Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

 • Ewidencja spraw

Tagi

Plan Pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2005 rok


Uchwała Nr XXX/234/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok

2005

Na podstawie § 19 ust.2 Statutu Gminy Pyrzyce stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/74/03 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zach-pom. Nr 59, poz. 1065) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania niezbędnych zmian w planie pracy wynikających z bieżącej pracy Burmistrza oraz komisji rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załącznik do Uchwały Nr XXX/234/04 z dnia

30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia

planu pracy RM w Pyrzycach na rok 2005

Plan Pracy

Rady Miejskiej w Pyrzycach

na 2005 rok

17 stycznia 2005r.(poniedziałek)

 1. Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie sytuacji ekonomicznej.

 2. Stopień realizacji inwestycji w mieście i gminie.

 3. Uchwalenie budżetu Gminy Pyrzyce na 2005r.

27 styczeń 2005r.

 1. Przyjęcie planów pracy stałych komisji rady na rok 2005.

 2. Ocena działalności promocyjnych Gminy Pyrzyce.

24 luty 2005r.

 1. Ocena realizacji obowiązujących uchwał i wniosków Rady Miejskiej w Pyrzycach.

 2. Informacja nt.„Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania”

 3. Informacja nt.„Realizacja dopłat bezpośrednich dla rolników w Gminie Pyrzyce”.

31 marzec 2005r.

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach za 2004 rok oraz bilans potrzeb na 2005r.

 2. Ocena opieki zdrowotnej w Gminie z zakresu i potrzeb świadczonych usług dla ludności w zakresie ochrony zdrowia.

28 kwiecień 2005r.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

 2. Absolutorium dla Burmistrza.

 3. Analiza skuteczności funkcjonowania systemu oświaty w Pyrzycach w zakresie przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych oraz jego przystosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

 4. Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy - przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego.

 5. Informacja nt.„Sytuacja w rolnictwie w Gminie Pyrzyce, struktura gospodarstw, stan władania, produkcja, zbyt, szanse i zagrożenia”

1 Maja (sobota) - 3 Maja (poniedziałek)

31 maja - wtorek

 1. Budownictwo mieszkaniowe (socjalne, komunalne) w gminie Pyrzyce oraz stan terenów pod budownictwo.

 2. Zapoznanie się z bilansem instytucji kultury działających na terenie miasta i gminy za rok 2004.

 3. Informacja o podejmowanych i realizowanych inicjatywach gospodarczych w Gminie Pyrzyce.

30 czerwiec 2005r.

 1. Ocena działalności PPK Spółka z o.o. i PPM Spółka z o.o. w zakresie świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

 2. Informacja nt. „Skup zbóż w nowych warunkach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) :

  • sytuacja minionego roku 2004, sytuacja bieżąca, założenia na rok 2005.

3.Informacja nt. organizacji dożynek gminnych 2005 roku.

Lipiec - Sierpień

17 września 2005r. (sobota

 • Dzień Najazdu Wojsk Radzieckich na Ziemie Polskie.

29 wrzesień 2005r.

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I - półrocze 2005r.

 2. Wykorzystanie zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 3. Stan bezpieczeństwa, ładu i porządku w Gminie Pyrzyce.

 4. Informacja nt. windykacji podatków za I półrocze 2005r.

 5. Informacja Burmistrza nt. pozyskanych środków zewnętrznych w I półroczu 2005r.

27 październik 2005r.

1.Informacja o działalności „Geotermia Pyrzyce” Spółka z o.o. w zakresie możliwości świadczonych usług oraz prowadzenia działalności pozakomunalnej.

11 listopada (piątek)

 • Uroczysta Sesja - Narodowe Święto Niepodległości

24 listopad 2005r.

 1. Ochrona środowiska w Gminie Pyrzyce.

29 grudzień 2005r.

 1. Sprawozdania stałych komisji rady z przyjętych planów pracy.

 2. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2006.

 3. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Głowacki

Data wytworzenia:
21 sty 2005

Osoba dodająca informacje

Dariusz Głowacki

Data publikacji:
21 sty 2005, godz. 10:29

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Głowacki

Data aktualizacji:
21 sty 2005, godz. 10:29