Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

 • Ewidencja spraw

Tagi

Plan Pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2004 rok


Plan Pracy

Rady Miejskiej w Pyrzycach

na 2004 rok

29 styczeń 2004 r.

 1. Przyjęcie planów pracy stałych komisji rady na rok 2004.

 2. Problem bezrobocia i bezdomności na terenie Gminy Pyrzyce.

 3. Ocena działań podejmowanych w zakresie promocji gminy w 2003 r.

26 luty 2004 r.

 1. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2004.

 2. Sytuacja oraz problemy związane z ochroną środowiska na terenie Gminy Pyrzyce- propozycje, rozwiązania.

 3. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Pyrzyce w latach 2004 - 2007.

25 marzec 2004 r.

 1. Ocena działalności i funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej „Eskulap”.

 2. Informacja z działalności stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy Pyrzyce pod kątem współpracy z miastem i dotacji z budżetu miasta.

 3. Informacja o działalności „Geotermii Pyrzyce” w zakresie świadczonych usług ciepłowniczych w mieście.

29 kwiecień 2004 r.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

 2. Absolutorium dla Burmistrza.

1 Maja (sobota) - 3 Maja (poniedziałek)

 • maj 2004 r.

 1. Informacja o sytuacji akcji żniwnej i możliwości przygotowania

do skupu.

2. Ocena działalności PPK i PPM.

24 czerwiec 2004r.

 1. Analiza kalendarza imprez sportowych i turystycznych oraz przygotowań do wakacji 2004 r.

lipiec / sierpień

30 wrzesień 2004 r.

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I - półrocze 2004r.

 2. Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku w Gminie Pyrzyce.

 3. Realizacja w Gminie Pyrzyce programów skierowanych do absolwentów i osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej.

 4. Ocena działalności w zakresie sprawowania funkcji Zgromadzenia Wspólników w 1- osobowych Spółkach Gminy.

28 październik 2004 r.

1. Zagospodarowanie zasobów gminnych na cele gospodarcze -

szanse i zagrożenia.

 1. Ocena realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Pyrzyce i ich finansowanie.

11 listopada (czwartek)

25 listopad 2004 r.

 1. Ocena aktywności gospodarczej podmiotów działających na terenie gminy Pyrzyce - sesja w Backer OBR.

 2. Zakres i efekt działań podejmowanych w celu stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy.

 3. Ocena zakresu i celowości poniesionych wydatków

budżetowych w działach: administracja publiczna, oświata i

wychowanie, kultura fizyczna i sport, kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego.

 • grudzień 2004 r.

 1. Sprawozdania stałych komisji rady z przyjętych planów pracy.

 2. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005.

 3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2005.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sylwester Krystecki

Data wytworzenia:
30 kwi 2004

Osoba dodająca informacje

Sylwester Krystecki

Data publikacji:
30 kwi 2004, godz. 13:14

Osoba aktualizująca informacje

Sylwester Krystecki

Data aktualizacji:
30 kwi 2004, godz. 13:14