Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

Obwieszczenia 2024r


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2024 r. znak.PNiGM.6730.67.2024 o wydaniu decyzji Nr 89/2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego położonego w przyziemiu (piwnicy) z przeznaczeniem na powiększenie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, miasto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 6, część działki nr 194/6. 2024-06-11 06:53:38
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 czerwca 2024 r. znak: PNiGM.6730.90.2024 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 204 i 202 (w zakresie infrastruktury technicznej) z obrębu nr 4 w Pyrzycach, m. Pyrzyce. 2024-06-07 12:11:13
Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 60/22 i 60/23 z obrębu nr 4 w Pyrzycach, m. Pyrzyce 2024-06-06 13:44:31
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 czerwca 2024 r. znak:PNiGM.6730.99.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części strychu przynależnego do lokalu nr 2 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym na cele mieszkalne oraz budowie garażu na terenie działki nr 91 z obrębu Nowielin, gm. Pyrzyce. 2024-06-06 11:04:02
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 75/2024 , znak.: PNiGM.6730.44.2024 dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego w zabudowie zagrodowej , miasto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 10, ul. Staromiejska 35, działka nr 107 2024-05-22 14:51:50
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 15.05.2024 r. znak: PNiGM.6730.90.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 204 i 202 (w zakresie infrastruktury technicznej) z obrębu nr 4 w Pyrzycach , m. Pyrzyce. 2024-05-17 13:58:09
Zawidowianinie Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.05.2024 znak. PNiGM.6730.37.2024 o wdaniu decyzji Nr 68/2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnego młyna na budynek usługowy (gastronomiczny) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, miasto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 4, część działki nr 161/1. 2024-05-10 09:39:40
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2024 r. znak. PNiGM.6730.44.2024 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego, miasto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 10, ul. Staromiejska 35, działka nr 107 2024-05-02 12:33:30
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2024 r. znak. PNiGM.6730.67.2024 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego położnego w przyziemiu (piwnicy)z przeznaczeniem na powiększenie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, maoisto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 6, część działki nr 194/6 2024-05-02 12:32:36
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.04.2024 r., znak:PNIGM.6733.5.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie linii na[powietrznej SN 15KV nr 194 i 194/2, polegającej na budowie linii kablowej NZ 15 KV w celu usunięcia kolizji pomiędzy istniejącą infrastrukturą elektryczną a planowanym zagospodarowaniem terenu na działkach nr 34/28, 34/24, 34/26, 35 i 65 z obrębu nr 2 w Pyrzycach, m. Pyrzyce. 2024-04-29 12:04:21
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 65/2024 dnia 23.04.2024 r., dla inwestycji polegającej na dobudowie zadaszonego tarasu do budynku mieszkalnego nr 6A na działce nr 97/23 oraz budowa wiaty na działce nr 97/5, gmina PYRZYCE, obręb GIŻYN, 97/23 i 97/5." 2024-04-25 14:11:11
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2024 r, znak: PNiGM.6730.37.2024 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnego młyna na budynek usługowy (gastronomiczny) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, miasto PYRZYCE, obręb PYRZYCE 4, część działki nr 161/1 2024-04-17 14:45:51
Burmistrz Pyrzyc zawiadamia, że dnia 15 kwietnia 2024 r., została wydana decyzja Nr 4/2024 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla dobudowie szybu z dźwigiem osobowo-towarowym do budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Głowackiego 22, działka nr 25/4 obręb 2 Pyrzyce oraz działka nr 117/3 obręb 5 Pyrzyce. 2024-04-16 14:44:44
Burmistrz Pyrzyc zawiadamia, że dnia 15 kwietnia 2024 r., została wydana decyzja Nr 5/2024 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla dobudowie szybu z dźwigiem osobowo-towarowym do budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, działka nr 119/2 ul. Lipiańska 4, obręb 12 miasta Pyrzyce. 2024-04-16 14:20:22
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2024 r. , znak: PNiGM.6730.48.2024 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie zadaszonego tarasy do budynku mieszkalnego nr 6A na działce nr 97/23 oraz budowie wiaty na działce nr 97/5, gmina Pyrzyce, obręb Giżyn. 2024-04-11 13:26:09
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 kwietnia 2024 r. znak. PNiGM.6730.67.2024 w sprawie wszczęcia postępowania wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego położonego w przyziemiu (piwnicy) z przeznaczeniem na powiększenie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, miasto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 6, część działki nr 194/6. 2024-04-03 14:16:21
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2024 r., o wszczęciu postępowania wydania decyzji o warunkach zabudowy, znak:PNiGM.6730.37.2024 dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku dawnego młyna na budynek usługowy (gastronomiczny) wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, miasto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 4, część działki nr 161/1 2024-03-15 13:46:27
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2024 r., o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 44/2024 , znak:PNiGM.6730.133.23.2024 dla inwestycji polegającej na budowie piętnastu wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 44/1 obręb 12 miasta Pyrzyce gm. Pyrzyce. 2024-03-15 13:45:42
Dobudowa szybu z dźwigiem osobowo-towarowym do budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Głowackiego 22, działka nr 25/4 obręb 2 Pyrzyce oraz działka nr 117/3 obręb 5 Pyrzyce 2024-03-14 13:49:57
Dobudowa szybu z dźwigiem osobowo-towarowym do budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, działka nr 119/2 ul. Lipiańska 4, obręb 12 miasta Pyrzyce 2024-03-14 13:49:31
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 marca 2024r. znak: PNiGM.6730.48.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie zadaszonego tarasu do budynku mieszkalnego na 6A na działce nr 97/23 oraz budowa wiaty na działce nr 97/5, gmina Pyrzyce, obręb Giżyn. 2024-03-13 06:50:20
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 marca 2024 r. , znak. PNiGM.6730.44.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej ne budowie budynku garażowego, miasto Pyrzyce, obręb Pyrzyce 10, ul. staromiejska 35, działka nr 107. 2024-03-06 14:56:35
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr: 119/1, 118/5, 102, 100/3, 101/2, 101/6 i 101/10 z obrębu nr 3 w Pyrzycach, m. Pyrzyce; 94/1, 105, 99, 103, 104 z obrębu nr 10 w Pyrzycach, m. Pyrzyce oraz 1/2 z obrębu nr 11 w Pyrzycach, m. Pyrzyce 2024-03-06 10:16:40
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lutego 2024 r. , znak PNiGM.6730.21.2024 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 3/2024 dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego jednostanowiskowego, gmina Pyrzyce, obręb Żabów, część działki ne 171." 2024-03-04 15:01:37
,,Budowa budynku filii pogotowia ratunkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 40/6 oraz 40/5 (w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej) z obrębu 7 m. Pyrzyce, gm. Pyrzyce'' 2024-02-29 12:25:07
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 13.02.2024 r. znak. PNiGM.6730.133.23.2024, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie piętnastu wolnostojacych budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 44/1 obręb 12 miasta Pyrzyce gm. Pyrzyce. 2024-02-15 11:00:28
Burmistrz Pyrzyc zawiadamia, że na wniosek wszczyna się postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina PYRZYCE, obręb TURZE, działka 111/1. 2024-02-14 07:08:55
Burmistrz Pyrzyc zawiadamia, że dnia 6 lutego 2024 r., została wydana decyzja Nr 1/2024 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla budowie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, gmina PYRZYCE, obręb CZERNICE, część działki nr 22. 2024-02-07 14:13:38
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc o zakończeniu postępowania z dnia 05.02.2024 r. znak PNiGM.6730.21.2024 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego jednostanowiskowego , gmina Pyrzyce, obręb Żabów, część działki nr 171. 2024-02-07 14:12:57
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc o wszczęciu postępowania z dnia 05.02.2024 r. znak PNiGM.6730.21.2024 w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego jednostanowiskowego , gmina Pyrzyce, obręb Żabów, część działki nr 171. 2024-02-07 14:11:45
Postanowienie o sprostowaniu zapisów decyzji nr 12/2023 z dnia 14.12.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegających na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE, na terenie części działek nr: 20/1; 19 obr. 5 miasta Pyrzyce' 2024-02-02 13:53:36
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2024 r. o wydaniu decyzji NR 14/2024 znak: PNiGM.6730.113.23.2024 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na ternie działki nr 204 obr. 4 miasta Pyrzyce gm. Pyrzyce. 2024-02-02 13:52:47
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie działek nr: 119/1, 118/5, 102, 100/3, 101/2, 101/6 i 101/10 z obrębu nr 3 w Pyrzycach, m. Pyrzyce; 94/1, 105, 99, 103, 104 z obrębu nr 10 w Pyrzycach, m. Pyrzyce oraz 1/2 z obrębu nr 11 w Pyrzycach, m. Pyrzyce. 2024-01-26 12:46:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania " Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w miejscowości Pyrzyce wraz z infrastrukturą drogową". - (artykuł stracił ważność) 2024-01-18 08:17:46
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2024 r. , znak: PNiGM.6730.133.23.2024 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie piętnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 44/1 obręb 12 miasta Pyrzyce gm. Pyrzyce 2024-01-18 08:14:52
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla fragmentów obrebów Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gminie Bielice, 2024-01-15 15:42:21
Zawiadomienie Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 stycznia 2024 r., znak: PNiGM.6730.118.23.2024 o wydaniu Decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na "przebudowie i zmianie sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w części budynku przynależnego do lokalu nr 2 oraz budowa garażu na terenie działki nr 91 obręb Nowielin gm. Pyrzyce 2024-01-11 07:01:02
OBWIESZCZENIE PNiGM.6733.1.2024 z 09.01.2024 ,Budowa budynku filii pogotowia ratunkowego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 40/6, 40/5 z obrębu 7 m. Pyrzycach, gm. Pyrzyce" - (artykuł stracił ważność) 2024-01-10 07:07:29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Artur ZIbrowski

Data wytworzenia:
10 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Artur ZIbrowski

Data publikacji:
10 sty 2024, godz. 07:05

Osoba aktualizująca informacje

Artur ZIbrowski

Data aktualizacji:
10 sty 2024, godz. 07:05