji RM - 21.12.2020 r. 2020-12-22 11:05:25
Usługa: "Wynajem na okres 12 miesięcy 3 urządzeń wielofunkcyjnych A3 kolor, wynajem 1 urządzenia wielofunkcyjnego A4 kolor, wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono, Ponadto możliwość wynajmu do 11 drukarek biurowych." 2020-12-21 08:59:21
Kalendarz spotkań od 07.12 - 18.12.2020 r. 2020-12-18 13:58:08
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna 2020-12-14 14:21:01
XXXI Sesja 21 grudnia 2020 r 2020-12-08 07:19:40
Wyniki głosowania z XXX sesji RM - 04.12.2020 r. 2020-12-07 13:16:42
Kalendarz spotkań Burmistrza w dniach 30.10.2020 r. - 03.12.2020 r. 2020-12-03 10:47:23
Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego 2020-12-02 10:22:08
Projekt budżetu na 2021 r. 2020-12-02 07:07:10
Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2020r 2020-12-01 14:57:57
XXX PORZĄDEK obrad 04 grudnia2020 r 2020-11-30 11:12:51
XXX Sesja 04 grudnia 2020 r 2020-11-30 10:59:35
Zapytanie ofertowe "Usługa w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób tj. przewóz uczestników na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odwiezienie ze Środowiskowego Domu Samopomocy do miejsca zamieszkania w 2021 roku" 2020-11-30 08:25:36
Wyniki głosowania z XXIX sesji RM - 12.11.2020 r 2020-11-13 10:40:33
Konsultacje - klauzula informacyjna 2020-11-12 11:29:21
Formularz - głosowanie 2020-11-12 11:27:15
XXIX Sesja 12 listopada 2020 r 2020-11-06 14:08:01
Zapytanie ofertowe " Zakup wraz z montażem na boisku sportowym w miejscowości Krzemlin ( Gmina Pyrzyce ) Parku Street Workout. 2020-11-02 08:21:12
Zapytanie ofertowe: " "Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce w 2020 roku" Zadanie to jest dofinansowane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 2020-11-02 08:15:32
wyniki głosowania z XXVIII sesji RM - 29.10.2020 r 2020-11-02 08:10:58
XXVIII PORZĄDEK obrad 29 październik 2020 r. 2020-10-29 13:27:06
XXVIII Sesja 29 październik 2020 r 2020-10-29 13:24:16
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2020 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/13 o pow. 0,1010 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta 0010 Pyrzyce 2020-10-21 08:36:49
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2020 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/5 o pow. 0,1011 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta 0010 Pyrzyce 2020-10-21 08:34:30
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 października 2020 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/4 o pow. 0,1010 ha położonej w obrębie geodezyjnym miasta 0010 Pyrzyce 2020-10-21 08:30:55
Nasza gmina mistrzem samospisu 2020-10-21 07:20:24
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 października 2020 roku o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 693,53 m2 położonego w Okunicy nr 41, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce wraz z udziałem 6953/48083 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu. 2020-10-15 13:22:11
USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 2020-10-05 10:46:45
Informacja Gminnego Biura Spisowego 2020-10-01 14:38:49
wyniki głosowania z sesji - 24.09.2020 r 2020-09-29 07:46:17
STATUT Gminy Pyrzyce 2020-09-29 07:45:11
Kalendarz spotkań Burmistrza od 26.06.2020 r. do 23.09.2020 r. 2020-09-29 07:44:09
OBWIESZCZENIE NR NiŚ /2/2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 września 2020 roku w sprawie planu polowań zbiorowych 2020-09-28 08:00:31
Informacja na temat PSR 2020 2020-09-23 09:12:19
XXVII PORZĄDEK obrad 24 wrzesień 2020 r. 2020-09-22 07:34:27
XXVII Sesja 24 wrzesień 2020 r 2020-09-22 07:27:57
Zapytanie ofertowe na Zakup kostku polbrukowej, obrzeży chodnikowych, ławek parkowych, pgrodowych wraz z usługą montażu. 2020-09-22 07:07:49
Odpowiedź od Woj. Konserwatora Zabytków w spr. Wczesnośredniowiecznego Grodziska (2) 2020-09-17 07:10:51
Odpowiedż na zapytanie dot. braku skutecznych działań w sprawie naprawy lamp przy kościele ul. Staromiejska 2020-09-17 07:09:47
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 2020-09-10 11:28:20
Zapytanie ofertowe 2020-09-09 13:00:00
zapytanie ofertowe Krzemlin 2020-09-07 11:58:05
WPF -WYK. za I półrocze 2020 +, WPF Wyk. przedsiewzięcia na I półrocze 2020 2020-09-03 12:23:55
Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 2020-09-03 12:21:25
Co potrzebne do spisu 2020-09-03 07:03:19
Wyniki głosowań z XXVI sesji RM - 31.08.2020 r. 2020-08-31 12:34:30
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 2020-08-27 13:51:26
XXVI Sesja 31 sierpnia 2020 r. 2020-08-27 07:10:01
XXVI PORZĄDEK obrad 31 sierpnia 2020 r. 2020-08-27 07:08:52
PSR2020-Pytania i odpowiedzi 2020-08-07 08:32:13
Informacja na temat PSR 2020 2020-08-07 08:31:48
Plakat PSR 2020 2020-08-07 08:31:27
Raport o stanie gminy za rok 2019 - prezentacja 2020-08-07 07:11:53
Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach 2020-08-04 14:34:57
Zestawienie faktur 2020-08-03 12:01:03
Edytowalny wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2020-08-03 11:57:45
Wyniki głosowania z XXV sesji R M - 31.07.2020 2020-07-31 10:08:34
XXV PORZĄDEK obrad 31 lipca 2020 r. 2020-07-28 09:58:21
XXV Sesja 31 lipca 2020 r. 2020-07-27 14:14:24
Zawiadomienie o zgromadzeniu 2020-07-27 09:26:59
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2020 roku o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 693,53 m2 położonego w Okunicy nr 41, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce wraz z udziałem 6953/48083 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu 2020-07-16 12:06:38
Wyniki głosowania z XXIV sesji R M - 25.06.2020 2020-07-01 07:32:13
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 103 i 110 obręb Pyrzyce 3 oraz na działce nr 414 obręb Pyrzyce 10, na powierzchni około 6,2 ha 2020-06-26 12:15:13
Prezentacja Wybory Prezydeta RP 2020 2020-06-25 12:36:00
Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych 2020-06-25 10:43:53
Kalendarz spotkań burmistrza - od 29.05.2020r. - 24.06.2020r. 2020-06-25 10:38:45
Plan szkoleń 2020-06-22 13:38:10
Ustawa, oświadczenia, plakaty, procedura 2020-06-19 15:22:20
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej 2020-06-18 11:41:43
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korenspondencyjnego 2020-06-18 11:40:36
Postanowienie Marzałka Rzeczypospoltej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczyposopolitej Polskiej 2020-06-18 11:37:56
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korenspondencyjnym 2020-06-18 11:36:17
INformacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korenspodencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień28 czerwc 20220r. 2020-06-18 11:34:20
Zawiadomienie stron o zebranych dokumnetach i materiałach przed wydaniem decyzji 2020-06-17 15:05:35
POSTANOWIENIE NR 75/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 09:51:31
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r. 2020-06-15 14:04:30
Postanowienie Komisarza o utworzeniu odrębnego obwodu 2020-06-15 11:59:11
Informacja o sposobie głosowania_II_tura 2020-06-15 10:56:00
Informacja o sposobie głosowania_I_tura 2020-06-15 10:55:32
Wytyczne obwodowe - czcionka 10.5 - interlinia 1 2020-06-15 10:55:07
UCHWAŁY_wybory_Prezydenta_RP_BROSZURKA-3 2020-06-15 10:54:26
Obwieszczenie_Kandydaci_Prezydent_RP 2020-06-15 10:54:03
kodeks wyborczy - 2020 - wyciąg Prezydent 2020-06-15 10:53:38
XXIV PORZĄDEK obrad 25 czerwca 2020 r. 2020-06-15 10:05:00
Informacja o rozmieszczaniu obwieszczeń 2020-06-10 12:38:12
Informacja Komisarza Wyborszego w Szczecinie II z dnia 10 czerwca 2020 r. o granicach obwodu głosowania 2020-06-10 09:34:54
Informacja o publikacji Raportu 2020-06-09 11:30:34
Państwowa Komisja Wyborcza - wyjaśnienie w sprawie zgłoszenia zamiaru głosowania korenspodencyjnego. 2020-06-08 07:51:32
Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-05 13:11:00
Kalendarz spotkań od 22.04.2020 r. - 25.05.2020r. 2020-05-28 13:01:56
Informacja dotycząca realizacji zadań w związku z koronawirusem z dn. 26.05.2020r. 2020-05-28 13:01:34
159-XXII-23.04.2020 r. - Zał. do uchwały w spr zwolnienia zz podatku od nieruchomości (COVID-19) 2020-05-15 07:56:32
158-XXII-23.04.2020 r. - Zał. do uchwały w spr przedłużenia terminu płatności 2020-05-15 07:56:10
Postanowienie Komisarza - powołanie OKW 2020-04-24 07:32:23
Kalendarz spotkań Burmistrza - 27.02.2020 r - 21.04.2020 r. 2020-04-23 07:03:49
Postanowienie Komisarza o utworzeniu odrębnego obwodu 2020-04-17 08:41:34
Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów OKW 2020-04-14 11:19:31
Informacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2020-03-31 11:50:56
Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-03-31 11:50:14
XXI Sesja 16 marca 2020 r. 2020-03-12 09:26:07
XXI PORZĄDEK obrad 16 marca 2020 r. 2020-03-12 09:17:23
Kalendarz wyborczy - Wybory Prezydenta 2020 2020-03-05 08:59:57
Komunikat Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wyników ogłoszonego przez Burmistrza Pyrzyc w dniu 28 stycznia 2020 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-03-03 11:24:55
Wyniki głosowania z XX sesji RM - 27.02 2020r 2020-02-28 11:56:13
Informacja o działaniach podejmowaych w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2020-02-18 14:20:17
Informacja Burmistrza 20.12.2019r - 22.01.2020r 2020-01-23 07:04:21
XIX PORZĄDEK obrad 23 Stycznia 2020 R 2020-01-17 07:08:42
XIX Sesja 23 styczeń 2020 r. 2020-01-17 07:06:38
Wyniki głosowań z XVIII Sesji RM 19.12.2019r 2019-12-30 11:26:41
Informacja Burmistrza 29.11.2019r - 18.12.2019r 2019-12-18 09:01:20
Informacja z dnia 17 grudnia 2019 r. Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników na kadencję lat 2020 ? 2023 na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie 2019-12-18 07:12:09
Usługa z wiązana z: " Wynajem urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach" 2019-12-13 14:47:08
Usługa związana z " Wynajem sprzętu i oprogramowania służącego do kompleksowej obsługi sesji rady miejskiej w Pyrzycach przez okres 48 miesięcy" 2019-12-11 15:03:58
XVIII Sesja 19 grudnia 2019 r. 2019-12-10 07:41:06
XVIII PORZĄDEK obrad 19 GRUDNIA 2019 R 2019-12-06 09:25:05
Projekt Budżetu na 2020 r. 2019-12-03 12:12:53
Wyniki głosowań z XVII Sesji RM 28.11.2019r 2019-12-03 11:52:08
Informacja Burmistrza 30.10.2019r - 27.11.2019r 2019-12-03 07:29:04
XVII PORZĄDEK obrad sesji -28.11.2019r. 2019-11-22 07:03:49
e-dowód 2019-11-18 10:26:14
Informacja Burmistrza 27.09.2019r - 28.10.2019r 2019-11-08 09:17:30
Informacja Burmistrza 28.06.2019r - 25.09.2019r 2019-11-08 09:16:42
Informacja Burmistrza 31.05.2019r - 26.06.2019r 2019-11-08 08:28:41
Informacja Burmistrza 27.04.2019r - 29.05.2019r 2019-11-08 07:56:34
Informacja Burmistrza 29.03.2019r - 24.04.2019r 2019-11-08 07:55:52
Informacja Burmistrza 04.03.2019r - 27.03.2019r 2019-11-08 07:54:16
Informacja Burmistrza 23.12.2018r - 30.01.2019r 2019-11-08 07:53:07
Informacja Burmistrza 26.10.2018r - 14.11.2018r 2019-11-08 07:51:16
Informacja Burmistrza 29.09.2018r - 24.10.2018r 2019-11-08 07:50:35
Informacja Burmistrza 04.07.2018r - 26.09.2018r 2019-11-08 07:50:02
Informacja Burmistrza 25.05.2018r - 27.06.2018r 2019-11-08 07:28:02
Informacja Burmistrza 27.04.2018r - 23.05.2018r 2019-11-08 07:26:08
Informacja Burmistrza 31.03.2018r - 25.04.2018r 2019-11-08 07:25:27
Informacja Burmistrza 23.02.2018r - 28.03.2018r 2019-11-08 07:19:48
Informacja Burmistrza 27.01.2018r - 21.02.2018r 2019-11-08 07:18:57
Informacja Burmistrza 29.12.2017r - 24.01.2018r 2019-11-08 07:17:48
Informacja Burmistrza 01.12.2017r - 27.12.2017r 2019-11-05 14:56:01
Informacja Burmistrza 27.10.2017r - 29.11.2017r 2019-11-05 14:55:22
Informacja Burmistrza 29.09.2017r - 25.10.2017r 2019-11-05 14:54:47
Informacja Burmistrza 30.06.2017r - 27.09.2017r 2019-11-05 14:53:30
Informacja Burmistrza 27.05.2017r - 27.06.2017r 2019-11-05 14:52:54
Informacja Burmistrza 28.04.2017r - 24.05.2017r 2019-11-05 14:52:17
Informacja Burmistrza 31.03.2017r - 25.04.2017r 2019-11-05 14:51:18
INFORMACJA z dnia 4 listopada 2019 r. o aktualizacji podstawowej kwocie dotacji na X 2019 r. 2019-11-04 15:01:38
Wyniki głosowań z XVI Sesji RM 29.10.2019r. 2019-11-04 14:54:28
XVI PORZĄDEK obrad 29 PAŹDZIERNIKA 2019r 2019-10-23 11:03:44
Informacja o aktuanych składach OKW z dnia 11.10.2019r. 2019-10-11 09:55:29
Prezentacja SEJM OKW-szkolenie ogólne 2019-10-04 14:03:54
Prezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X 2019-10-04 14:02:56
Prezentacja SEJM OKW 2019-10-04 13:49:20
Godziny rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-10-04 09:16:10
Informacja o składach OKW z funkcjami 2019-10-02 08:24:54
POSTANOWIENIE NR 289/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pyrzyce 2019-09-30 09:43:23
Wyniki głosowań z XV Sesji RM 26.09.2019r. 2019-09-27 12:30:07
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2019 roku o wyniku pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 283/2 o pow. 0,0045 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0007 miasta Pyrzyce. 2019-09-27 12:03:09
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2019 roku o wyniku pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 283/1 o pow. 0,0089 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0007 miasta Pyrzyce. 2019-09-27 12:02:37
Plan szkoleń 2019-09-24 07:14:38
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku 2019-09-23 13:08:05
Zawiadomienie o zgromadzeniu 2019-09-20 10:57:04
XV PORZĄDEK obrad 26 WRZEŚNIA 2019r 2019-09-20 07:22:47
Informacja o uzupełnieniu składów OKW 2019-09-16 09:39:04
Informacja o zamieszczaniu bezpłatnych obwieszczeń 2019-09-16 08:29:05
Wyniki głosowań z XIV Sesja RM 09.09.2019r. 2019-09-12 12:44:09
Informacja nt. elektronicznych usług wyborczych 2019-09-11 07:16:28
XIV Sesja na wniosek Burmistrza 2019-09-05 11:50:57
Postanowienie NR 249/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obowdu głosowania w Gminie Pyrzyce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-29 13:05:14
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie informacji o wysokości tej opłaty oraz wnioskiem o udzielenie bonifikaty 2019-08-16 07:17:17
Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej (30 dni) 2019-08-16 07:16:55
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (4 miesiące) 2019-08-16 07:16:34
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 2019-08-16 07:15:34
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2019-08-16 07:15:10
Ochotnicza Straż Pożarna w Żabowie przeprowadza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabowie. 2019-08-14 14:23:13
Ochotnicza Straż Pożarna w Żabowie przeprowadza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabowie. 2019-08-06 08:40:57
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lipca 2019 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/3 o pow. 0,0385 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyce. 2019-07-18 14:26:36
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2019 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/27 o pow. 0,0474 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 miasta Pyrzyce. 2019-07-04 08:53:29
Wyniki głosowań z XII Sesji RM 27.06.2019 r. 2019-06-28 11:45:03
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2019 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51 o pow. 0,0726 ha i działka 47/2 o pow. 0,0167 ha położone w obrębie geodezyjnym Obromino. 2019-06-27 08:18:13
XII PORZĄDEK obrad 27 CZERWCA 2019r 2019-06-13 11:37:06
XII PORZĄDEK obrad 27 CZERWCA 2019r 2019-06-13 11:37:05
Informacja o debacie 2019-06-12 13:58:32
Informacja z dnia 05 czerwca 2019r. Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych 2019-06-05 11:37:02
Raport o stanie Gminy Pyrzyce za rok 2018 2019-06-03 10:20:15
Wyniki głosowań z XI Sesji RM 30.05.2019r. 2019-05-31 14:17:47
XI PORZĄDEK obrad 30 MAJA 2019r 2019-05-23 10:49:55
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości 2019-05-17 14:01:04
Plan szkoleń członków Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-05-17 13:57:12
Godziny rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-05-17 13:56:41
Wyniki głosowań z X Sesji RM 16.05.2019 r. zwołanej na wniosek Burmistrza 2019-05-17 10:23:39
Informacja o wyborze Przewodniczących i Zastępcy Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Pyrzyce 2019-05-16 13:01:50
Komunikat Urzędnika Wyborczego z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-13 12:24:49
X Sesja na wniosek Burmistrza 2019-05-10 12:10:01
Wyniki głosowań z IX Sesji RM 09.05.2019 r. zwołanej na wniosek Burmistrza 2019-05-09 12:25:06
IX Sesja na wniosek Burmistrza 2019-05-08 10:09:05
POSTANOWIENIE NR 156/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 2 maja 2019r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pyrzyce 2019-05-07 07:20:25
Pismo do wnoszącego petycję informujące o sposobie jej rozpatrzenia. (2) 2019-05-02 09:16:29
Pismo do wnoszącego petycję informujące o sposobie jej rozpatrzenia. 2019-05-02 09:14:00
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - Kwiecień 2019 roku 2019-04-30 12:46:27
Wyniki głosowania z VIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 KWIETNIA 2019 r. godz. 13:00 2019-04-29 12:39:08
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 kwietnia 2019 r. - informacje o losowaniach 2019-04-26 14:59:12
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 2019-04-26 12:38:33
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 26 kwietnia 2019 r 2019-04-26 12:37:58
Dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego i obsługa sprzętu do obserwacji 2019-04-19 12:57:59
VIII Sesja 25 kwietnia 2019r. - porządek obrad 2019-04-17 12:46:33
Informacja o zamieszczaniu bezpłatnych obwieszczeń 2019-04-12 10:32:07
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach 2019-04-10 08:48:37
Postanowienie Nr 122/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE II z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Pyrzyce w wyborach do Parlamentu Europejskiego zadządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-04-09 13:27:15
Kalendarz wyborczy do Parlamentu Europejskiego 2019 2019-04-09 12:28:51
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 kwietnia 2019 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 311/9 o pow. 0,1472 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0007 Pyrzyce. 2019-04-05 08:37:24
Wyniki głosowania z VII Sesji RM 28.03.2019 r. 2019-04-01 11:40:52
Projekt WPF na 2019 r. 2019-03-27 14:13:18
Projekt budżetu na 2019 r. na BIP - Informacje-Budżet 2019 2019-03-27 14:10:36
VII Sesja 28 marca 2019r. - porządek obrad 2019-03-26 08:32:36
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 2019-03-26 08:30:21
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 2019-03-26 08:29:30
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r. 2019-03-25 09:15:15
Wyniki głosowania z VI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach Część I z dnia 28 LUTEGO 2019 r. godz. 13:00 Część II z dnia 07 MARCA 2019 r. godz. 8:00 2019-03-08 11:54:55
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce na 2019 r. 2019-02-25 14:48:48
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2018 2019-02-25 13:12:54
VI Sesja 28 lutego 2019r. - porządek obrad 2019-02-22 07:45:59
Wyniki głosowania z V Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 STYCZNIA 2019 r. godz. 13:00 2019-02-04 15:00:04
V Sesja 31stycznia 2019r. - porządek obrad 2019-01-24 12:18:22
Zawiadomienie z dnia 18 stycznia 2019 roku 2019-01-21 12:51:29
Wyniki głosowania z IV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 STYCZNIA 2019 r. 2019-01-17 09:56:25
Zawiadomienie o Zgromadzeniu 2019-01-16 15:02:33
Plan zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem przepisów Pzp na 2019 rok. 2019-01-16 14:31:33
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu Pyrzyckiego 2019-01-10 10:44:31
Biuletyn zdjęcia 2019-01-08 14:03:43
IV Sesja 14 stycznia 2019r. - porządek obrad 2019-01-08 11:39:40
Biuletyn 2018 2019-01-04 14:26:36
Obrady Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach - ARCHIWUM WIDEO 2019-01-04 07:53:28
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2019-01-03 08:54:35
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2019-01-03 08:52:55
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2019-01-03 08:51:53
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2019-01-03 08:50:56
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2019-01-03 08:50:08
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2019-01-03 08:47:53
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2019-01-03 08:46:51
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2019-01-03 08:38:18
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 2019-01-03 08:36:42
Wyniki głosowania z III Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 GRUDNIA 2018 r. godz. 13:00 2018-12-27 07:17:41
III Sesja 20 grudnia 2018r. - porządek obrad 2018-12-20 07:07:22
Protokół z kontroli Straży Miejskiej w Pyrzycach - wystąpienie pokontrolne 2018-12-14 09:41:03
Wykaz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren miasta i gminy Pyrzyce ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2018-12-13 11:20:27
INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI II ETAPU PROJEKTU GRANTOWEGO "DOBRE KONSULTACJE" 2018-12-11 14:04:30
Wyniki głosowania z II Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 GRUDNIA 2018 r. godz. 8:00 2018-12-11 11:07:50
Radni Rady Miejskiej w Pyrzycach 2018-12-10 11:22:14
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 2018-12-10 11:19:42
Przewodniczący Rady Miejskiej 2018-12-10 11:14:35
PORZĄDEK OBRAD II Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 05 GRUDNIA 2018 r. (środa) godz. 8:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-12-04 14:21:32
PORZĄDEK OBRAD I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 22 listopada 2018 r. (CZWARTEK) godz.13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-11-20 07:09:47
Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju wsi 2018-11-15 14:36:15
PORZĄDEK OBRAD LVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 15 LISTOPADA 2018r. (czwartek) ? godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-11-14 08:54:38
Informacja z dnia 31 pażdziernika 2018r o wysokości aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok. 2018-11-07 15:03:16
O G Ł O S Z E N I E NR 33 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Sylwestrowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów i Juniorów 2018-10-31 11:23:43
Protokół wyborów do Rady Miejskiej w Gminie Pyrzyce 2018-10-26 09:58:34
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Pyrzyc 2018-10-26 09:57:59
PORZĄDEK OBRAD LV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 PAŹDZIERNIKA 2018r. (czwartek) ? godz. 11:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-10-19 11:10:24
Wykaz zgłoszonych kandydatów do OKW ds. ustalenia wyników głosowania 2018-10-02 12:32:14
Komisje OKW ds. przeprowadzenia wyborów 2018-10-01 15:26:40
Informacji o losowaniu numerów list kandydatów na radnych 2018-09-27 07:42:17
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26 września 2018 r. 2018-09-26 14:19:22
PORZĄDEK OBRAD LIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 27 WRZEŚNIA 2018r. (czwartek) o godz. 13:00, sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-09-20 14:25:56
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach 2018-09-14 08:35:37
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2018-09-12 10:10:06
Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowych zgłoszeniach do skłądu GKW i PKW 2018-09-07 11:36:19
PORZĄDEK OBRAD LIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 07 września 2018 roku (piątek) o godz. 8:30, w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-09-06 15:34:28
INFORMACJA Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2018r. o bezpłatnym umieszczaniu urzędowych obwieszczeń 2018-08-28 06:37:59
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2018 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/17 o pow. 0,0127 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 Pyrzyce. 2018-07-05 07:53:26
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2018 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/2 o pow. 0,0162 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 Pyrzyce. 2018-07-05 07:50:27
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2018 roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/8 o pow. 0,1600 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0010 Pyrzyce. 2018-06-28 08:53:17
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PYRZYCE 2018-06-12 10:26:10
Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach 2018-06-06 08:51:16
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2018-05-25 11:20:05
PORZĄDEK OBRAD XLIX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 24 MAJA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-05-24 14:57:37
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 0,0031 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0008 miasta Pyrzyce. 2018-05-21 10:15:35
brak tytułu 2018-04-25 13:33:32
PORZĄDEK OBRAD XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 26 KWIETNIA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-04-20 12:16:01
OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących planów modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach. 2018-04-04 12:28:05
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2017 2018-03-28 07:08:52
PORZĄDEK OBRAD XLVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 MARCA 2018 r. (czwartek) godz. 10:00,w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-03-23 08:22:33
Projekt grantowy "Dobre konsultacje, dobry plan" 2018-03-06 13:40:20
INFORMACJA o działaniach podejmowanych w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2018-02-28 09:35:46
Informacja z 22 stycznia 2018 roku. 2018-02-27 14:56:53
Informacja z 21 lutego 2018 roku. 2018-02-27 14:55:12
PORZĄDEK OBRAD XLVI Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 22 LUTEGO 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-02-21 07:31:36
PORZĄDEK OBRAD XLV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 25 STYCZNIA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-24 15:01:01
Plan zamówień publicznych udzielanych z zastosowaniem przepisów Pzp na 2018 rok. 2018-01-23 15:03:53
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o pow. 0,2629 ha położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2017-12-28 15:01:56
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 roku o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 92/4 - pow. 0,2787 ha, nr 92/5 - pow. 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow. 0,2789 ha, nr 92/8 - pow. 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. 2017-12-28 15:01:13
PORZĄDEK OBRAD XLIV Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-12-27 13:57:46
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wyliczeniu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2017 oraz statystycznej liczby dzieci - aktualizacjia 2017-12-19 14:53:17
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH 2017-12-12 13:22:11
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 2017-12-12 13:16:40
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 2017-12-12 13:14:29
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 2017-12-12 13:11:59
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 2017-12-12 13:09:26
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH 2017-12-12 13:06:59
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2017-12-12 13:04:06
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2017-12-12 12:58:59
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH 2017-12-12 12:47:34
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 2017-12-12 12:44:06
PROJEKT UCHWAŁY WPF 2017-11-30 12:31:55
PROJEKT UCHWAŁY NA 2018 ROK 2017-11-30 12:26:27
PORZĄDEK OBRAD XLIII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 30 listopada 2017r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2017-11-27 09:09:39
Podstawowa Kwota Dotacji Dla Przedszkola Na Rok 2017 Oraz Statystyczna 2017-11-20 16:48:42
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za III kwartał 2017 2017-11-17 12:54:57
WYKONANIE BUDŻETU I FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY PYRZYCE ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU 2017-11-15 13:31:17
PORZĄDEK O